Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Бобринецької міської територіальної громади

Дата: 28.02.2024 08:54
Кількість переглядів: 178

ЗАВАНТАЖИТИ

Додаток 1

                                                                                                        до рішення виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        від 27.02.2024 р. № 79

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на на території

Бобринецької міської територіальної громади

 

Голова конкурсної комісії

Кулик

Євгеній Петрович

-

заступник  міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, ЖКГ та архітектури міської ради

 

Заступник голови конкурсної комісії

Баранов

Олександр Володимирович

начальник  відділу житлово - комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради

 

Секретар конкурсної комісії

ДЯЧЕНКО

Людмила

Василівна

провідний спеціаліст  відділу житлово - комунального господарства, містобудування та архітектури  міської ради

 

Члени конкурсної комісії:

КАРПУК

Володимир Васильович

 

 

депутат міської ради

ЛІТВІНОВА

Вікторія

Петрівна

 

 

 

 

член виконавчого комітету

МУЗИКА

Ірина

Григорівна

 

 

депутат міської ради

ОСТАПЧУК

Олександр Васильович

начальник юридичного відділу міської ради

ПАЇЦЬКИЙ

Сергій Володимирович

головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради

ЧОРНИЙ

Олег Вікторович

 

 

депутат міської ради

       

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                        до рішення виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        від 27.02.2024 р. № 79

 

 

Положення
про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових

відходів на території Бобринецької міської територіальної громади

 

Загальні положення

  1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про управління відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 р. № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів.
  2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бобринецької міської територіальної громади.
  3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території Бобринецької міської територіальної громади..
  4. Основними принципами проведення конкурсу є:

відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

доступність інформації про конкурс;

об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

  1. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

конкурсна документація — встановлені організатором конкурсу умови, за якими учасники конкурсу подають конкурсні пропозиції на конкурс;

конкурсна пропозиція — умови провадження суб’єктом господарювання діяльності із збирання та перевезення побутових відходів, що пропонуються учасником конкурсу та зазначені у поданій конкурсній документації;

організатор конкурсу — Бобринецька міська територіальна громада;

учасник конкурсу — суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

  1. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 918, іншими нормативними документами, що регулюють відносини у сфері комунальних послуг та поводження із побутовими відходами.
 1. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бобринецької міської територіальної громади.
  1. Організація і проведення конкурсу здійснюється Бобринецькою міською територіальною громадою на підставі відповідного рішення виконавчого комітету ради.
  2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:
 1. найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
 2. підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);
 3. місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;
 4. кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу - згідно Додатку 1 до Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 918, а саме:
  1. Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів - не менше кількості, встановленої організатором, одиниць;
  2. Наявність бази для зберігання та підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів;
  3. Забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту;
  4. Проведення щоденного медичного огляду водіїв;
  5. Наявність мінімально необхідної кількості контейнерів кожного виду для роздільного збирання побутових відходів та наявність обладнання для підтримки їх у належному санітарному стані;
  6. Вартість надання послуг.
 5. обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;
 6. перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
 7. характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;
 8. характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:
 • багатоквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

відомості про балансоутримувачів будинків;

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

 • одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

характеристика під'їзних шляхів;

 • підприємства, установи та організації:

загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

 1. характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

У разі відсутності відповідного об'єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об'єкта поводження з ними.

 1. вимоги до конкурсних пропозицій;
 2. критерії оцінки конкурсних пропозицій;
 3. проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;
 4. способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;
 5. місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
  1. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

  1. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.
  2. Організатор конкурсу публікує на офіційному веб-сайті громади не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 2.2. цього Положення, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.
  3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.
  4. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.
  5. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.
  6. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
  7. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
  8. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів, про що повідомляються учасники.
 1. Подання документів
  1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, яка повинна містити:
 • назву об’єкта конкурсу та його номер (за наявності);
 • найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;
 • ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);
 • місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція, що містить оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

 • балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;
 • довідки відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
 • документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
 • документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;
 • технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
 • довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів:                                  тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
 • довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
 • довідки про проходження водіями медичного огляду;
 • документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
 • документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;
 • кількості відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
 • запропонованих тарифів на збирання та перевезення побутових відходів, розрахованих відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку;
 • інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.
  1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
  2. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
  3. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.
  4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
  5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.
 1. Проведення конкурсу
  1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

  1. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
  2. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
  3. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:
 • учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
 • конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
 • встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;
 • учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.
  1. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:
 • неподання конкурсних пропозицій;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.
  1. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.
 1. Визначення переможця конкурсу та укладення договору
  1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
  2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
  3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

  1. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

  1. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору, наведеного у додатку
  2. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.
  3. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

                                                                                                         Додаток 3

                                                                                                        до рішення виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        від 27.02.2024 р. № 79

 

Конкурсна документація

 по визначенню виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів

 на території Бобринецької міської  територіальної громади

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

            Бобринецька міська рада, Кіровоградська область, м.Бобринець, вул. Незалежності, 80

2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення виконавчого комітету Бобринецької міської ради від _______________ року                 № __________ «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Бобринецької міської територіальної громади у 2024 році».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

            м.Бобринець, вул.Незалежності, 80, каб. 424 та сайті Бобринецької міської територіальної громади:  bobrynecka-gromada.gov.ua.

            Баранов О.В.- начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Бобринецької міської ради.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1.      Наявність достатньої кількості транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів, але не менше 3 одиниць;

4.2.      Наявність матеріально-технічної бази (власної або орендованої) для зберігання та підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів;

4.3.      Забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту (наявність спеціалістів (штатних або залучених) та відповідного обладнання, або діючих договорів на технічне обслуговування);

4.4.      Проведення щоденного медичного огляду водіїв (наявність штатного або залученого медичного працівника та приміщення для проведення медичного огляду);

4.5.      Наявність не менше контейнерів кожного виду для роздільного збирання побутових відходів та наявність обладнання для підтримки їх у належному санітарному стані;

4.6.      Вартість надання послуг.

4.7.      Інші відомості, які підтверджують спроможність та якість надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів надаються претендентом за бажанням.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 р. № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів»:

Складає – 13291 тис. м3 на рік.

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям територіальної громади Бобринецької міської ради послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", «Про управління відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 р. № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

6. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
 • балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період;
 • довідка органів Державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
 • документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість власних чи орендованих транспортних засобів, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
 • документ, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;
 • копії технічних паспортів на транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
 • довідка - характеристика транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
 • довідка про забезпечення створення умов для щоденного миття транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
 • довідки про проходження водіями медичного огляду;
 • документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за умови наявності такого досвіду (за бажанням претендента);
 • документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо (за умови здійснення діяльності з вторинної переробки відходів чи їх захоронення);
 • інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:

Послуга повинна надаватися в межах всієї території Бобринецької міської територіальної громади, а саме: с.Коржеве, с.Червона Долина, с.Богданівка, с.Дібрівка, с.Шляхове, м.Бобринець.      

-  площа міста - 1813 га.

2980 будинків приватного сектору;

-  кількість вулиць міста - 86;

-  протяжність міських доріг 121 км. з твердим покриттям;

-  відстань від межі міста до полігону ТПВ - 2 км.

- характеристика під'їзних шляхів – асфальтове та ґрунтове покриття під'їзних шляхів.

- інформація про площу зелених насаджень на території підприємств, установ та організацій Бобринецької міської територіальної  громади відсутня.

- перелік об’єктів не є остаточним та може змінюватися протягом дії договору на надання послуг.

 

 

8. Характеристики об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

  

Назва об'єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні житлові будинки,                                   із них: 5-ти поверхових і вище

будинки з п'ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами

Кількість будинків, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Житлово-будівельні кооперативи; молодіжні житлові комплекси; будинки, що належать до відомчого житлового фонду

Кількість мешканців багатоквартирних будинків (осіб)

Місце знаходження будинків,їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою

 

 

Відомості про балансоутримувачів

 

 

 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

 

 

 

Житлові будинки приватного сектора міста

                                с.Коржеве

                                с.Червона Долина

                                с.Богданівка

                                с.Велика Дрюкова

                                с.Дібрівка

                                с.Шляхове

 

Мешканців таких будинків

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігається у вигрібних ямах

 

 

33

6

-

 

                                  1

 

                                   2

 

 

                                 2804

 

Будинки розміщені на всій території міста, згідно схеми санітарного очищення м.Бобринець та сіл Бобринецької ТГ.                                          

Наявні всі види благоустрою.

33 будинки багатоповерхові (500 квартир),

0 будинків перебуває на балансі комунального підприємства.

Кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях - 18,

кількість контейнерів - 18.

Контейнерні майданчики та контейнери – (0,7 м3 )  перебувають на балансі комунального підприємств.

                         

                        3995

                          85

                          29   

                          49

                           3

                          86

                          70

                     

                        4317

 

 

                        1511

 

 

 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

Збирання ТВП проводиться по планово-квартирній схемі, без застосування контейнерів.

Характеристика під'їзних шляхів

121 км з твердим та гравійним покриттям

 

Підприємства, установи та організації:                  контейнери та майданчики належать   

                                                                                    власникові  (комунальному підприємству

                                                                                    КП Комунальник ):

 

                                                                                  

Виробничі підприємства

25

Лікарні

1

Поліклініки

1

Заклади освіти, культури та відпочинку

15

Вокзали

2

Підприємства торгівлі:

- магазини

- кіоски

 

49

126

Підприємства громадського харчування

 

14

Аптечні заклади

 

8

Автозаправні станції

 

5

Заклади побутового обслуговування

 

20

Ринки

2

           

            9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з твердими побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо).

           Полігон твердих побутових відходів розташоване на землях запасу Бобринецької міської ради на відстані 0,2 м від автодороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв 3,5 км на південь від м. Бобринець і проектна потужність звалища становить 98,2 тис. куб. метрів.

         Полігон твердих побутових відходів знаходиться на балансі комунального підприємства «Комунальник» Бобринецької міської ради.

         Надати до пакету документів договір(и) на дозвіл по використанню звалища для вивезення побутових відходів в межах Бобринецької міської територіальної громади або іншого полігону за межами Бобринецької міської територіальної громади.

 

        10. Вимоги до конкурсної пропозиції

        10.1.        Конкурсна пропозиція подається особисто, або надсилається поштою конкурсній комісії разом із заявою на участь у конкурсі у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція. У випадку надсилання поштою заява подається у окремому конверті, а конкурсна пропозиція, що додається - у іншому, окремо від заяви.

        10.2.        Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

        10.3.        Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

        10.4.        Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.          

 

          11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Основн і

кваліфікаційні вимоги

1. Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів

1) достатня кількість транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, які утворюються на об’єкті конкурсу, що підтверджується:

 

довідкою-розрахунком про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу;

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копіями свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів;

копіями протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що можуть перевозити

 

 

більший обсяг певного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу

2. Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів

 1. наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення або договором про надання відповідних послуг
 2. перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення

3. Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів

 1. забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення здійснюється на власній чи орендованій території або на автостоянках, що підтверджується довідкою про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договором про оренду такої території або договором про зберігання транспортних засобів на автостоянках
 2. перевага надається учасникові конкурсу, який має власну територію для забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення

4. Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення,

1) забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх

виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, що

технічного обслуговування та ремонту

підтверджується:

довідкою про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення;

договором про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення;

копією наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності ремонтну базу та у штаті персонал з ремонтного обслуговування

5. Щоденний медичний огляд водіїв

1) проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів

 

 

 

 

водіїв або отримання таких послуг на договірній основі, що підтверджується:

                                                                    договором про медичне обслуговування;

                                                                    копією наказу на прийняття у штат медичного

                                                                    працівника;

 

 

 

довідкою про оснащення постійного спеціального

приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

 1. перевага надається учасникові конкурсу, який має у штаті медичного працівника та відведене спеціальне приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв

 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги

6. Наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів

 1. на транспортних засобах спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлено пристрої автоматизованого

геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, що підтверджується:

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючим договором про надання в оренду таких транспортних засобів

 1. перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, обладнаних пристроями автоматизованого геоінформаційного контролю

7. Відповідність встановленому організатором конкурсу мінімального рівня екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів

1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу рівню екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується:

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

 

копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючим договором про надання в оренду таких транспортних засобів

 

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному рівню екологічних норм

 

8. Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний

 1. транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному граничному року випуску, що підтверджується довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення, копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів
 2. перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення з відповідним мінімальним граничним роком випуску

9. Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у кількості, що визначена організатором конкурсу як мінімальна

 1. наявна кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів відповідно до визначеної організатором конкурсу як мінімальної, що підтверджується довідкою про наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів та/або діючим договором про оренду таких контейнерів
 2. перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів

10. Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів

 1. наявне власне або орендоване обладнання для миття контейнерів, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття контейнерів або договором про надання відповідних послуг
 2. перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття контейнерів

11. Готовність учасника конкурсу до брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

учасник конкурсу згоден на брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу, що підтверджується довідкою про готовність учасника конкурсу до брендування логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

           

 

         12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї

 •         Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.
 • Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

 • Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
 • Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
 • У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

- Конкурсна пропозиція надається конкурсній комісії через відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Бобринецької міської ради, термін до 10 години 00 хвилин 02 квітня 2024 року,  кабінет 424, м.Бобринець, вул. Незалежності, 80.

 

- Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на його участь.

 

- Учасник має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозиції.

 

- Конкурсна пропозиція реєструється конкурсною комісією у журналі обліку.

 

- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

 

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

-   Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників відбудеться в відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Бобринецької міської ради за    адресою:м.Бобринець, вул. Незалежності,80 каб.424, 02 квітня 2024 року о 14 годині 00 хвилин.

 

 • Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.
 • Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
 • Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками

 

           15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

 • За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:
 • учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
 • конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
 • встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;
 • учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.
 • Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:
 • неподання конкурсних пропозицій;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 • Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

             16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

 

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

 

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 

Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

17. Розгляд спорів.

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

                           

 

 

                                                       Додаток 3

до рішення виконкому

міської ради

від 27.02.2024 р. № 79

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на
здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів

___________________________  ___________________________________________ р.

(найменування населеного пункту)

(найменування організатора конкурсу) в особі_________________________________________

                 (посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

___________________________________________________________________________ ,

що діє на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про управління відходами” (далі - замовник), з однієї сторони, і

(найменування суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуги)

в особі, ____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

що діє на підставі, __________________________________________________________________

(назва документа, дата і номер)

затвердженого______________________________________________________________

(найменування органу)

(далі - виконавець), з іншої сторони, відповідно до рішення (розпорядження) від __________  №

(найменування організатора конкурсу)

уклали цей договір про таке.

Предмет договору

 1. Виконавець зобов’язується надавати послугу із збирання та перевезення побутових відходів (далі - послуга) відповідної якості згідно з графіком на території

(найменування відповідного населеного пункту чи його частини,

визначеної об’єктом конкурсу)

та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, затверджених

(дата та номер акта про затвердження правил благоустрою)

з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами, затверджених _

(дата та номер акта про затвердження регіонального та

місцевого планів управління відходами) а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором.

 1. Характеристика об’єкта конкурсу:
 1.  

(вид (види) побутових відходів, затверджені органом місцевого самоврядування норми надання

___________________________________________________________________________ ;

послуги з управління побутовими відходами, обсяг збирання та перевезення побутових відходів)

 1.  

(розміри та межі певної території, на якій здійснюватиметься збирання

___________________________________________________________________________ ;

та перевезення побутових відходів)

 1. характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

(багатоквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

___________________________________________________________________________ ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид,
об’єм і належність контейнерів)

(одноквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

___________________________________________________________________________ ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид,
об’єм і належність контейнерів)

___________________________________________________________________________ 5

(підприємства, установи та організації: загальна кількість, перелік та їх місцезнаходження, кількість, вид, об’єм,
місцезнаходження та належність контейнерів)

4);

(місцезнаходження об’єктів управління побутовими відходами (об’єкти відновлення та видалення
відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо), куди

необхідно перевозити відповідний вид побутових відходів згідно

з правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління
відходами)

 1. .

(система надання послуги за відповідним видом побутових відходів (безконтейнерна система;
контейнерна система; пункт роздільного збирання (зокрема мобільний);

за заявкою)

Надання послуги за видами побутових відходів

 1. Виконавець надає послугу з управління

(змішаними, роздільно зібраними,

___________________________________________________ побутовими відходами.

великогабаритними, ремонтними)

 

 

 1. Послуга надається виконавцем за системами (необхідне зазначити у таблиці для кожного виду побутових відходів):

Вид побутових відходів

Контейнерна система

Безконтейнерна система

Пункт роздільного збирання (зокрема мобільний)

За заявкою

 1. Змішані відходи                     

 

 

 

 

 

 1. Роздільно зібрані

 

 

 

 

відходи, у тому числі

(заповнюється за

наявності):

паперу, картону

скла

пластику

деревини

текстилю

металу

упаковки

біовідходи

відходи зелених

насаджень

відходи електричного та

електронного

обладнання

відходи батарей та

акумуляторів

небезпечні відходи у

складі побутових

 1. Великогабаритні

відходи

 1. Ремонтні відходи

 

 1. Під час збирання побутових відходів за контейнерною системою використовуються технічно справні контейнери:

Вид побутових відходів

Кількість контейнерів, одиниць

Місткість контейнера, куб. метрів

Власник контейнера

 1. Змішані відходи
 2. Роздільно зібрані відходи, у

х

х

х

тому числі (заповнюється за наявності):

паперу, картону

скла

пластику

деревини

текстилю

 

упаковки

біовідходи

 

 

 

           
   
         
 

металу

 

відходи електричного та

електронного обладнання

 

відходи батарей та акумуляторів

 

небезпечні відходи у складі побутових

 

 1. Великогабаритні відходи

 

 1. Ремонтні відходи

 

 1. Графік та контакти для замовлення перевезення побутових відходів: за контейнерною або безконтейнерною системою, з пунктів роздільного збирання (зокрема мобільного), за заявкою:

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

з ___________________

до __________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

з ___________________

до __________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

з ___________________

до __________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

з ___________________

до __________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

з ___________________

до __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

скла

пластику

деревини

текстилю

металу

Вид побутових відходів

Графік та час перевезення зібраних побутових відходів

Адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного)

Контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою

 1. Змішані відходи
 2. Роздільно зібрані

з ___________________

до __________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

з ___________________

х

х

відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

паперу, картону

до __________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

з ___________________

до __________________

 

 

 

Вид побутових відходів

Графік та час перевезення зібраних побутових відходів

Адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного)

Контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою

 

упаковки

(дні тижня, щодня тощо) з ___________

дні

місяця,

 

до _____________

 

 

 

 

 

 

 

(дні тижня, щодня тощо)

дні

місяця,

біовідходи

з _____________

 

 

 

до _____________

 

 

 

 

 

 

 

(дні тижня, щодня тощо)

дні

місяця,

відходи зелених

з _____________

 

 

насаджень

до _____________

 

 

 

 

 

 

 

(дні тижня, щодня тощо)

дні

місяця,

відходи електричного

з _____________

 

 

та електронного

до _____________

 

 

обладнання

 

 

 

 

(дні тижня, щодня тощо)

дні

місяця,

відходи батарей та

з _____________

 

 

акумуляторів

до _____________

 

 

 

 

 

 

(дні тижня, щодня тощо)

дні

місяця,

небезпечні відходи у

з _____________

 

 

складі побутових

до _____________

 

 

 

 

 

 

(дні тижня, щодня тощо)

дні

місяця,

3. Великогабаритні

з _____________

 

 

відходи

до _____________

 

 

 

 

 

 

 

(дні тижня, щодня тощо)

дні

місяця,

4. Ремонтні відходи

з _____________

 

 

 

до _____________

 

 

 

 

 

 

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

Вимоги до якості послуги

 1. Критеріями якості надання послуги є дотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів, дотримання правил надання послуги з управління побутовими відходами та інших вимог законодавства.

Права та обов’язки замовника і виконавця

 1. Замовник має право:
 1. вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуги відповідної якості та згідно з графіком збирання та перевезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника;
 2. одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;
 3. вимагати від виконавця подання інформації про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України “Про управління відходами”;
 4. змінювати обсяг надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;
 5. отримувати від виконавця інформацію про споживачів послуги, що мають пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення, облік стану оплати та заборгованості, претензійно-позовну роботу з боржниками та інформаційні заходи щодо дотримання споживачами вимог нормативних документів у сфері управління побутовими відходами.
 1. Замовник зобов’язується:
 1. погоджувати графіки збирання та перевезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;
 2. приймати в установленому порядку рішення щодо встановлення чи зміну середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;
 3. затверджувати норми надання послуги з управління побутовими відходами, визначені в установленому порядку;
 4. забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії місцевих нормативно-правових актів про відходи, повідомляти про зміни до них;
 5. розглядати звернення виконавця з приводу надання послуги та виконання умов цього договору;
 6. здійснювати відповідно до законодавства самоврядний контроль щодо порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.
 1. Виконавець має право:
 1. подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на збирання та перевезення побутових відходів для подальшого встановлення чи зміни середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів, зокрема у разі зміни обсягу надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;
 2. розробити норми надання послуги та подати їх на затвердження замовнику;
 3. повідомляти замовнику про неналежний стан проїзної частини автомобільних доріг чи вулиць, рух якими пов’язаний з виконанням договору;
 4. подавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи транспортних засобів спеціального призначення на наявних маршрутах;
 5. вносити пропозиції замовнику щодо функціонування системи управління побутовими відходами;
 
 1. звертатись до замовника щодо здійснення ним самоврядного контролю в частині порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.
 1. Виконавець зобов’язується:
 1. надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника та погодженого замовником графіка надання послуги;
 2. укладати договори із суб’єктами господарювання на виконання окремих операцій з відновлення та видалення побутових відходів відповідно до правил благоустрою території населеного пункту з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами;
 3. укладати договори із споживачами про надання послуги з управління побутовими відходами;
 4. розробити графік збирання та перевезення побутових відходів та погодити його із замовником;
 5. утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;
 6. забезпечувати допуск до надання послуги працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;
 7. здійснювати надання послуги за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;
 8. подавати замовнику інформацію про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України “Про управління відходами”.

Ціна та порядок оплати послуги

 1. Згідно з рішенням________________________________________________

(назва органу місцевого самоврядування)

від _____________ 20__ р. № ______ тариф на послугу становить:

Вид побутових відходів

Тариф на послугу за видами побутових відходів, гривень за 1 куб. метр чи гривень за 1 тонну

 

 1. Змішані відходи
 2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі                                                   х

(заповнюється за наявності):

паперу, картону

скла

пластику

деревини

текстилю

металу

упаковки

біовідходи

 

 

Вид побутових відходів

 

Тариф на послугу за видами побутових
       відходів, гривень за 1 куб. метр чи гривень
   за 1 тонну

 

 

 

                                                                  

відходи зелених насаджень

відходи електричного та електронного

обладнання

відходи батарей та акумуляторів

небезпечні відходи у складі побутових

 1. Великогабаритні відходи
 2. Ремонтні відходи

Відповідальність сторін за порушення договору

 1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

Порядок і умови внесення змін до договору

 1. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.
 2. У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

Форс-мажорні обставини

 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
 2. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово- промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови продовження
його дії та розірвання

 1. Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до ____ .

Договір може бути достроково розірвано за згодою сторін.

 1. У разі недотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів (за винятком наслідків форс-мажорних обставин), погодженого з органом місцевого самоврядування, невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, місцевих нормативно-правових актів замовника договір може бути достроково розірвано у судовому порядку.
 2. Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;

виконавець протягом п’яти робочих днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послугу на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 4 цього договору.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

 1. Спори та розбіжності за договором між сторонами, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
 2.  

   
     

  Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий у виконавця.

              Місцезнаходження та банківські  реквізити сторін

 

Замовник

 

 

Учасник

________________________________

 

____________________________________

(найменування / П.І.Б)

 

(найменування / П.І.Б)

________________________________

 

 

(ідентифікаційний код /  ідентифікаційний номер)

 

(ідентифікаційний код /  ідентифікаційний номер)

________________________________

 

 

(місцезнаходження / місце проживання)  (телефон)

 

(місцезнаходження / місце проживання)  (телефон)

________________________________

 

 

(телефон)  (телефакс)

 

(телефон)  (телефакс)

 

 

 

________________________________

 

 

(рахунок у Державному  казначействі або у банку)

 

(рахунок у Державному  казначействі або у банку)

________________________________

(підпис)

 

_________________________________

(підпис)

М.П.                                                                         М.П. 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь