Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Усиновлення, опіка та піклування

Для отримання консультації з даних питань звертатися до служби у справах дітей Бобринецької міської ради

 

Адреса: вул. Незалежності, 80, каб. 214, м. Бобринець, Кропивницький район, Кіровоградська область

тел. (05257) 3 45 57

E-mail: ssdbobr_mr@ukr.net

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та оздоровлення

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Звільнення опікуна, піклувальника дитини від здійснення їх повноважень

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків

Прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї

Прийняття рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу

Надання висновку про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батькові

Надання висновку щодо цільового витрачання аліментів на дитину

Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України

Видача направлення для знайомства з дитиною, яка може бути усиновлена

Прийняття рішення про визначення місця проживання (перебування) дитини

Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування

Прийняття рішення про способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї

Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей

Прийняття рішення про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини

Надання направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія"

Видача довідки про осіб, з якими проживають неповнолітні діти

Надання довідки про позбавлення батьківських прав одного з батьків

Видача рішення про тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у сім’ю родичів, знайомих

Надання згоди на звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

Прийняття рішення про вибуття вихованців з дитячого будинку сімейного типу

Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

Видача довідки про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна

Прийняття рішення про вибуття прийомної дитини з прийомної сім'ї

Надання довідки непрацюючому громадянину, який має на утриманні дитину, про те, що він (вона) не позбавлені батьківських прав

Видача довідки про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

Видача рішення про встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Видача акта обстеження умов проживання малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей

Надання погодження на відрахування неповнолітньої дитини з навчального закладу

Видача витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів стосовно укладення договорів щодо іншого цінного майна

Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв‘язку з набуттям права власності на нерухоме майно

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного

Видача рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я , якщо цього не зробили батьки дитини

Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Видача копії розпорядження про дозвіл на укладення угод стосовно продажу акцій та сертифікатів, право володіння якими мають діти

Надання дозволу на відмову від прийняття спадщини від імені дитини

Взяття на облік та видача направлення для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав

Прийняття рішення про надання дозволу на спілкування батьками з дитиною

Надання висновку про доцільність побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

Взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Видача посвідчення опікуна або піклувальника

Видача дозволу родичам, знайомим на перебування в їх сім’ях під час канікул, у святкові та вихідні дні вихованців інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Видача висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

Надання дозволу на зняття або переведення грошових коштів з банківських рахунків, які належать неповнолітній особі

Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Видача довідки, що сім’я є багатодітною

Видача дозволу на оформлення нотаріальних заяв, довіреностей від імені дитини

Надання дозволу на переоформлення, продаж належних неповнолітнім дітям транспортних засобів (частини транспортного засобу)

Прийняття рішення про продовження функціонування прийомної сім’ї

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

Видача довідки про те, що житлова площа не закріплена за малолітніми (до 14 років) та неповнолітніми (від 14 до 18 років) дітьми

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором

Встановлення опіки над майном недієздатної особи (особи, цивільна дієздатність якої обмежена)Видача довідки про спільне проживання матері (батька) і дитини

Взяття на облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні

Зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі за заявою кандидатів, які є громадянами України та постійно проживають на території України

Взяття на облік багатодітної сім'ї, яка прибула з іншого регіону

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

Видача довідки про встановлення опікунства над недієздатною особою

Надання висновку про доцільність (недоцільність) поновлення батьківських прав

Прийняття рішення про припинення функціонування прийомної сім’ї

Взяття на облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину

Надання висновку про доцільність повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику, до державного закладу

Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої дитини

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

Внесення даних про новонароджену дитину у посвідчення батьків багатодітної сім’ї

Надання висновку про доцільність відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав

Погодження на зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стосовно яких встановлено опіку чи піклування

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

Зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі за заявою кандидатів, що є громадянами України, які проживають за межами України та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні

Видача висновку про доцільність усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя

Видача довідки про встановлення опікунства над дитиною, позбавленою батьківського піклування

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь