Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Регламент роботи Бобринецької міської ради

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Регламент

 

Регламент визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії Бобринецької міської ради сьомого скликання (далі по тексту – Рада).

До прийняття регламенту Ради чергового скликання застосовується регламент Ради, що діяв у попередньому скликанні.

Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень Ради, які йому суперечать.

 • частині діяльності Ради, яка не врегульована даним Регламентом, застосовуються норми чинного законодавства України.

Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду Радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Стаття 2. Рада – представницький орган місцевого самоврядування

 

Рада є виборним органом, який складається з депутатів і, відповідно до закону, наділений правом представляти інтереси Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на території якої розташовані -місто Бобринець (адміністративний центр ОТГ) та села Шляхове, Дібрівка, Обланка, Червона Долина, Коржеве, Великодрюкове, Богданівка, Садове, і приймати від їх імені рішення.

У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Регламентом, іншими нормативно-правовими актами.

Загальний склад Бобринецької міської Ради восьмого скликання складає 22 депутатів.

У селі Коржеве розташовується приміщення Старостату. Старостинський округ поширює свою діяльність на села Шляхове, Дібрівка, Обланка, Червона Долина, Коржеве, Великодрюкове, Богданівка, Садове.

 

Стаття 3. Мова Ради

 

Робота Ради та її посадових осіб, а також ведення документації Ради здійснюється українською мовою.

 

Стаття 4. Гласність і відкритість Ради

 

Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Особи, які бажають бути присутніми на сесії Ради, повинні зареєструватися у порядку, визначеному даним Регламентом.

Розміщення інформації про діяльність Ради, оприлюднення визначеної законодавством інформації та документів здійснюється на офіційному веб-сайті Бобринецької міської ради - https://bobrynecka-gromada.gov.ua».

 

Стаття 5. Місце проведення пленарних засідань Ради

 

Пленарні засідання Ради проводяться за адресою, визначеною у розпорядженні (рішенні) про скликання сесії Ради.

 

РОЗДІЛ 2.

СЕСІЯ РАДИ.

ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

Стаття 6. Сесія Ради

 

Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія Ради складається із засідань постійних комісій Ради та пленарного засідання Ради.

В окремих випадках, за письмовою обґрунтованою пропозицією міського голови, секретаря Ради, постійної депутатською комісією або більшості депутатів від загального складу Ради може проводитися виїзне засідання Ради.

Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради (далі – Кворум).

Перед початком пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Ради та Бобринецького міського голови (додаток 1 до Регламенту). Кількісні дані щодо зареєстрованих депутатів та міського голови оголошуються головуючим на початку пленарного засідання та передаються лічильній комісії.

Реєстрація депутатів проводиться із зазначенням дати та часу реєстрації кожного депутата.

Запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова, інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством, зобов’язані перед початком засідання пройти реєстрацію (додаток 2 до Регламенту). Головуючий на засіданні Ради повідомляє депутатам про зареєстрованих на пленарному засіданні осіб.

Юридичний супровід проведення сесії Ради здійснюється юридичним сектором Ради, представник якого має бути присутнім під час проведення засідань постійних депутатських комісій та пленарного засідання сесії Ради.

У засіданнях постійних депутатських комісій та пленарному засіданні сесії Ради приймає участь Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Бобринецькій міській раді.

 

Стаття 7. Перша сесія Ради

 

Перша сесія новообраної Ради скликається Бобринецькою міською територіальною виборчою комісією Кропивницького району Кіровоградської області (далі – Виборча комісія). Сесія скликається у терміни визначені законодавством.

До початку першого пленарного засідання першої сесії Ради, члени Виборчої комісії здійснюють реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі у пленарному засіданні сесії Ради.

Новообрані депутати Ради складають присягу такого змісту:

“Присягаю на вірність Україні. Присягаю діяти згідно з Конституцією та Законами України, виконувати обов’язки депутата в інтересах Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади”.

Від імені депутатів Ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат Ради, тримаючи руку на Конституції України. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

Після складання присяги депутатами Ради новообраний міський голова складає Присягу (відповідно ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування») такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".

Міський голова складає присягу, тримаючи руку на Конституції України.

Міський голова та депутати, які склали присягу, підписують її текст.

 

Стаття 8. Періодичність проведення сесій Ради

 

Сесія Ради скликається міським головою або іншими особами, визначеними згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не менше ніж один раз на місяць.

Сесії, які проводяться щомісяця – є черговими.

Пленарні засідання чергової сесії Ради проводяться кожного останнього четверга місяця.

Сесії, які проводяться у період між черговими сесіями – є позачерговими. Сесії Ради присвоюється порядковий номер, починаючи з початку даного скликання.

Примірний план проведення чергових сесій Бобринецької міської ради восьмого скликання у поточному році (додаток 3 до Регламенту), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.

 

Стаття 9. Порядок скликання сесії Ради

 

Розпорядження (рішення) про скликання сесії невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.

Розпорядження (рішення) про скликання сесії невідкладно надається секретарю Ради, який вживає заходи щодо його виконання.

Секретар Ради організовує інформування кожного депутата Ради про скликання сесії шляхом направлення телефонограми або в інший можливий спосіб (поштовою кореспонденцією, по електронній пошті, за допомогою програм – месенджерів, шляхом розміщення відповідного оголошення у місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Ради).

Інформація про скликання сесій Ради, доводиться до відома депутатів Ради у терміни та порядку, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 10. Відкриття та ведення сесії Ради

 

На початку пленарного засідання сесії Ради звучить Гімн України. Відкриття та ведення сесії Ради здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Особа, яка веде пленарне засідання Ради є головуючим.

Пленарне засідання Ради відкривається і проводиться за умови реєстрації та фактичної присутності більшості депутатів від загального складу Ради. За цих умов, головуючий зобов’язаний відкрити пленарне засідання сесії.

Якщо відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає відкриття пленарного засідання Ради на одну годину для виклику відсутніх депутатів. У разі відсутності достатньої кількості депутатів через одну годину, пленарне засідання Ради переноситься на інший день.

На пленарних засіданнях Ради головує:

 • міський голова;
 • секретар Ради (у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);
 • один з депутатів Ради за рішенням Ради (у випадках, передбачених ч. 8 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);
 • голова виборчої комісії (на першій сесії новообраної Ради до моменту прийняття рішення Радою про визнання повноважень новообраного міського голови та складення ним Присяги).

 

Стаття 11. Пленарне засідання Ради

 

Час початку пленарного засідання Ради визначається у розпорядженні (рішенні) про її скликання.

За неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, Рада процедурним рішенням може оголосити перерву у пленарному засіданні та перенести продовження розгляду питань порядку денного на інший день.

 

Стаття 12. Закриті пленарні засідання Ради

 

У разі обґрунтованої необхідності, Рада може прийняти процедурне рішення більшістю депутатів від загального складу Ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

На закритому пленарному засіданні Ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання, а також питання, що стосуються конституційних прав та обов’язків громадян.

На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, секретар Ради, депутати Ради, а також особи, присутність яких визнана Радою, як обов’язкова. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

 

Стаття 13. Пропозиції і підготовка питань

 

Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися суб’єктами, визначеними Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими правовими актами.

Підготовка питань, включаючи розроблення проекту рішення сесії Ради та його погодження (візування) у визначеному Регламентом порядку, до розгляду на сесії Ради здійснюється ініціаторами включення питання до порядку денного сесії.

Додатково, за дорученням міського голови, до підготовки питань для їх розгляду на сесії Ради, можуть залучатися:

а) виконавчий комітет Ради;

б) постійні або тимчасові контрольні депутатські комісії Ради;

в) посадові особи міської ради;

г) інші особи;

Суб’єкти, які згідно законодавства мають право внесення питань до порядку денного сесії, мають право вносити власні (альтернативні) проекти рішень, щодо питань, які внесені до порядку денного сесії, додатково до проектів рішень сесії, які розроблені ініціаторами, у тому числі - під час засідань постійних комісій та на пленарному засіданні сесії ради.

 

Стаття 14. Порядок денний сесії Ради

 

Проект порядку денного сесії Ради формується міським головою або іншими особами, визначеними згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в порядку, передбаченому Регламентом та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і повідомляється депутатам одночасно з повідомленням про проведення сесії. Секретар Ради організовує інформування депутатів про проект порядку денного.

Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться:

 • міським головою;
 • секретарем Ради;
 • заступниками міського голови;
 • постійними і тимчасовими контрольними комісіями Ради;
 • депутатами Ради;
 • виконавчим комітетом Ради;
 • жителями територіальної громади (в порядку місцевої ініціативи).

 По  кожному  питанню  порядку  денного  сесії  Ради  може  бути  декілька проектів рішень.

Порядок денний сесії Ради затверджується Радою відповідним процедурним рішенням на кожній сесії Ради.

Порядок  денний  сесії Ради повинен містити інформацію про порядковий номер, назву питання призначеного до розгляду та доповідача (співдоповідачів).

Доповідачі (співдоповідачі) визначаються міським головою, під час формування проекту порядку денного сесії Ради.

 

Стаття 15. Включення питань до порядку денного і послідовність розгляду питань

 

Всі процедурні рішення, які стосуються доповнень, змін і затвердження порядку денного пленарного засідання сесії Ради, приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

Рішення про включення до порядку денного пленарного засідання сесії Ради питань, стосовно яких у депутатів є заперечення, або питань, стосовно яких були підготовлені проекти рішень згідно вимог Регламенту, однак вони не були включені до запропонованого проекту порядку денного, приймаються шляхом голосування з кожного питання окремо.

Рада, у разі необхідності, може визначити (змінити) послідовність розгляду питань, внесених до порядку денного.

Порядок денний пленарного засідання сесії Ради після обговорення Рада затверджує своїм процедурним рішенням.

Порядок денний пленарного засідання сесії Ради може змінюватись за рішенням Ради після початку розгляду питань.

Сесія не може бути закрита, якщо Рада не розглянула всі питання порядку денного.

 

Стаття 16. Обов’язки та права головуючого на пленарному засіданні Ради

 

Головуючий на пленарному засіданні Ради:

 • неупереджено веде пленарні засідання, має право ініціювати питання щодо оголошення перерви в пленарному засіданні, процедурне рішення з якого приймається Радою;
 • виносить на обговорення питання порядку денного сесії Ради, інформує про матеріали, що надійшли для розгляду на пленарному засіданні Ради;
 • організовує розгляд питань порядку денного;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; ставить питання на голосування, оголошує його результати, які встановлені лічильною комісією;
 • вживає заходів щодо підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;
 • виконує інші обов’язки та має інші права, передбачені законодавством України та Регламентом.

 

Стаття 17. Оголошення перерви у засіданні

 

Головуючий або депутат Ради може внести обґрунтовану пропозицію про перерву у засіданні.

Така пропозиція ставиться на голосування і приймається процедурним рішенням Ради.

 

Стаття 18. Загальний порядок виступів

 

На пленарному засіданні Ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого права на виступ або передати своє право на виступ іншому депутатові.

У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

Промовець повинен виступати тільки з того питання порядку денного, яке обговорюється.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні Ради неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий зобов’язаний надати слово депутату відразу після його звернення.

Промовцю під час виступу запитання не ставляться. Виступ промовця не переривається.

 

Стаття 19. Місця для виступів

 

Доповідачі, співдоповідачі виступають з трибуни (у разі наявності) або стоячи перед депутатами.

Виступи, заяви, запити, пропозиції, зауваження, поправки виголошуються з трибуни (у разі наявності), стоячи перед депутатами або “з місця”.

 

Стаття 20. Ліміти часу на виступи

 

Час, який надається промовцям, не повинен перевищувати :

 • для доповіді (співдоповіді) – до 15 хвилин;
 • для виступів, заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в “різному”, виступів щодо кандидатур, виступів з процедури та пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень, внесення поправок – до 10 хвилин.

Головуючий на засіданні на прохання особи, що виступає, може продовжити час для виступу на більш тривалий, ніж встановлено у частині 1 цієї статті.

 

Стаття 21. Обговорення питань

 

Проекти рішень сесії Ради розглядаються у послідовності, що відповідає порядковому номеру у затвердженому Радою порядку денного пленарного засідання Ради.

Розгляд одного питання порядку денного сесії до моменту прийняття рішення Ради щодо нього, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Під час обговорення проекту рішення головуючий з’ясовує чи є у депутатів зауваження, пропозиції чи поправки до проекту рішення.

Проект рішення, до якого не надійшли зауваження, пропозиції чи поправки ставиться на голосування.

Якщо проект рішення не набрав необхідної кількості голосів для його прийняття, питання вважається відхиленим, про що зазначається у протоколі пленарного засідання сесії Ради. Рішення у даному випадку не виготовляється. Повторний розгляд даного проекту рішення допускається на даному пленарному засіданні або на наступній сесії Ради.

 

Стаття 22. Закінчення обговорення та перехід до голосування

 

Після закінчення обговорення проекту рішення Ради, головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, проголошуючи: «Переходимо до голосування». Лічильна комісія здійснює проведення голосування.

Голосування здійснюється депутатами особисто.

 

Стаття 23. Голосування

 

Головуючий оголошує перед голосуванням про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги законодавства.

Перед кожним голосуванням головуючий формулює та оголошує назву питання, яке ставиться на голосування.

Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі встановлення лічильною комісією факту порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, які унеможливлюють встановлення результатів голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Підрахунок голосів та встановлення результатів голосування здійснює лічильна комісія.

Після закінчення голосування головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити його повні результати, які встановлені лічильною комісією.

 

Стаття 24. Рішення Ради з процедурних питань

 

Процедурними вважаються питання щодо затвердження порядку денного пленарного засідання Ради, визначення способу та порядку розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені в Регламенті як такі.

Рішення з процедурних питань приймаються без попереднього розгляду їх постійними комісіями та без включення їх до порядку денного.

Голосування з процедурного питання здійснюється відразу після короткого обговорення. Процедурне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Процедурне рішення та результати поіменного голосування щодо нього заносяться до протоколу пленарного засідання Ради. Рішення з процедурних питань не виготовляється.

 

РОЗДІЛ 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Стаття 25. Текст проекту рішення

 

Текст проекту рішення Ради повинен бути чітким і виключати можливість неоднозначного тлумачення його пунктів.

Преамбула проекту рішення Ради має містити посилання на правові норми, які є підставою для його прийняття та мету його прийняття.

Проект рішення Ради може містити пункт, в якому вказана посадова особа Ради та/або постійна депутатська комісія Ради, на яких покладається контроль за виконанням прийнятого рішення.

До проекту рішення Ради додаються передбачені його текстом додатки, а також висновки і рекомендації постійних комісій Ради, якщо такі документи з даного питання були ними прийняті.

При внесенні проекту регуляторного акта до проекту рішення додається аналіз регуляторного впливу.

 

Стаття 26. Погодження проекту рішення Ради

 

Проекти рішень міської ради погоджуються (візуються) згідно Аркуша погодження (додаток 4 до Регламенту).

Посадові особи міської ради та її виконавчих органів візують проекти рішень міської ради, виходячи з їх посадових повноважень.

Голови постійних комісій міської ради візують проекти рішень міської ради на підставі рішень комісій.

Організація візування проектів рішень міської ради здійснюється розробниками таких проектів.

 

Стаття 27. Підготовка проектів рішень до сесії

 

Проекти рішень, які вносяться на розгляд сесії, перед пленарним засіданням сесії розглядаються на засіданнях профільних постійних або, у разі необхідності, тимчасових комісій Ради, відповідно до їх компетенції.

Попередній розгляд та схвалення проектів рішень сесії виконавчим комітетом відбувається відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідальність за визначення необхідності попереднього розгляду та схвалення проекту рішення сесії Ради виконавчим комітетом Ради, підготовки та подачі відповідного проекту рішення на розгляд виконавчого комітету Ради несе розробник проекту рішення сесії Ради.

Розробники проекту рішення передають погоджений проект рішення сесії з додатками та пояснювальною запискою у паперовій та електронній формах секретарю Ради, який у подальшому забезпечує його розгляд на профільних комісіях Ради.

Постійні комісії можуть розглядати проекти рішень із запрошенням їх авторів, а також, за необхідності, із залученням фахівців.

Протоколи засідань, письмові висновки і рекомендації постійних комісій щодо проекту рішення направляються секретареві Ради для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради.

 

Стаття 28. Оприлюднення проектів рішень Ради

 

Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття на офіційному веб-сайті Бобринецької міської ради - https://bobrynecka-gromada.gov.ua/docs/, у розділі «Офіційні документи», окрім випадків скликання позачергових сесій. Оприлюднення проектів рішень позачергових сесій міської ради здійснюються згідно чинного законодавства України.

Відхилення від 10-денного строку оприлюднення проектів Ради можливе, але виключно у випадках, коли інші закони (або інші нормативно-правові акти, які регулюють відносини у даній сфері) чітко встановлюють інші (менші) терміни, обмежують строки прийняття певного рішення або сформульовані таким чином, що їх неможливо виконати з дотриманням вимог частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» або у разі внесення відповідного проекту особами, які згідно законодавства мають таке право, перед або під час пленарного засідання сесії ради.

Секретар Ради забезпечує оприлюднення, погоджених у порядку визначеному Регламентом, проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради, шляхом розміщення їх на інтернет-сторінці Ради.

Депутати здійснюють ознайомлення з проектами рішень на офіційному веб-сайті Бобринецької міської ради - https://bobrynecka-gromada.gov.ua/docs/, у розділі «Офіційні документи».

 

РОЗДІЛ 4.

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ. ВИДИ ГОЛОСУВАНЬ.

 

Стаття 29. Лічильна комісія. Встановлення, оформлення та оголошення результатів голосування

 

Для організації і проведення голосувань, з числа депутатів, Радою утворюється постійна лічильна комісія Бобринецької міської ради у складі трьох осіб.

Постійна лічильна комісія обирається депутатами шляхом відкритого поіменного голосування на першій сесії Ради на весь період роботи Ради даного скликання. Члени лічильної комісії не можуть бути депутатами, обраними від однієї політичної сили. Підрахунок голосів при обранні постійної лічильної комісії здійснюється головуючим на пленарному засіданні сесії або визначеною ним особою. Голову та секретаря лічильної комісії обирають члени лічильної комісії на своєму засіданні, про що інформують Раду, з наданням протоколу свого засідання.

Рішення лічильною комісією приймається більшістю голосів членів комісії від загального її складу.

До повноважень постійної лічильної комісії відноситься:

 

 • організація голосувань усіх видів під час пленарних засідань сесій Бобринецької міської ради;
 • проведення голосувань усіх видів під час пленарних засідань сесій Бобринецької міської ради;
 • здійснення письмового фіксування голосувань усіх видів на пленарних засіданнях сесій Бобринецької міської ради у відповідній формі;
 • здійснення підрахунку голосів після проведення голосувань усіх видів під час пленарних засідань сесій Бобринецької міської ради;
 • встановлення результату голосувань.

Фіксування результатів відкритого поіменного голосування здійснюється членами комісії власноручно письмово у Відомості про результати відкритого поіменного голосування (додаток 6 до Регламенту).

По кожному голосуванню складається окрема Відомість про результати відкритого поіменного голосування.

Фіксування результатів таємного голосування здійснюється членами комісії власноручно письмово у протоколі про результати таємного голосування, після підрахунку бюлетенів для таємного голосування.

Рішення про утворення постійної лічильної комісії, припинення її діяльності, внесення змін і доповнень до її персонального складу приймається Радою.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

У разі не обрання лічильної комісії або складення її членами повноважень, на період відсутності лічильної комісії у Раді, до моменту прийняття Радою рішення про обрання нової лічильної комісії, функції та повноваження лічильної комісії здійснюються головуючим на пленарному засіданні.

 

Стаття 30. Види голосувань

 

Види голосувань у Раді визначаються згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення Ради приймаються:

 • відкритим поіменним голосуванням;
 • таємним голосуванням.

 

Стаття 31. «Відкрите поіменне голосування»

 

Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом поіменного опитування членами лічильної комісії депутатів згідно списку загального складу депутатів Ради, укладеного згідно з українським алфавітом. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен підвестися зі свого місця і чітко оголосити своє рішення щодо проекту рішення словами - «за», «проти», «утримався», або «не голосую» з поясненням причини щодо не прийняття участі у голосуванні.

Дані про результати поіменного голосування також заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

 

Стаття 32. Порядок проведення таємного голосування

 

Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених Законом України про місцеве самоврядування в Україні».

Форма бюлетеня для таємного голосування визначена згідно додатку 4 до Регламенту.

Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів з урахуванням міського голови виготовляються лічильною комісією.

 • бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування має бути сформульоване у бюлетені зрозуміло і чітко.

Лічильна комісія повідомляє депутатів про час, місце і порядок проведення таємного голосування, після чого головуючий на сесії оголошує перерву для підготовки процедури таємного голосування. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність та стан кабінки (приміщень для таємного голосування), опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування. Після закінчення перерви голова лічильної комісії доповідає депутатам про готовність до проведення таємного голосування. Якщо у депутатів виникають зауваження або пропозиції щодо підготовки таємного голосування, Рада зобов’язана такі зауваження чи пропозиції розглянути. Про початок процедури таємного голосування головуючий оголошує словами: «Розпочинаємо таємне голосування».

Кожному депутату та міському голові лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після проставлення ними особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня (додаток 5 до Регламенту).

Депутат не має права двічі входити до кабінки (приміщення) для таємного голосування при проведенні одного голосування.

Таємне голосування проводиться в кабінці (приміщені) для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. При цьому в кабінці може перебувати тільки один депутат.

Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в опечатану скриньку.

Про завершення процедури таємного голосування, головуючий оголошує словами: “Таємне голосування завершено”, – після чого лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Підрахунок голосів включає в себе, у тому числі - встановлення загальної кількості депутатів, які взяли участь у голосуванні, погашення невикористаних бюлетенів та самого підрахунку голосів.

Недійсними вважаються бюлетені з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

Результати таємного голосування встановлює лічильна комісія.

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписується головою лічильної комісії та всіма присутніми членами лічильної комісії.

В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Про результати таємного голосування голова лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні.

Головуючий на сесії Ради оголошує результати таємного голосування. Протоколи лічильної комісії, бюлетені та списки депутатів Ради, які взяли участь у таємному голосуванні, долучаються до протоколу пленарного засідання Ради.

 

РОЗДІЛ 5.

ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ.

РІШЕННЯ РАДИ.

 

Стаття 33. Протокол пленарного засідання сесії та рішення Ради

 

Засідання Ради протоколюється. Ведення і оформлення протоколу пленарних засідань сесій Ради здійснює секретар Ради або інша визначена особа.

У протоколі обов’язково зазначається:

 • дата і місце проведення сесії Ради, її порядковий номер;
 • загальний склад Ради, кількість зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів, запрошені на засідання Ради особи;
 • статус засідання – відкрите чи закрите або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;
 • порядок денний сесії, прізвище та ініціали головуючого на пленарному засіданні, посади, прізвища та ініціали доповідачів і співдоповідачів.
 • прізвища та ініціали депутатів, які внесли запит;
 • перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням виду голосування та результатів голосування, а саме – числа голосів, поданих «за», «проти», «утримався», «не голосував»;
 • інша інформація про хід пленарного засідання сесії Ради. До протоколу пленарного засідання сесії додаються: копія розпорядження про скликання сесії Ради;
 • копія оголошення про проведення пленарного засідання сесії Ради у місцевих ЗМІ (у разі, якщо така публікація мала місце);
 • скріншот оголошення про проведення пленарного засідання сесії Ради на офіційному веб-сайті Ради;
 • реєстр депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії Ради;
 • реєстр осіб, присутніх на пленарному засіданні сесії Ради;
 • відомості про результати відкритого поіменного голосування;
 • перелік прийнятих на пленарному засіданні сесії Ради рішень;
 • оригінали  прийнятих  на  пленарному  засіданні  сесії  Ради  рішень  (крім процедурних       рішень,      рішень       про   направлення на доопрацювання проектів рішень та відхилених Радою проектів рішень, які відображаються виключно у протоколі);
 • протоколи лічильної комісії та бюлетені для таємного голосування (у разі проведення таємного голосування);
 • відео та фото матеріали пленарного засідання сесії Ради (у разі здійснення);
 • інші документи, які мають відношення до проведення сесії.

Протокол пленарного засідання сесії Ради оформляється секретарем Ради. Протокол пленарного засідання сесії Ради підписується особою, яка головувала на пленарному засіданні Ради та секретарем Ради.

У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання помилок або неточностей, особа, яка головувала на пленарному засіданні Ради або депутат, має право письмово звернутися до секретаря Ради із зазначенням виявлених недоліків або з зауваженнями щодо їхнього усунення або з клопотанням про доповнення протоколу.

Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу пленарного засідання сесії Ради несе секретар Ради.

 

РОЗДІЛ 6.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ПІДПИСАННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

ТА НАБРАННЯ НИМИ ЧИННОСТІ

 

Стаття 34. Порядок прийняття Радою рішень

 

Порядок прийняття рішень на пленарних засіданнях Ради визначено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні». При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Про прийняття рішень Ради з процедурних питань зазначається у протоколі пленарного засідання Ради. Рішення з процедурних питань не виготовляється.

У разі не підтримання необхідною кількістю депутатів проекту рішення під час голосування, інформація про це вноситься до протоколу пленарного засідання. Рішення у даному випадку не виготовляється.

У разі прийняття Радою рішення про направлення на доопрацювання проекту рішення ради, інформація про це вноситься до протоколу пленарного засідання. Рішення у даному випадку не виготовляється.

 

Стаття 35. Порядок підготовки підписання прийнятих Радою рішень

 

Відповідальність за достовірність та своєчасність оформлення прийнятих рішень Ради, відображення у них змін та доповнень, прийнятих на пленарному засіданні Ради, а також подачі первинних матеріалів до рішень, несе розробник проекту рішення Ради. Зміни та доповнення, які внесені до проекту рішення сесії Ради відображаються у протоколах пленарного засідання сесії Ради, протоколах постійних депутатських комісіях Ради.

Рішення Ради готуються його розробниками у відповідності до вимог у сфері ведення діловодства.

Прийняті Радою рішення, перед підписанням їх особою, яка головувала на пленарному засіданні сесії Ради, в обов’язковому порядку візуються на звороті кожної сторінки рішення:

 • розробником проекту рішення;
 • особою, яка підготувала текст рішення; особою відповідальною за діловодство; посадовою особою юридичного сектору Ради.

У разі виявлення невідповідностей або порушень чинного законодавства, вказані особи письмово зазначають про це на звороті першої сторінки рішення Ради та невідкладно письмово повідомляють про це міського голову або секретаря Ради.

Рішення прийняті на пленарному засіданні сесії Ради підписуються власноручно особою, яка головувала на пленарному засіданні сесії Ради.

Додатки до рішень Ради підписуються головуючим на сесії або відповідним керівником структурного підрозділу, виконавчого органу або комунального підприємства, установи, організації, який був розробником проекту рішення.

Підписані рішення, додатки та матеріали, на підставі яких вони приймалися, передаються для реєстрації (шляхом присвоєння порядкового номера) секретарю Ради, який у встановленому порядку забезпечує їх реєстрацію та заносить до спеціального журналу, який ведеться в електронному вигляді (додаток 8 до Регламенту).

Реєстраційний номер рішення міської ради складається з порядкового номеру рішення від початку скликання. Датою рішення міської ради є дата його прийняття на пленарному засіданні.

 

Стаття 36. Набрання чинності прийнятих рішень

 

Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня офіційного опублікування (оприлюднення), якщо в самих рішеннях не вказаний інший строк набуття ними чинності.

Інші рішення Ради, набирають чинності з моменту їх підписання.

 

РОЗДІЛ 7.

ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СЕСІЙ РАДИ

ТА ЇХ КОПІЮВАННЯ

 

Стаття 37. Оприлюднення матеріалів сесії Ради

 

Оприлюднення протоколів пленарного засідання сесії Ради, рішень Ради, інших матеріалів сесій Ради, надання доступу зацікавленим особам до них, здійснюється у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про доступ до публічної інформації" та інших законодавчих актів. Рішення Ради, протоколи пленарних засідань сесій Ради (з додатками), після їх прийняття та підписання, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Бобринецької міської ради - https://bobrynecka-gromada.gov.ua».

На офіційному веб-сайті Ради документи оприлюднюються у форматі Word, PDF або їх сканкопії.

Працівники Ради, керівники структурних підрозділів Ради та її комунальних підприємств, голови постійних депутатських комісій Ради, після закінчення кожної сесії Ради, зобов’язані ознайомитися з прийнятими Радою рішеннями, шляхом перегляду їх на офіційному веб-сайті Бобринецької міської ради - https://bobrynecka-gromada.gov.ua».

Доведення інформації про прийняті рішення Радою до відома виконавців та осіб, що здійснюють контроль за виконанням рішення Ради, здійснюється секретарем Ради або іншими визначеними особами за його дорученням письмово (додаток 9 до Регламенту), телефонограмою, по електронній пошті або у інший можливий спосіб.

 

Стаття 38. Виготовлення копій матеріалів сесії Ради

 

Виготовлення копій протоколів постійних депутатських комісій Ради, протоколів пленарного засідання Ради, прийнятих Радою рішень та інших матеріалів сесій Ради, здійснюється у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про доступ до публічної інформації", інших законодавчих та правових актів.

Виготовлення та завірення копій матеріалів сесій Ради у встановленому законодавством порядку, окрім секретаря Ради, може здійснюватися:

 • для службових потреб працівників Ради, комунальних установ, організацій і підприємств - особою, яка потребує копії для використання у службових цілях та здійснила її виготовлення на підставі наданих їй оригіналів документів;
 • працівниками загального відділу Бобринецької міської ради в усіх інших випадках на підставі наданих їм оригіналів документів.

 

РОЗДІЛ 8.

ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ СЕСІЙ РАДИ

 

Стаття 39. Зберігання матеріалів сесій Ради

 

Оригінали рішень Ради, протоколи пленарних засідань Ради зберігаються протягом строку встановленого чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ 9.

ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

 

Стаття 40. Дисципліна та етика

 

На засіданнях постійних депутатських комісій та під час пленарних засідань Ради депутати та міський голова не повинні вживати образливі висловлювання, непристойності і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. У випадку вчинення такого порушення міським головою, секретар ради або депутат має право попередити міського голову про неприпустимість таких висловлювань і закликів.

Під час засідання Ради депутати, запрошені і присутні особи не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Якщо депутат, запрошена або присутня особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає порушника персонально і закликає до порядку.

Якщо після попередження головуючого, особа продовжує заважати проведенню пленарного засідання Ради, Рада має право прийняти рішення про залишення такою особою залу до кінця пленарного засідання. Якщо такий порушник, після прийняття Радою рішення, відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні призупиняє засідання до виконання порушником рішення Ради. У таких випадках, у разі необхідності, головуючий має право повідомити про такі дії правоохоронні органи.

 

РОЗДІЛ 10.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ.

 

Стаття 41. Постійні комісії Ради

 

Перелік постійних депутатських комісій та їх компетенція визначається та затверджується рішенням Ради.

 

Стаття 42. Порядок функціонування постійних комісій

 

Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії, обрання заступників голови та секретаря, вирішуються відповідною комісією.

За результатами розгляду проекту рішення сесії Ради, комісія, у протоколі свого засідання, повинна зазначити свій висновок, про те, чи рекомендує або не рекомендує комісія Раді прийняти даний проект рішення сесії Ради.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах безкоштовно.

Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою.

У разі необхідності, можуть проводитися спільні засідання постійних комісій.

 

Стаття 43. Тимчасові контрольні комісії Ради

 

Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають проекти рішень, звіти і пропозиції на розгляд Ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться закрито. За окремим рішенням комісії, на засіданні можуть бути присутні інші особи. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

 

Стаття 44. Протоколювання засідань постійних комісій Ради та тимчасових контрольних комісій Ради

 

На засіданнях комісій Ради(постійної, тимчасової контрольної) письмово ведеться протокол.

Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання вимог діловодства під час здійснення повноважень відповідною комісією.

Терміни та порядок зберігання матеріалів комісій визначаються у порядку визначеному законодавством.

 

РОЗДІЛ 11.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Контроль за дотриманням Регламенту здійснюється Бобринецьким міським головою, секретарем Ради, постійною комісією з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою, юридичним сектором Бобринецької міської ради.

Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися лише шляхом прийняття Радою відповідного рішення.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь