Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період до 2024 року

Дата: 27.04.2023 09:15
Кількість переглядів: 299

                      БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                      Чергова тридцять шоста сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24  квітня 2023 року                м. Бобринець                               № 1569

                                                                                                   

 

Про затвердження Програми

соціально-економічного розвитку

Бобринецької міської територіальної

громади на період до 2024 року

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України  «Про засади державної регіональної політики»,  Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», наказу Мінрегіону «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», з метою виконання завдань «Стратегії розвитку Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2025 роки», на вимогу Закону України «Про стратегічно екологічну оцінку», враховуючи заходи «Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2022 рік», затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради № 218 від 23 грудня 2021 року, на підставі пропозицій, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, підприємствами, організаціями міста, депутатами міської ради та  мешканцями громади

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період до 2024 року, (додається).

 

2. Апарату міської ради, виконавчому комітету, виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, закладам та установам Бобринецької міської ради забезпечити неухильне виконання заходів програми.

 

3.  Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

 від 24 грудня 2020 року № 202 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

від 27 травня 2021 року № 594 «Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

від 25 листопада 2021 року № 1049 «Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від  24 грудня 2020 року № 202»;

від 23 грудня 2022 року № 1396 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2022-2024 року».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на всі постійні депутатські комісії Бобринецької міської ради та на першого заступника міського голови Валентина МУЗИКУ, заступника міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади, ЖКГ, архітектури та будівництва Євгенія КУЛИКА та заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань Наталію ЯВОРСЬКУ.

 

 

                  

Міський голова                                                             Леонід КРАВЧЕНКО

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Бобринецької міської ради

від 24 квітня 2023 року № 1569

                                                    

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку Бобринецької

міської територіальної громади на період до 2024 року

 

м. Бобринець

 

                                           І. Загальні положення

1. Програма соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період до 2024 року (далі – Програма) розроблена з метою реалізації державної політики в соціальній, економічній та культурній сферах.

Програма спрямована на виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі формування та розвитку громади, для вибору найбільш оптимальних шляхів досягнення поставлених цілей.

Нормативно-правовою основою для розроблення проекту Програми є:

Конституція України;

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

Закон України  «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України  «Про державні цільові програми»;

Закон України «Про засади державної регіональної політики»;

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»;

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закону України «Про екологічну мережу»;

Указ Президента України від 30.09.2017 № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117 «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363 «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року»;

інші закони України та нормативно-правові акти;

рекомендації Міндовкілля щодо включення кліматичних питань до документів державного планування.

Програма відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки і спрямована на реалізацію першочергових цілей та завдань щодо розв’язання соціально-економічних проблем розвитку громади.

2. Під час формування Програми враховано завдання і заходи, визначені відповідно до:

положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 695;

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671;

Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363;

Національного плану управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117;

Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 443;

Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 932;

Рішення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням, створеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 20, зокрема стосовно схвалення представлених НААН добровільних національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель (далі – НДРЗ) за напрямом “Підтримання вмісту органічних речовин (гумусу) у грантах”, а також допоміжних заходів щодо досягнення НДРЗ за напрямами “Відновлення зрошення і поліпшення земель меліоративного стану зрошуваних земель”. Відповідні завдання і заходи щодо НРДЗ також зазначені у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 № 111/2021 “Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації”;

Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 688;

Плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1567;

Державної стратегії управління лісами України до 2035 року та операційним планом її реалізації у 2022/2024 роках, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1777;

Водної стратегії України на період до 2050 року та плану її реалізації у 2022-2024 роках, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1134;

Ріо – Конвенцій та інших міжнародних угод природоохоронного спрямування;

Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки;

Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743;

інших законодавчих  і нормативно-правових актів України з питань  розроблення програмних документів щодо галузевого і регіонального розвитку.

3. Основні показники Програми та завдання розроблені на основі та з урахуванням пропозицій і рекомендацій: жителів та громадських організації міської територіальної громади, депутатів міської ради, Кіровоградської облдержадміністрації та облради, державних програм та планів, Асоціації міст України, Асоціації малих міст України, Асоціації обєднаних територіальних громад, іноземних партнерів. 

4. Реалізація Програми  буде здійснюватися шляхом:

конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців, державних фондів та іноземних донорів і інвесторів;

узгодженої діяльності із центральними органами виконавчої влади з питань розв’язання актуальних проблем галузевого та регіонального розвитку.

Програмою визначено мету, основні завдання та заходи щодо соціально-економічного розвитку громади на період до 2024 року.

        

ІІ. Головна мета Програми соціально-економічного міської територіальної громади на період до 2024 року

        

1. Метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів,  дотримання принципів гендерної рівності та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних послуг та наближення їх до місцевого споживача і зростання добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку.  

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку Бобринецької міської ТГ, у Програмі визначено цілі та завдання сталого соціально-економічного розвитку на період до 2024 року та передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування.

Основною метою Програми є загальне підвищення суспільного добробуту населення громади.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання Програма може уточнюватися.

Зміни і доповнення до Програми затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради.

 

ІІІ. Загальна інформація про громаду

 

14 серпня 2015 року закінчився процес об’єднання міської громади Бобринця та сільської Червонодолинської громади загальною кількістю
11,8 тис. мешканців. Громада (в документі також вживається абревіатура ТГ) охоплює площу 19,43 км2, у т.ч. 85,8% - сільськогосподарські землі, і  4,9% - лісові масиви. До складу ТГ входить 1 місто (10,8 тис. мешканців) та 8 сіл. Центр громади знаходиться на 53 км. на Південь від обласного центру – міста Кропивницький.

Населення громади молоде – 45,5% мешканців молодші 35 років. Чоловіки складають 46,4%, жінки – 54,3%. Причини диспропорції полягають і в коротшому терміні життя, і в вищому рівні трудової еміграції серед чоловіків. Кілька років поспіль кількість населення стабільно зменшується, як в результаті від’ємного природного  приросту, так і через робочу міграцію. На території ТГ проживає невелика російська, єврейська і циганська меншини. Кількість біженців (зі східної України) невелика. Відсутні проблеми на національному чи релігійному ґрунті.

В ТГ діють більше 10 громадських організацій.

           Преса представлена газетою «Честь хлібороба» РВО «Новий день».

На території громади здійснюють свою діяльність СТК «Адреналін» та ФК «Новатор».

Протягом останніх років, однозначно, зросла роль жінок в  громадських подіях. В раді ТГ присутні 8 жінок та 14 чоловік із 22 депутатів. Жінки переважають в виконавчих органах місцевого самоврядування, освіті, культурі, охороні здоров’я. Все більшим стає відсоток жінок у бізнесі. Розроблено гендерний паспорт громади.

Громада має свою Інтернет-сторінку (http://bobrynecka-gromada.gov.ua) та постійні сторінки в соціальних мережах. Найважливішу інформацію про роботу міської ради, у т.ч. про бюджет, можна знайти в місцевій газеті та на дошках оголошень.

Поточний економічний стан. У 2021 році на стан соціально-економічного розвитку громади вплинуло продовження карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, ускладнення ситуації на внутрішніх і зовнішніх ринках, часткова втрата торгівельних зв’язків, зростання цін на енергоносії, що призвело до сповільнення основних показників економічного зростання.

Основну підтримку економіці у 2021 році надавало кінцеве приватне споживання, яке мало найбільший додатній внесок. Так за 9 місяців 2021 року податок на доходи фізичних осіб склав 20847,0 тис.грн., плата за землю – 4904,0 тис.грн., надходження єдиного податку склали – 6791,0 тис.грн. З початку року на території громади було відкрито магазин унікального формату – дискаунтер  «VARTO»,  супермаркети «Єва», «М’ясомаркет».  Цьому сприяло продовження зростання середньомісячної заробітної плати, що підтримувалось підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року на 20 відсотків та конкуренцією на ринку праці.

Зайнятість. За 11 місяців 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств в галузі промисловості  склала11098,0 грн.

  За січень-листопад 2021 року на  обліку в Бобринецькій районній філії Кіровоградського обласного центру  зайнятості перебувало 1329 безробітних,  з яких  684 особи набули статусу безробітного у поточному році. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  обсяги ринку праці збільшилися на  100 осіб або на 8,1 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

   Станом на 01.12.2021 на обліку перебувало 331 безробітний. Протягом січня-листопада 2021 року  за сприяння Бобринецької районної філії Кіровогрдського обласного центру  зайнятості працевлаштовано 470 безробітних.

    Станом на 01 жовтня 2021 року допомогу по безробіттю одержують  258 осіб.

За січень – листопад поточного року працевлаштовано 85 осіб на нові робочі місця.

Галузь сільського господарства. На території Бобринецької громади обліковується відповідно до інвентаризації земель 14030,0746 га ріллі. Загальна  площа  територіальної громади становить 19429,70 га.

Незважаючи на більш пізній у 2021 році старт збиральної компанії у сільському господарстві, завдяки вищій урожайності зернових культур порівняно з минулим роком, сільськогосподарське виробництво у січні – липні 2021 року зросло на 2,5 відсотка порівняно із січнем − липнем 2020 року.

В поточному році в журналі обліку пасік Бобринецької міської ради зареєстровано 48 пасік, загальною кількістю 2920 бджолосімей. Підготовлено та подано документи фізичних осіб, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї на загальну суму 584,0 тис грн.

Соціальна сфера. Фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі надано соціальних гарантій на суму 195,47 тис. грн., відшкодовано компенсації за перевезення пільгових категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом, які проживають на території Бобринецької міської  територіальної громади на суму 22,46 тис. грн., виплат та пільг з послуг зв’язку – 25,2 тис. грн.

Надано одноразову матеріальну допомоги мешканцям(-кам) громади, які опинилися в складних життєвих обставинах та учасникам(-цям) антитерористичної операції,  сім’ям загиблих учасників(-ць) АТО/ООС в обсязі 535,0 тис.грн.

Надано 17 путівок для оздоровлення та відпочинку хлопчиків і дівчаток територіальної громади на суму 925,1 тис. грн. та 2 путівки  - для оздоровлення пільгових категорій громадян (ЧАЕС) на суму 25,5 тис.грн.

Станом на 01.12.2021 року у відділенні соціальної допомоги вдома Територіального центру Бобринецької міської ради на обліку перебуває 113 осіб, надано 39073 соціальних послуг.

На обліку у відділенні адресної натуральної та грошової допомоги перебувають 619 осіб. За 11 місяців 2021року надано 1302 послуги.  Взято у відділення на облік 30 осіб.

При відділенні функціонує пункт прокату засобів реабілітації, послугами якого скористалися 19 осіб, які отримали в користування на безоплатній основі засоби для осіб з обмеженими можливостями.

Послугами Служби з перевезення  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату «Соціальне таксі» за 2021 рік скористалося 115 осіб, яким надано 144 послуг.

Станом на 01 грудня 2021 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 31 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування, з них сімейними формами виховання охоплено 30 дітей, що становить 96 % від загальної кількості дітей, 18 сімей, в яких виховується 46 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

У поточному році придбано житло 5 особам з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.  На даний час вирішується питання придбання житла ще одній особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Вартість  придбаного житла 1707, 2 тис.грн.

Охорона здоров’я населення

Інформація щодо закладів охорони здоров’я громади

Усього закладів

16

Усього медичного персоналу, осіб

148,5

з них:

 

з них:

 

лікарні

1

усього лікарів (за штатним розписом)

27

поліклініки

1

наявних вакансій

20,75

амбулаторії

-

усього середнього медичного персоналу

66

Фельдшерсько-акушерські пункти

2

наявних вакансій

34,75

аптеки

12

Наявність спеціального транспорту

1

 

Серед проблем у сфері охорони здоров’я можна виокремити наступні: застарілість матеріально-технічної бази медичних закладів, недостатній рівень забезпечення медичними  препаратами,  що  впливає  на  повноцінне  надання  медичних  послуг; приміщення  медичних  установ  громади  потребують  поточних  і  капітальних  ремонтів, проведення заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження.

Наявна мережа оздоровчих та спортивних закладів громади включає:

1 стадіон, 5 спортивних зали та 9 спортивних майданчиків. Проблемою є недостатня кількість спортивних майданчиків для занять спортом, зокрема, біля шкільних закладів. Всі майданчики застарілі та потребують оновлення.

На сьогодні існує потреба у придбанні сучасного спортивного обладнання та інвентарю для оснащення спортивних споруд, загальноосвітніх навчальних закладів. Актуальним на сьогоднішній день є активізація роботи по  формуванню у молоді  сталих традицій та мотивацій щодо необхідності занять фізичним виховання та спортом як форми забезпечення здорового способу життя.

Також на сьогодні в Україні переважна більшість дорослого населення має недостатні можливості для занять будь-якими формами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. Відсутня чітка система залучення різних вікових груп до занять фізичною культурою і спортом. Така ситуація характерна і для громади.

Позитивна динаміка спостерігається в сфері освіти.

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  придбано: 132 одномісні парти та стільці на суму 246,7 тис.грн., комп’ютерне обладнання – 70,03 тис. грн., засобів навчання – 80, 83 тис. грн.

Проведено роботи по капітальному ремонту покрівлі будівлі котельні та трансформаторної підстанції по КЗ «Бобринецький ліцей № 1» в сумі           94,64 тис.грн.

Для  КЗ  «Бобринецький ліцей № 1», що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту придбано інтерактивні комплекси на загальну суму 138, 33 тис. грн., принтери – 37,25 тис. грн., навчальні посібники – 23, 56 тис. грн.

Згідно декларації «Про соціальне партнерство у комплексному соціально – економічному розвитку Бобринецької міської громади» облаштовано зону з силовими вуличними тренажерами на території спортивного комплексу «Олімпієць», вартістю 120,0 тис.грн. Відкрито спортивно-тренажерний зал спортивного комплексу «Олімпієць», вартістю 420,0 тис.грн.

Розвиток енергозберігаючих технологій. Комунальним підприємством Бобринецької міської ради "Комунальник" проведено закупівлю першої черги енергозберігаючих ліхтарів вуличного освітлення та ламп у кількості 64 шт. на загальну суму 217,93 тис. грн.   

У травні 2021 року встановлено сонячну електростанцію потужністю 20 кВт на території станції ІІ - підйому КП «Міськводоканал» вартістю 385,0 тис. грн.

Заходи щодо соціально-економічного розвитку. За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій триває робота по проведенню капітального ремонту будівлі інфекційного відділення КЗ Бобринецької лікарні, вартість проекту 7152,60 тис. грн., та капітальний ремонт будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг, вартість проекту 3359,17 тис.грн. В стадії реалізації заходи, спрямовані на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в селах Дібрівка і Коржеве на суму 440,6 тис.грн.

Утримання доріг. З початку року тричі прогрейдеровано 37 кілометрів доріг з жорств’яним покриттям по місту Бобринець.

Станом на 01 грудня проходять будівельні роботи по капітальному ремонту міських мостів дорожньо-транспортної інфраструктури загальною кошторисною вартістю 34974,7 тис. грн.

    Починаючи з 2023 року прогнозується підвищення економічної активності реального сектору економіки з переходом до зростання та формування сприятливих умов для сталого економічного розвитку громади.

А саме залучення інвестицій від місцевого та зовнішнього бізнесу через  впровадження мережі інвестиційно-привабливих ділянок типу «greenfield» та розробка містобудівної документації.  

 

Подальший економічний розвиток як територіальної громади так і України в цілому, залежить від ефективності результатів подолання пандемії COVID19 та її наслідків. Очікується, що вже у І півріччі 2022 року вакцинація набуде глобального характеру.

Проте, залишається ряд проблем, які потребують комплексного вирішення:

Технічна інфраструктура. Найбільші інфраструктурні проблеми громади стосуються системи водопостачання та водовідведення, а саме на 90% зношен зношеність транспортними магістралями, а система каналізації аварійна. Каналізацією охоплено лише 15% міста.

Дорожньо-транспортна інфраструктура громади представлена протяжністю 121,0 км. з твердим покриттям, переважна більшість якого в поганому або аварійному стані.

Соціальна інфраструктура. Головною проблемою є низька доступність маломобільних груп населення до соціальних закладів. Низька кількість спортивно-оздоровчих об’єктів та загальнодоступних спортивно-оздоровчих та відпочинкових комплексів, особливо в селах громади. Не використовуються придатні для оздоровлення території на берегах річок та ставків.

В сфері культури і розваг не вистачає місць для молодіжних зустрічей, Центр культури та дозвілля міської ради не забезпечує охоплення всієї кількості бажаючих. Відсутні місця для дозвілля жінок та чоловіків різного віку, у тому числі для осіб з інвалідністю та батьків з дітьми.

Економіка. Головною проблемою є відсутність підприємств з  переробка рослинної продукції, ягід та овочів.

Відсутність робочих місць та низькою заробітною платою спричиняє еміграцію працездатного населення до великих міст та пошуку роботи за кордоном.

На території домінують традиційні способи господарювання з низькими цінами збуту, відсутність переробки та іновацій. В громаді відсутня кооперація, що спрямована на переробку сільського господарства.

Низький розвиток туризму через відсутню аварійну  туристичну інфраструктуру та відсутність промоції туристичних об'єктів в громаді.

Екологічна ситуація.

Водні ресурси. Найбільшою проблемою громади є погіршення якості води. Вода, що подається в центральний водогон, є високомінералізованою. Система очищення є морально застарілою та знаходиться в аварійному стані. Рівень зношеності транспортних магістралей становить 90%, система каналізації знаходиться в аварійному стані. Каналізацією охоплено лише 15% міста.

Поганій ситуації сприяє низький рівень ґрунтових вод.

Низький рівень забезпечення домогосподарств каналізацією призводить до нелегальних каналізаційних викидів, які збільшують забруднення землі і води. 

Високий рівень забруднення стосується також вод у річках.

На якість води в водопровідній мережі міста Бобринець впливають замулення в місці забору та джерел в витоці річки Сухоклія, що зумовлене відсутністю труби, якою має здійснюватися скид вод для очищення русла річки, та обміління водойми.

Низький рівень води, підвищення температури у спеку спричиняють аномальне цвітіння синьо-зелених водоростей, у цей період із кранів городян тече зелена рідина з неприємним запахом.

Ситуація у сфері водних ресурсів потребує негайного вивчення та визначення шляхів вирішення виявлених проблем.

На території громади головною проблемою є зменшення кількості водойм, замулення та забруднення річок.  

Високий рівень забруднення стосується також вод у річках.

На якість води в водопровідній мережі міста Бобринець впливають замулення в місці забору та джерел в витоці річки Сугоклія, що зумовлене відсутністю труби, якою має здійснюватися скид вод для очищення русла річки, та обміління водойми.

Низький рівень води, підвищення температури у спеку спричиняють аномальне цвітіння синьо-зелених водоростей, у цей період із кранів городян тече зелена рідина з неприємним запахом.

Ситуація у сфері водних ресурсів потребує негайного вивчення та визначення шляхів вирішення виявлених проблем.

Атмосферне повітря. На території громади відсутні стаціонарні пости автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря, що не дає можливості точно дослідити його актуальний стан. Разом з тим, економіка громади має переважно сільськогосподарський характер – на території громади здійснюють свою діяльність 3 сільськогосподарських підприємства та 33 фермерських господарства; відсутні промислові підприємства.

Згідно даних Екологічного паспорту Кіровоградської області за 2020 рік на території громади відсутні екологічно небезпечні об’єкти.

Викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря можна вважати незначними. Серед джерел таких викидів можуть бути транспорт, підприємства, що здійснюють свою діяльність у сфері сільського господарства, будівництва, теплопостачання та ін.

Грунти. Актуальною проблемою регіону та громади є водна ерозія ґрунтів. Серед областей України Кіровоградська відзначається багатством земельних ресурсів, значною природною родючістю ґрунтів. Разом з тим, область має високий рівень розораності її території (71,7 %).

Лісові ресурси. 4,9% території громади займають лісові масиви. На території громади проводить діяльність державне підприємство “Долинське лісове господарство”, у 2008 р. до його складу від Компаніївського лісництва передано Бобринецьке лісництво площею 1942 га.

Поводження з відходами. Проблемою громади є відсутність врегулювання поводження зі сміттям. Не дивлячись на значне оновлення матеріальної бази комунального підприємства “Комунальник”, на сьогодні все ще відсутнє сортування сміття та правильне поводження з ним, що призводить до спалювання сміття та появи нелегальних звалищ.

Існуюча система поводження з побутовими відходами на території громади характеризується:

- недостатнім рівнем охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів;

– недостатньою кількістю, фізичним зносом наявного обладнання для транспортування побутових відходів, що не дозволяє надавати послуги з вивезення побутових відходів на належному рівні;

- відсутність роздільного збирання побутових відходів, у тому числі небезпечних відходів у складі побутових;

- відсутністю підприємства з переробки сміття.

Формування екологічної мережі. На території Бобринецької територіальної громади розташовані ботанічний заказник загальнодержавного значення “Богданівська балка” та ландшафтний заказник місцевого значення “Булгаківська балка”.

Указом Президента України від 10.12.1994 № 750 створено ботанічний заказник загальнодержавного значення “Богданівська балка” та рішенням Кіровоградської обласної ради від 19.02.1993 № 187 оголошено (створено) ландшафтний заказник місцевого значення “Булгаківська балка”.

Рішенням Кіровоградської обласної ради від 23.06.2017 № 329 затверджено Регіональну схему екологічної мережі Кіровоградської області. Ландшафтний заказник місцевого значення “Булгаківська балка” знаходиться в межах Піщанобрідського регіонального центру регіональної схеми екологічної мережі Кіровоградської області.

Соціальні питання. Безперечно, найбільшою соціальною проблемою  на території громади є  відсутність робочих місць та низький рівень заробітних плат, особливо на сільських територіях.

 

IV. SWOT - аналіз

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

Самоврядна адміністрація

 • Активність у запровадженні змін після створення ТГ - видимі ефекти - зростання зарплат, інвестиції і капітальні ремонти.
 • Акцент на комунікацію з громадськістю, активізацію та інтеграцію мешканців.
 • Веб-сайт громади з важливою інформацією (у т.ч. про витрати та доходи бюджету).

 

 

 • Обмежені ресурси громади на виконання всих повноважень .
 • Відсутність власного адміністративного приміщення (адміністрація громади знаходиться у будинку Кетрисанівської ТГ).
 • Поганий стан і оснащення адміністративних будівель
 • Відсутність необхідного обладнання у комунальних службах.
 • Відсутність партнерських громад.
 • Недостатня обізнаність працівників місцевого самоврядування з принципами належного управління, гендерно-орієнтованого управління

Інфраструктура

 • Можливість розпоряджатися комунальними об’єктами (за потреби).
 • Гарний стан освітньої інфраструктури у місті.
 • Розгалужена інфраструктура системи охорони здоров’я.
 • Збільшення спортивно-дитячої інфраструктури
 • Стан дорожньої і придорожньої інфраструктури.
 • Водопроводи – вода надмірно мінералізована, недостатній тиск, сильна зношеність мереж
 • Каналізація – охоплено тільки 15% міста.
 • Поганий стан об’єктів культури.
 • Надто мала кількість і поганий стан спортивних і відпочинкових об’єктів.
 • Застарілі технології освітлення.
 • Недостатня відповідність інфраструктури вимогам територіальної та архітектурної доступності

Економіка

 • Наявність інвестиційних майданчиків.
 • Дешева робоча сила.
 • Великий сільськогосподарський потенціал.
 • Значний потенціал виробництва меду
 • Можливість відновлення роботи закритих кар’єрів
 • Поганий стан доріг (блокує розвиток, транспорт, сполучення).
 • Високий рівень безробіття, спричинений малою кількістю робочих місць у селах, недостатністю робочих місць доступних для осіб з інвалідністю, з можливістю гармонійного поєднання сімейних та професійних обовязків.
 • Мала кількість малих і середніх підприємств
 • Низький рівень заробітків призводить до низького попиту на товари/послуги місцевих фірм.
 • Відсутність переробки сільськогосподарської продукції і молока, незважаючи на значний потенціал.
 • Традиційні с/г культури з низькими закупівельними цінами, мало нових видів сг культур.

Середовище і туризм

 • Чисте повітря.
 • Власне паспортизоване сміттєзвалище.
 • Значний туристичний потенціал.

 

 • Вода, яка постачається, дуже мінералізована і негативно впливає на здоров’я людей. Система очищення води застаріла та аварійна, недостатньо ресурсів.
 • Низький рівень ґрунтових вод.
 • Нелегальне скидання стічних вод
 • Невелика частка охоплення каналізацією в місті та повна відсутність в селах громади.
 • Брудні, зарослі річки.
 • нелегальні сміттєзвалища.
 • Туризм – недостатньо розвинута інфраструктура, відсутня реклама.

Екологічна ситуація

 • В цілому стан довкілля громади можливо характеризувати як частково задовільний.
 • Серед позитивних чинників такої ситуації є наявність парків, лісових ресурсів, водних об’єктів, земельних ресурсів
 • високий рівень забруднення поверхневих вод
 • зменшення водності та зниження рівнів ґрунтових вод;
 • відсутність врегулювання поводження зі сміттям,
 • погана якість доріг
 • недостатній рівень енергоефективності та енергозбереження бюджетних закладів та житлових приміщень;
 • недостатність заходів щодо охорони довкілля та збереження природного потенціалу території (озеленення території, відтворення лісів, інформаційно-роз’яснювальної роботи)

Мешканці, громадська активність

 • Велика творча активність.
 • Велика спортивна активність.
 • Активна молодь.
 • Активна організація ветеранів.
 • Щораз більша інтеграція мешканців завдяки ініціативам знизу і взаємодії з владою.
 • Наявність громадських організацій, які працюють у сфері гендерної рівності, роботи з молоддю,фізичного виховання
 • Безробіття у селах, низькі заробітки, які призводять до:

низького рівня життя у селах;

еміграції, руйнування родин,

незадовільних житлових умов.

 • Безпека:
 • неефектифна робота поліції;
 • вандалізм.
 • Поширеність домашнього та гендерно-зумовленого насильства у громаді
 • Спорт і відпочинок:
 • обмежена спортивно-відпочинкова інфраструктура, відсутність місць для відпочинку.
 • Здоров’я:
 • надмірна мінералізація води;
 • алкоголізм, у т.ч. серед молоді, алкоголь можна легко придбати;
 • недостатньо лікарів;
 • слабка популяризація здорового способу життя.
 • Культура і розваги:
 • відсутність пропозиції проведення вільного часу для дорослих та осіб похилого віку;
 • недостатня культурна пропозиція у селах.

 

Можливості

Загрози

 • Зміни у законодавстві, які стосуються діяльності громад:
 • справжня самостійність
 • більший обсяг коштів у розпорядженні громад
 • Зовнішні ресурси.
 • Поступове покращення економічної ситуації і, як наслідок, соціально-побутової ситуації мешканців.
 • Підвищення  мінімальної зарплати
 • Повернення трудових мігрантів  з набутими уміннями.
 • Формування громадянського суспільства, зростання активності мешканців.
 • Міжнародна технічна допомога у сферах належного врядування, гендерної рівності, місцевого економічного розвитку тощо
 • Недосконале і нестабільне законодавство, політичні перетрубації на центральному та міському рівні.
 • Загалом поганий стан економіки, низькі заробітки.
 • Високі ціни на електроенергію (для мешканців, підприємців), та інших енергоносіїв, спричинені монополією в енергетичній сфері.
 • Високі податки.
 • Бюрократія.
 • Висока частка тіньової економіки
 • Низькі закупівельні ціни сільськогосподарської продукції.
 • Створення суміжної громади на території бувшого Бобринецького району, що призводить до конкуренції.
 • Тривалість пандемії COVID-19, в умовах якої для вразливих груп жінок і чоловіків особливо гостро постає питання доступу до інформації, правосуддя, освіти, зайнятості, медичних та соціальних послуг, інтеграції у суспільство

 

        

V. Першочергові завдання програми економічного і соціального розвитку громади.

 

V.1. Транспорт та автомобільні дороги

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. На території громади існують транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. На території громади розміщена автостанція. В громаді налагоджені внутрішньопасажирські перевезення між населеними пунктами громади комунальним підприємством «Комунальник». Також дану функцію виконує комерційне таксі.

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами.

Територію громади проходить всеукраїнська траса державного значення Олександрівка- Миколаїв, яка була капітально відремонтована в 2021 році. Загальна протяжність доріг по громаді складає 121,0 кілометрів, в тому числі з твердим покриттям 78,0 км.  грунтовим покриттям 31,0 км.

Одним з найважливіших питань  громади є стан дорожнього покриття, який в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує поточного ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття.

 • оловні проблеми:

непристосованість транспорту до обслуговування пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства;

повільне оновлення та модернізація автомобільного транспорту;

незадовільний стан покриття автомобільних доріг громади особливо у сільській місцевості через  недостатнє фінансування потреб дорожньої галузі;

Метою Програми є поліпшення якості послуг пасажирського транспорту, поліпшення стану та безпеки транспортної мережі громади, з урахуванням вимог інклюзивності, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху шляхом приведення автомобільних доріг громади до задовільного стану.

Основні завдання:

розширення надання послуг особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення спеціалізованим автомобільним транспортом шляхом придбання перевізниками автотранспорту, пристосованого до потреб цієї категорії пасажирів;

оновлення пасажирського та вантажного автотранспорту;

здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;

проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг,  вулиць та тротуарів комунальної власності у населених пунктах громади.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів підприємств, інвесторів та інших джерел, не заборонених чиним законодавством;

Якісні критерії виконання Програми:

комфортні умови для перевезеня громадян усіма видами транспорту.

підвищення якості асфальтобетонного покриття та забезпечення безпеки  дорожнього руху на автомобільних дорогах загального та місцевого користування.

 

 

V.2. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство громади - важлива сфера обслуговування населення та підприємств, яка надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, розвитку, поновлення, утримання елементів благоустрою, а також ритуальних послуг та вивезення і захоронення твердих побутових відходів.

Весь багатоквартирний житловий фонд міста Бобринець та сільських населених пунктів громади переведено на індивідуальне опалення.

На території ТГ діють комунальні підприємства – КП «Міськводоканал», який надає послуги з водопостачання та водовідведення,  КП «Комунальник», який надає послуги з утримання будинків, вивезення сміття, ритуальні послуги, послуги з благоустрою. КП «Комунальник» експлуатує полігон для захоронення твердих побутових відходів, що знаходиться за містом. КЗ «Центр культури та дозвілля», який надає послуги з організації та проведення дозвілля жителям громади.

Послуги Інтернету надають:

ПАТ «Укртелеком» (сполучення ADSL). Охоплення території – за наявності підключення до телефонної лінії (4%). Оптиволокно – м.Бобринець (10%).

«Мережа плюс». Охоплення території – м. Бобринець (25%).

 «HomeNet». Охоплення території – м. Бобринець (20%)

«Домашні системи». Охоплення території  - (3%).

Села Дібрівка та Коржеве мають доступу до оптичного інтернету, частковий доступ до мобільного інтернету.

Головні проблеми:

високий ступінь енергоспоживання та витрат енерго-та матеріальних ресурсів в житлово-комунальному секторі;

значна зношеність основних фондів підприємств житлово-комунальних господарств не дає можливості покращити якість надання послуг;

складний фінансовий стан комунальних підприємств (застаріла матеріально-технічна база);

висока собівартість послуг через значне енергоспоживання підприємств галузі;

недостатнє забезпечення якісною питною водою мешканців громади.

Метою Програми є здійснення заходів щодо стабільного та якісного забезпечення потреб населення, у тому числі з вразливих груп, та закладів житлово-комунальними послугами на основі поетапного реформування галузі.

Основні завдання:

забезпечення технічного переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, впровадження ресурсо - і енергозберігаючих технологій під час надання житлово-комунальних послуг;

вжиття заходів щодо заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед в об’єктах соціальної сфери;

створення та функціонування обєднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ;

оснащення всіх споживачів житлово-комунальних послуг приладами обліку витрачання води і енергії;

приведення тарифів на послуги до економічно обґрунтованих ;

впровадження новітніх технологій очистки води та доведення її якості до санітарних норм питної води, призначеної для споживання;

розробка секторальної стратегії по послузі вуличного освітлення в громаді;

продовження капітального та поточного ремонту освітлення вулично - дорожньої мережі населених пунктів громади за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел;

створення нових зелених насаджень;

впорядкування прибудинкових територій населених пунктів;

впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення;

забезпечення підприємств житлово-комунального господарства громади сучасною технікою для вивезення/утилізації твердих побутових відходів і дотриманням екологічних стандартів;

придбання нової техніки для комунальних підприємств громади;

впровадження системи роздільного збирання сміття;

приведення у належний стан місць видалення відходів.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок:

коштів державного та місцевого бюджету;

власних коштів підприємств та населення;

коштів міжнародних фінансових організацій;

інших фінансових ресурсів, незаборонених чинним законодавством.

Якісні критерії виконання програми:

забезпечення якісною питною водою мешканців громади та забезпечення рівня оплати житлово-комунальних послуг населенням до      100 %;

зменшення обсягів використання природного газу та інших енергоресурсів та перехід на альтернативні види палива та енергії;

рекультивація полігону твердих побутових відходів;

зменшення утилізації сміття на полігоні, через впровадження роздільного збирання для подальшої переробки;

модернізація вуличного освітлення шляхом встановлення енргозберігаючих світлоточок.

 

V.3. Будівництво

Будівельна галузь є однією із важливих галузей економіки, від якої залежить функціонування суміжних галузей у громаді. У  міській раді на черзі знаходиться 188 осіб на отримання житла чи поліпшення житла.

Головні проблеми:

низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

відсутність коштів державного та місцевого бюджетів  для будівництва житла;

низький рівень та відсутність містобудівної документації, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування;

залучення інвестиційних партнерів;

високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Метою Програми є забезпечення комфортних умов проживання, у тому числі для жінок і чоловіків з інвалідністю,   створення сприятливих умов для стимулювання розвитку житлового будівництва та ринку доступного житла, збільшення обсягів будівництва в громаді та концентрація капітальних вкладень на фінансування об'єктів, які забезпечують приріст потужностей та вводяться в експлуатацію.

Основні завдання:

збільшення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування, оптимізація існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва, придбання  доступного житла;

забезпечення створення належної інженерно-транспортної інфраструктури навколо будівництва об'єктів доступного житла;

збільшення обсягів житлового фонду шляхом нового будівництва, реконструкції наявних житлових будинків;

забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією (генеральні  плани, плани зонування , детальні плани територій та комплексні плани);

нарощування потужностей підприємств будівельного комплексу громади шляхом використання будівельних матеріалів та конструкцій, які виробляються місцевими підприємствами будівельної індустрії, залучення до виконання будівельно-монтажних робіт місцевих будівельних підприємств усіх форм власності;

проведення робіт із знесення аварійно небезпечних об'єктів незавершеного будівництва з подальшим використанням земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевого бюджетів, коштів інвесторів, кредитних ресурсів та власних коштів громадян та інших коштів не заборонених законодавством.

 

         V.4. Агропромисловий комплекс, як основа сталого

функціонування економіки громади

Бобринецька територіальна громада має значний потенціал для розвитку галузі сільського господарства.

В громаді сконцентровано 16665,3 га земель сільськогосподарського призначення.

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються                             3 великі сільськогосподарські агроформування ПП АФ «Славутич»,              ПАТ «Бобринецька  сільгосптехніка», ПрАТ «Асоціація Південна» та ціла низка фермерських господарств та одноосібників.

 

Головні проблеми:

недотримання науково обґрунтованої системи сівозмін та нераціональне сільськогосподарське землекористування, що призводить до зниження урожайності, втрат вирощеної продукції і погіршення її якості, зниження вмісту гумусу в грунтах;

домінування дрібно – товарного виробництва продукції тваринництва та плодоовочівництва, що обмежує можливості використання сучасних агро- технологій і новітніх засобів праці, виконання високотехнологічних операцій з вирощування і зберігання сільгоспкультур;

низький рівень розвитку ринкової інфраструктури, системи зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції, що знижує її якість, призводить до втрат під час зберігання та транспортування, а також до значних сезонних цінових коливань на продукти харчування;

відсутність ягідно-овочевих переробних підприємств;

сезоний характер оплати праці сг працівників;

відсутність сільськогосподарської кооперації.

Метою програми є забезпечення сталого соціально – економічного розвитку громади, ефективного використання економічного, трудового та природного потенціалу;

 • завдання;
 • сільськогосподарських кооперативів;
 • пріоритетності розвитку великотоварного сільськогосподарського виробництва;
 • залучення інвестицій у розвиток переробних підприємств агропромислового комплексу;
 • сучасної інфраструктури аграрного ринку;

будівництво на території громади овочесховищ, розвиток овочівництва, садівництва, продовження вирощування репродуктивного  та сортового складу посівного матеріалу зернових культур.

У рослинницькій галузі:

впровадження у виробництво нових екологічно безпечних, ресурсо – і енергозберігаючих ґрунтозахисних технологій, які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки, нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур;

оптимізація структури посівних площ та застосування науково -  обґрунтованих сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь;

розширення виробництва овочевої продукції у сільгосппідприємствах громади;

забезпечення вжиття заходів щодо збереження родючості грунтів;

У тваринницькій галузі:

здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання громади ветеринарних та санітарних вимог;

здійснення закупівлі сільськогосподарськими підприємствами молодняку великої рогатої худоби, у т. ч. особистих господарствах населення для подальшої відгодівлі та продажу.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залучення коштів:

державного та місцевого бюджетів;

банківських кредитних ресурсів;

коштів суб’єктів господарської діяльності та населення;

грантів та іноземних інвестицій та інших коштів не заборонених законодавством.

 

V.5. Промисловість

 

Підприємства промисловості, які представлені в Бобринецькій ТГ:

Хлібокомбінат Бобринецького РСТ; ЗАТ ВДО «Асоціація Південна»; КП «Міськводоканал»; КП «Комунальник» та ПП АФ «Славутич».

На протязі 2019-2021року на території громади розпочали роботу магазин «АЛЛО», магазин «Карамелька», магазин «Восточная випечка», магазин «Ветеринарна аптека», магазин «Кактус», магазин «Електрон», магазин «Вацак», магазин «Саквояж», магазин «Хозтовари», магазин «Varto», магазин «Lupilu», магазин «Зоомагазин», кафе «Манго», перукарня «Рівєра», магазин «Цифромаркет», магазин – ломбард «Ройал кредит», магазин «Твои любимые», перукарня «Стиль +», магазин «Ізумруд», магазин «Aflora», супермаркет «Єва», «М'ясомаркет», аптека «Подорожник» та «Аптека низьких цін».

Головні проблеми:

недостатня конкурентоспроможність промислової продукції через високу енергоємність продукції промисловості;

зношеність основних виробничих фондів у галузі промисловості;

низький рівень впровадження інновацій та недостатня інноваційна активність промислових підприємств;

зростання витрат на сировину, матеріали та енергоресурси;

відсутність належним чином оформлених інвестиційно-привабливих ділянок для інвесторів;

недостатність власних обігових коштів підприємств не дає змоги оновлювати матеріальну базу підприємств, сучасним прогресивним устаткуванням та впроваджувати сучасні технології.

Метою програми є зміцнення потенціалу промисловості, підвищення технологічного рівня, конкурентоспроможності продукції та сприяння     адаптації підприємств до діяльності в умовах євроінтеграції.

Основні завдання:

вжиття заходів щодо вирішення проблемних питань функціонування та задіяння потенціалу підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;

розширення інтеграційних і технологічних зв’язків між сільгосптоваровиробниками та підприємствами харчової промисловості;

вжиття заходів щодо зниження рівня енергоємності виробництва продукції,  виконання робіт, надання послуг підприємствами промисловості;

оформлення інвестиційно-привабливих ділянок;

сприяння у створені та розвитку переробних підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (насіння соняшника, пшениці, рапсу).

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися переважно за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів в супровіді з міською радою.

 

V.6. Енергозбереження та енергоефективність

 

Сфера енергозабезпечення є важливою складовою економіки громади та має істотний вплив на стан розвитку виробництва, соціальної сфери і рівень життя громадян.

Забезпечення електроенергією в громаді здійснюється                                                 ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія».

В умовах зростання цін на енергоносії особливої актуальності набуває використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, впровадження енергоефективних заходів і технологій.

В громаді функціонує сонячна електростанцію потужністю 15 МВт та на протязі 2018-2021 років введено 31 міні сонячних електростанції потужністю від 20 КВт до 1 МВт.

В громаді є розроблений План Дії Сталого Енергетичного розвитку (ПДСЕр) до 2030 року.

Головні проблеми:

значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання цін на енергоносії. Низька енергоефективність будівель комунального  та індивідуального сектору.

Метою Програми є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері громади, впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, зменшення енергоємності виробництва і поступовий перехід на альтернативні джерела енергії.

Основні завдання:

спрямування державних та місцевих інвестиційних ресурсів за відповідними бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження;

сприяння будівництву електростанцій з використанням сонячної енергії та енергії вітру;

проведення роботи з утеплення будівель бюджетної сфери з метою економії паливно-енергетичних ресурсів;

реалізація інвестиційних проектів щодо заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних та інших джерел енергії, насамперед в об’єктах соціальної сфери.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань енергозабезпечення та енергозбереження буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, коштів державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги, коштів населення.

Якісні критерії виконання програми:

зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, у т.ч. у бюджетній сфері громади, зменшення викидів вуглекислого газу.

 

V.7. Туристична сфера

 

Важливе значення для економіки та соціальної сфери громади набуває туристична галузь. Розвиток туризму впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, будівництво, сільське господарство і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі громади є природний та історичний потенціал.

Головні проблеми:

незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг;

недостаній рівень дотримання вимог інклюзивності та забезпечення санітарно-гігієнічною інфраструктурою потенційних туристичних об’єктів.

недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної підтримки суб’єктів підприємства  туристичної галузі;

відсутність комплексного підходу до рекламування туристичного продукту на внутрішньому та  міжнародному ринку туристичних послуг;

недостатній рівень розвитку інформаційної інфраструктури;

відсутність підприємництва в сфері туризму.

Метою Програми є створення в громаді конкурентного туристичного іміджу, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців та гостей, удосконалення туристичної інфраструктури громади.

Основні завдання:

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини;

представлення туристичного потенціалу громади під час виставкових заходів, проведення рекламних кампаній, інфотурів;

проведення роботи щодо формування та забезпечення належного функціонування  мережі туристично-інформаційних центрів і пунктів, з урахуванням вимог інклюзивності, єдиної інформаційної системи з повним банком даних, зокрема про споживчі характеристики туристичних ресурсів;

координація роботи щодо створення умов для розвитку мереж доступних місць тимчасового проживання;

створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва у сфері;

розвиток агротуристики та зеленого туризму в ТГ;

розбудова мережі «зелених садиб».

Ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, місцевого бюджетів, міжнародних грантів та інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

Якісні критерії ефективності виконання програми:

реалізація основних завдань програми сприятиме розвитку туристичної галузі в ТГ, а саме:

надходження до міського бюджету від туристичних маршрутів;

забезпечення реалізації прав жителів громади на активний відпочинок культурно-пізнавального характеру;

досягнення якісно нового рівня культури сприйняття жителями та гостями громади природних та духовних багатств краю;

підвищення інтересу населення до історичного минулого громади;

створення іміджу громади та його просування.

 

V.8. Демографічна ситуація та робота з молоддю

 

Демографічна ситуація в громаді є складною. Населення громади в останні роки постійно зменшувалося в результаті високої смертності та урбанізації. Присутній гендерний дисбаланс у складі населення у результаті меншої середньої тривалості життя чоловіків та відповідно переважно кількість громадян літнього віку становлять жінки.

Головні проблеми:

погіршення стану здоров’я молоді;

проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного досвіду роботи;

недостатній рівень матеріального добробуту молоді;

недостатня кількість кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, які бажають взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, старшого шкільного віку;

невелика кількість місць для повноцінної реалізації молоді;

низька наявність місць для проведення дозвілля;

відсутність високооплачуваної роботи  та вільного, доступного житла.

Метою програми є послаблення негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення умов життєдіяльності населення, поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та підвищення його матеріального добробуту, реалізації комплексу заходів у сфері молодіжної і сімейної політики.

Основні завдання:

пропаганда здорового способу життя включаючи людей з особливими потребами;

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді, з увагою до залучення дівчат у технічні та інші високооплачувані сфери;

проведення профілактичних заходів, як засіб своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

розширення місць для комунікації молоді;

залучення молодих дівчат та хлопців, у тому числі з особливими потребами, до соціальних проектів та активностей.

Ресурсне забезпечення

реалізація заходів програми буде здійснена із залученням коштів:

державного та місцевого бюджетів - на реалізацію молодіжної, сімейної і гендерної політики, оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

коштів населення.

         Якісні критерії ефективності виконання :

         забезпечення проведення профілактичних заходів з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

зменшення правопорушень серед молоді.

Збільшення відсотку дівчат, які обирають технічні спеціальності.

 

V.9. Соціальний захист та адміністративні послуги для населення

 

 

Соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих людей, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених. За останні роки, незважаючи на зусилля влади щодо поліпшення соціально-економічної ситуації та підвищення матеріального рівня життя населення, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист пенсіонерів та інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, санаторного лікування, оздоровлення дітей, засобів пересування, протезування, у встановленні опіки або стороннього догляду. Жінки становлять більшість населення з низьким доходом, яке звертається за державною соціальною допомогою, що підвищує вразливість жінок до бідності. Найбідніше населення проживає в сільських тероріяї.

На сьогоднішній день соціальну інфраструктуру на території Бобринецької міської ТГ представляють:

 • відділ соціального захисту населення та охорони здоровя  Бобринецької міської ради;
 • віддл соціального захисту населення Кропивницької РДА;
 • Бобринецька районна філія Кіровоградського ОЦЗ;
 • Бобринецьке обєднане управління пенсійного фонду України;
 • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринецької міської ради;
 • Служба у справах дітей Бобринецької міської ради;
 • КЗ «Бобринецький міський центр соціальних служб»;
 • «Центр надання адміністративних послуг» Бобринецької міської ради .

Підвищення якості надання  адміністративних послуг.

Однією з найважливіших функцій громади є надання її мешканцям адміністративних послуг, забезпечення ефективного комплексного обслуговування клієнтів в єдиному місці, тому в співпраці з програмою Європейського союзу ULEAD створенно ЦНАП (із врахуванням інтересів осіб з інвалідністю та особливими потребами), який напротязі 2021-2022 планується переформатувати за допомогої державної субвенці в «Центр «Дія». Який сприятиме розширенню переліку адміністративних послуг, комфортному перебуванню отримувачів адміністративних послуг та прискорення отримання послуг.

Основним завданням місцевого самоврядування протягом останніх років є надання якісних адміністративних послуг, у тому числі особам з особливими потребам, мешканцям сіл, які входять до складу громади.

Головні проблеми:

низький рівень доходів населення через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки і бюджетної сфери в умовах підвищення цін і тарифів на послуги;

недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості;

недостатній розвиток малого і середнього підприємництва у сільській місцевості;

обмеженість міського бюджету для надання яксних соцальних послуг для населення.

Метою програми є сприяння ефективній зайнятості населення, захисту населення від безробіття, забезпечення підвищення доходів громадян, соціальна підтримка малозабезпечених верств населення, збільшення кількості та якості можливих послуг з урахуванням потреб населення різного віку, статі, місця проживання та фізичного стану.

Основні завдання:

вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

запобігання та протидія дискримінації за ознакою статі, віку, інвалідності;

забезпечення функціонування Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бобринецької міської ради;

обслуговування жителів громади у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру;

вжиття заходів щодо соціального забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей;

підтримка ветеранської ради, головна мета якої всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військових служб, пенсіонерів, громадян похилого віку;

підтримка «Університету Срібного віку»;

реорганізація ЦНАПу у «Центр «Дія».

Завдання комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»:

 • розширення комплексу соціальних послуг особам, які перебувають на обліку в Територіальному центрі та знаходяться в складних життєвих обставинах мультидисциплінарною командою;
 • залучення слухачів до Університету срібного віку та збільшення кількості освітніх дисциплін з урахуванням потреб жінок і чоловіків;
 • забезпечення діяльності служби «Соціальне таксі»;
 • активізувати роботу щодо залучення громадян, проживаючих на території Бобринецької ТГ по отриманню соціальних послуг;
 • проведення роботи по залученню до співпраці громадських та благодійних організації, волонтерів та меценатів.

Завдання служби у справах дітей:     

 • підтримувати роботу КЗ «Бобринецький міський центр соціальних служб»;
 • спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Проводить соціальне супроводження ПС та ДБСТ;
 • створити спеціалізований заклад для тимчасового влаштування дітей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах;
 • провести моніторинг соціально-економічного розвитку сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах різними службами та органами влади.

Якісні критерії ефективності виконання Програми:

забезпечення належних умов проживання пенсіонерів та осіб з особливими потребами в стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування;

надання допомог громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, афганцям та воїнам АТО та їх сім‘ям;

забезпечення надання належних соціальних послуг пенсіонерам та особам з особливими потребами, які знаходяться на обліку у  Комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради.

Ресурсне забезпечення:

З місцевого бюджету на:

   утримання Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради;

реалізацію міської програми по наданню одноразової матеріальної допомоги мешканцям Бобринецької міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, та учасникам антитерористичної операції, сімям загиблих участників АТОООС на 2020-2025 роки;

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем;

підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням держаних свят, пам’ятних та знаменних дат;

співфінансування на реалізацію проекту «Капітальний ремонт приміцення Центру надання адміністративних послуг» з державного бюджету та інших коштів не заборонених законодавством.

 

V.10. Освіта

 

У Бобринецькій міській територіальній громаді послуги у сфері освіти надають:

заклади дошкільної освіти:

Бобринецький дошкільний навчальний заклад №1 «СОНЕЧКО» та Бобринецький дошкільний навчальний заклад №2 «РОМАШКА», у яких навчанням охоплено 363 хлопчиків та дівчаток;  Діти дошкільного віку, які проживають у сільській місцевості, мають можливість відвідувати заклади дошкільної освіти міста. З цією метою організовано підвезення дітей шкільними автобусами.

заклади загальної середньої  освіти:

комунальний заклад «Бобринецький ліцей №1» та комунальний заклад «Бобринецький ліцей №2 Бобринецької міської ради Кіровоградської області, де здобувають освіту 1339 учнів та учениць; З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання та рівного доступу до якісної освіти організовано навчання за інклюзивною формою у трьох групах ЗДО та п’яти класах ЗЗСО. У закладах загальної середньої освіти навчається 24 дитини з інвалідністю.

 заклади позашкільної освіти:

комунальний заклади «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області та комунальний заклади «Дитячо-юнацька спортивна школа» Бобринецької міської ради Кіровоградської області, до роботи у секціях та гуртках виховуються 1265 вихованок та вихованців. З них:

«ДЮСШ» - 410 (хл. – 343, дівч. – 67);

«ЦДЮТ» - 855 (хл. – 266, дівч. - 589).

Найбільшу кількість вихованців КЗ "ЦДЮТ" становлять діти 6-10 років - 575 вихованців (67%); діти 11-13 років - 202 вихованці (24%); діти 14-16 років - 78 вихованців (9%).

Позашкільною освітою охоплено 30% дітей, які проживають у сільській місцевості.

Загальна чисельність працівників закладів освіти міста складає                       299 осіб, із них: 237 жінок та 62 чоловіки.

Значно поліпшилась забезпеченість вчителів і учнів новими підручниками та наповнюваність шкільних бібліотек книгами та підручниками, які відповідають навчальним планам.

Великим завданням є технічне оснащення комп’ютерних класів та доступність мешканців до мережі «Internet» в цілому.

 Дуже гостро стоїть проблема стану приміщень навчальних закладів та їх енергоефективність.

Серед закладів освіти є такі, які потребують ремонту .

Енергоефективність є загальною проблемою навчальних закладів громади. Заміна вікон на енергозберігаючі, загальне утеплення фасаду будівель є одним із пріоритетних завдань в освітній галузі.

Головні  проблеми:

оптимізація мережі закладів освіти;

впровадження енергоефективності на будівлях закладів освіти;

оснащення та модернізація харчоблоків дошкільної та загальноосвітньої середньої освіти.

Мета програми :

робота щодо надання та забезпеченості прав громадян на доступ до якісної повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

Основні  завдання:

у сфері загальної середньої освіти: модернізація матеріально-технічної бази в межах затверджених кошторисних призначень; забезпечення збереження та утримання матеріальної бази навчальних закладів; забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць проведення занять і додому згідно рішення місцевого самоврядування; реконструкція, капітальні та поточні ремонти на об'єктах закладів освіти з використанням енергоефективних заходів;

у сфері позашкільної освіти: виховання позитивного відношення до здорового способу життя шляхом проведення інформаційно-просвітницької та інформаційно-освітньої роботи, спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах; підтримка різних форм активного літнього відпочинку школярів (туристичні походи, профільні табори, табори відпочинку на базі закладів загальної середньої освіти).  На основі вивчення інтересів та потреб дітей різних статево-вікових груп відкриваються нові гуртки та секції у закладах позашкільної освіти міста. Так на базі КЗ «ДЮСШ» відкрита секція стрільби кульової; на базі КЗ «ЦДЮТ» - гуртки «Робототехніка», «Паперопластика», «Флористика і фітодизайн», «Modern film».

Ресурсне забезпечення: реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Кількісні  і якісні критерії виконання Програми:

проведення термомодернізації 6 закладів освіти  громади. Впровадження опалення на альтернативних видах палива в КЗ «Бобринецький ліцей № 1».

Подальше покращення якості освіти через використання новітніх технічних засобів навчання.

 

 

V.11. Культура

 

Культурно-освітню роботу в Бобринецькій міській територіальній громаді здійснюють 4 клубні заклади, 4 бібліотечних заклади, 1 краєзнавчий музей, 1 школа мистецтв.

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно - культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні.

В громаді здійснюються заходи щодо збереження і розвитку народної творчості, професійного і аматорського мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, поліпшення якості і розширення переліку послуг для населення громади.

Головні проблеми:

невідповідність стану матеріально-технічної бази установ і закладів галузі культури сучасним вимогам;

обмежене фінансове забезпечення на утримання та розвиток галузі культури, у тому числі на поповнення бібліотечних фондів, оновлення основних засобів закладів культури і мистецтв;

Метою Програми є поліпшення задоволення культурно-дозвільних, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб населення у закладах культури і мистецтв громади.

Основні завдання:

збереження мережі базових закладів культури громади, оновлення їх матеріально-технічної бази, у тому числі впровадження  енергозберігаючих технологій;

забезпечення надання закладами культури якісних культурно-дозвільних послуг населенню громади;

активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності;

капітальні ремонти закладів «Центру культури та дозвілля»;

вивчення культурних інтересів, рівня задоволеності послугами та потреб різних груп жінок та чоловіків з метою подальшого розвитку сфери.

Ресурсне забезпечення:

фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів:

державного, місцевого бюджетів – у межах виділених на ці цілі  асигнувань;

населення громади;

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

Кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми:

покращення якості надання послуг культури населенню;

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури громади, матеріального забезпечення працівників галузі культури, розширення культурно-мистецьких послуг;

формування позитивного іміджу Бобринецької міської територіальної громади в області та Україні.

 

V.12. Спорт

 

В Бобринецькій міській територіальній громаді діє 1 дитячо-юнацька спортивна школа, у якій займаються 430 осіб, 118 хлопчиків і 312 дівчаток вихованців та 1 спортивний комплекс. Для можливості заняття спортом всіх соціальних та вікових груп в громаді реконструйовано баскетбольний майданчик  

Головні проблеми:

низький рівень охоплення громадян масовим спортом через недостатню мережу спортивних споруд громади, а також недостатньо налагоджена система матеріально-технічного та кадрового забезпечення;

 Метою програми є створення та забезпечення умов для залучення до спорту осіб різних вікових та соціальних груп, підтримка в спорті вищих досягнень;

  • напрямки розвитку:

створення умов для залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту, з урахуванням вимог інклюзивності;

створення та розвиток матеріально-технічної бази дитячо-юнацького спорту.

Основні завдання:

збільшення охоплення жінок і чоловіків громади фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту шляхом:

проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, спортивних свят;

ремонт та оновлення існуючих спортивних майданчиків, з урахуваннм вимог інклюзивності;

розвиток дитячо-юнацького спорту, створення та розвиток сучасної матеріально-технічної бази для підготовки спортсменів високого класу;

будівництво футбольного поля з штучним покриттям;

будівництво  волейбольного поля з штучним покриттям;

вивчення спортивних інтересів, рівня задоволеності послугами та потреб різних груп жінок та чоловіків з метою подальшого розвитку сфери.

Виконання основних завдань буде забезпечено у рамках реалізації програми розвитку фізичної культури і масового спорту у Бобринецькій міській територіальній громаді 2021-2025 роки.

Ресурсне забезпечення:

реалізація заходів державних, обласних і районних цільових програм здійснюватиметься із залученням:

коштів державних та місцевих бюджетів - на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовку та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

інших коштів, не заборонених чинним законодавством;

плата за навчання у дитячо-юнацькій спортивній школі, крім дітей- інвалідів, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та із багатодітних та малозабезпечених сімей.

 

V.13. Розвиток споживчого ринку громади, зниження інфляції та захист прав споживачів

 

Споживчий ринок в громаді характеризується достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозицій. Політика ціноутворення спрямована на забезпечення доступності широкого кола населення до товарів і послуг першої необхідності, недопущення необґрунтованого зростання цін.

В рамках реформи публічних закупівель у Бобринецькій міській ТГ запроваджена система електронних закупівель «Prozorro», яка на відміну від попередньої схеми державних торгів, є автономною та покликана зробити відкритими та прозорими закупівлі за бюджетні кошти, тим самим виключивши корупційну складову.

Сфера торгівлі відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку громади. Матеріально-технічна база торгівлі станом на 2021 рік представлена 264 одиницями магазинів та кіосків, 14 закладами ресторанного господарства, 1 ринком з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, 14 аптеками, 5 автозаправними станціями.

Основні проблеми:

розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних регламентів та нормативних документів щодо їх безпеки і якості;

зменшення платоспроможного попиту населення через значне підвищення цін на товари, лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали та комунальні послуги;

невідповідність об’єктів вимогам інклюзивності;

низька співпраця та відсутність діалогу влади  з підприємцями громади через їх низьку активність.

Метою програми є поліпшення якості торговельного обслуговування населення, насичення споживчого ринку товарами місцевого виробництва, запобігання необґрунтованому зростанню цін на основні продовольчі товари, дотримання прав споживачів, налагодження діалогу між владою та бізнесом.

Основні завдання:

задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за  доступними цінами, запобігання необґрунтованому зростанню цін на  споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та непродовольчі товари першої необхідності;

організації проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої участі товаровиробників;

приведення функціонування об'єктів дрібно-роздрібної торгівлі до вимог нормативно-правових актів;

сприяння в розвитку мережі підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, побутового обслуговування населення;

сприяння розвитку мережі підприємств з надання побутових послуг населенню громади;

           здійснення моніторингу цін на соціально важливі товари і послуги;

прозорість та відкритість влади в роботі з підприємцями;

розробка та забезпечення виконання програми «Підтримки малого та середнього бізнесу в ТГ».

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням  коштів підприємств торгівлі, інвесторів, населення, а також місцевого бюджету на підтримку місцевого товаровиробника, створення соціальних магазинів (відділів).

Якісні критерії виконання Програми:

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг;

забезпечення умов для нарощування обсягів реалізації товарів місцевих товаровиробників.

 

V.14. Фінансово-бюджетна складова

 

V.14.1 Мета та цілі

Основною метою діяльності міської ради у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі з використанням гендерно-орієнтованого бюджетування. Сутність фінансово-бюджетної політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання.

Цілі фінансово-бюджетної політики зумовлені потребами економічного розвитку і досягненням високого рівня індивідуального і суспільного добробуту. Фінансово-бюджетна політика має конкретне спрямування, а її реалізація завжди пов’язана із знаходженням компромісу між певними потребами і реальними можливостями.

На сьогодні вже багато країн успішно використовують методи програмно-цільового бюджетування та принцпи гендерно-орієнтованого бюджетування, орієнтовані на соціально значущий результат.

Усі ці методи мають спільну мету, що полягає в досягненні конкретного, як правило, довгострокового результату, який максимально відповідає потребам суспільства.

А оскільки такий результат повинен бути також достатньо об’єктивним, вимірюваним і передбачуваним, відмінною рисою таких методів бюджетування є система оцінки якості бюджетних послуг, у тому числі з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків, і результативності бюджетної політики в цілому. Застосування зазначених методів допоможе чітко встановити пріоритети в межах існуючих фіскальних обмежень, а також отримати зворотну інформацію від населення про рівень задоволення послугами наданими за рахунок бюджетних коштів.

В Україні програмно-цільовий метод є однією із складових системи управління державними фінансами, розвиток яких забезпечується відповідно до стратегії розвитку системи управління фінансами. Методичні рекомендації використання гендерно-орієнтованого бюджетування розроблені Міністерством фінансів України.

Метою розвитку цієї складової є забезпечення розвитку програмно-цільового методу в бюджетному процесі для адаптації показників бюджетних програм до пріоритетів соціально-економічного розвитку та забезпечення вимірності соціально значущих результатів реалізації державної політики, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Запровадження ПЦМ в бюджетному процесі на місцевому рівні дає змогу відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів шляхом проведення оперативного моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм, а прийняття управлінських рішень за результатами такої оцінки забезпечить досягнення результату, встановленого стратегічними документами, підвищення рівня забезпеченості населення послугами належної якості і, відповідно, довіри до влади. Використання гендерно-орієнтованого бюджетування дозволяє досягти підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їх різних груп.

 

V.15. Інвестиції

Бобринецька міська територіальна громада має усі передумови для активного залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій це і 16600 га земель с/г призначення, наявність доступної трудової сили, вигідне географічне положення, траса міжнародного значення Н14, потужні сільськогосподарські підприємства.

Головні проблеми:

обмеженість можливостей державного і місцевих бюджетів для фінансування капітальних видатків;

нерозвиненість інвестиційної інфраструктури в громаді;

недостатня інвестиційна активність суб’єктів господарювання;

незадовільний стан комунальної інфраструктури (автомобільних доріг, житлового господарства).

         Метою Програми є створення умов для формування привабливого інвестиційного клімату в громаді, надходжень інвестицій до громади для сталого економічного розвитку та розвиток соціального партнерства;

         Основні завдання:

забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією (генеральні плани, плани зонування, комплексні плани просторового розвитку та детальні плани територій);

посилення організаційної роботи Бобринецької міської територіальної громади щодо створення сприятливих умов інвестиційної діяльності, формування інвестиційних пропозицій та реалізації стратегічних інвестиційних проектів розвитку громади;

формування привабливого інвестиційного іміджу громади та створення ефективної системи інформаційно-рекламного забезпечення;

реалізація проекту ДОБРЕ (Decentralization Offering Better Results and Efficiency - DOBRE);   

розробка програми іміджу Бобринецької міської ТГ;

розробка комунікаційної стратегії;

розробка ITстратегії;

актуалізація  стратегії розвитку громади та планування заходів на 2021-2025 роки;

підписання декларації про соціальне партнерство у комплексному соціально-економічному розвитку Бобринецької міської громади.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:

державного бюджету - на реалізацію заходів державних цільових та галузевих програм, які реалізуються в громаді;

державного фонду регіонального розвитку на фінансування інвестиційних програм (проектів), що передбачають будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного, житлово-комунального призначення та інфраструктури;

кошти соціальних партнерів на підтримку суспільно важливих проєктів і програм міської ради і/або Партнерів, спрямованих на вирішення як поточних, так і стратегічних питань розвитку міської громади.

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально- економічний розвиток, спрямованих на будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери;

міжнародних організацій, місцевих бюджетів, та ін.;

власних коштів підприємств, коштів інвесторів, кредитів банків та коштів населення.

 

V.16. Охорона здоров’я

На території Бобринецької міської територіальної громади знаходиться одне комунальне неприбуткове підприємство «Бобринецька лікарня», яке надає послуги первинної та вторинної медицини.

Головні проблеми:

обмеженість можливостей державного і місцевих бюджетів для фінансування капітальних видатків;

технічна зношеність медичного обладнання на об’єктах охорони здоров’я;

недостатня соціальна підтримка закладів охорони здоров‘я суб’єктами господарювання;

незадовільний стан приміщень закладів охорони здоров’я;

кадрові проблеми з медичним персоналом.

Метою Програми є створення умов для залучення молодих фахівців медичної галузі та створення задовільних умов для функціонування закладів охорони здоров’я, розвиток соціального партнерства.

Основні завдання:

залучення молодих спеціалістів в громаду через створення відповідних умов проживання та праці;

капітальний ремонт/реконструкція приміщень закладів охорони здоров’я;

залучення соціальних інвестиції;

розширення сфери надання послуг;

створення відділення первинної медичної допомоги як окремої юридичної особи;

покращення якості надання послуг та використання інноваційних технологій в галузі охорони здоров’я.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:

державного та місцевого бюджетів - на реалізацію заходів державних, міських цільових та галузевих програм, які реалізуються в громаді;

державного фонду регіонального розвитку на фінансування інвестиційних програм (проектів), що передбачають будівництво та реконструкцію об'єктів охорони здоров’я;

кошти соціальних партнерів спрямованих на вирішення проблем в галузі охорони здоров’я.

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на галузь охорони здоров’я;

міжнародних організацій, фондів, та ін.;

власних коштів закладів охорони здоров’я, коштів інвесторів, кредитів та коштів населення.

 

V.17. Інтеграція, соціальна адаптація та захисту внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають на території Бобринецької міської територіальної громади

Інтеграція, соціальна адаптація та захисту внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають на території Бобринецької міської територіальної громади

В результаті бойових дій на території України області значна частина мешканців тимчасово окупованих територій, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, та зареєстровані на території Бобринецької міської  територіальної громади. В результаті збройної агресії Російської Федерація з 24 лютого 2022 року значна кількість перебувають на території Бобринецької міської територіальної громади. Вирішення соціального захисту внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають на території Бобринецької міської територіальної громади є одним із важливіших питань. У зв’язку із цим існує необхідність проведення комплексу заходів, спрямованих на соціальну адаптацію та захист внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають на території Бобринецької міської територіальної громади. Більшість внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули на територію Бобринецької міської територіальної громади потребують соціальної та інших видів допомоги.

Метою є - зменшення соціальної напруги серед них, у зв’язку зі складністю соціально-економічних проблем, які їх оточують; забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної та матеріальної підтримки  ВПО; забезпечення належних  умов проживання та життєдіяльності; сприяння у працевлаштуванні тощо.

Головні проблеми. Підтримка ВПО спрямована на поступове вирішення основних проблем і зменшення соціальної напруги серед внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб шляхом розширення кола соціальних гарантій для цієї категорії осіб. Для досягнення основної мети передбачено здійснити заходи правового, соціального, медичного, транспортно-побутового та культурно-масового характеру.

Основні завдання. Підтримку запланованого реалізується шляхом здійснення заходів за напрямками:

-інформаційно-правового – підвищення рівня інформованості серед внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб та надання їм правової допомоги;

-соціального – здійснення підтримки внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб, створення умов для поліпшення їх життя, підтримка статутної діяльності громадських об’єднань внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб тощо;

-медичного - збереження здоров’я, створення умов для медичного обслуговування.

Ресурсне забезпечення. Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають на території Бобринецької міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки, проводиться за рахунок коштів  бюджету  Бобринецької міської територіальної громади, державного бюджету, коштів міжнародних організації, інших організацій  та інших джерел  не заборонених чинним законодавством.

 

V.18. Допомога військовим частинам Збройних Сил України, військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних Сил України

 

З метою запобігання збройній агресії та збройному конфлікту, забезпечення національних інтересів і реалізації воєнної політики держави, дотримуючись норм відповідальної і заснованої на співробітництві поведінки в галузі безпеки діє Програма «Допомоги військовим частинам Збройних Сил України, військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних Сил України на 2022-2023 роки».

Метою є залучення додаткових фінансових ресурсів з бюджету Бобринецької міської територіальної громади для покращення  та зміцнення матеріально-технічного забезпечення потреб Збройних Сил України, військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України яків тому числі  розташовані на території громади, підготовки особового складу військової частини (їх підрозділів), сил територіальної оборони до виконання заходів із територіальної оборони, для організації проведення тренувань, навчань, зборів із особовим складом територіальної оборони, підтримка        ІІІ відділу Кропивницького ЦТК та соціальної підтримки Бобринецької громади.

Ресурсне забезпечення. Бобринецька міська рада самостійно визначає обсяг коштів, що можуть бути виділені з бюджету Бобринецької міської територіальної громади для реалізації заходів, визначених Програмою.

Фінансування заходів щодо закупівлі матеріально-технічних засобів, обладнання, інвентарю, малоцінних предметів, інструментів, запчастин до транспортних засобів, оплата послуг з ремонту та обслуговування, придбання паливно-мастильних матеріалів тощо протягом 2022 – 2023 років складе 2700,0 тис.грн

В рамках всеукраїнської програми «Сади перемоги» надавати благодійну, безповоротню допомогу продуктами харчування для потреб Збройних Сил України, військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України яків тому числі  розташовані на території громади

 

V.19. Екологічна безпека та адаптація до зміни клімату

В цілому стан довкілля громади можливо характеризувати як частково задовільний. Серед позитивних чинників такої ситуації є наявність парків, лісових ресурсів, водних об’єктів, земельних ресурсів.

Головні проблеми:

високий рівень забруднення поверхневих вод, на який може впливати аварійний стан системи очищення води, низький рівень ґрунтових вод, низький рівень забезпечення домогосподарств каналізацією, в скид недостатньо очищених стічних вод внаслідок неефективної роботи каналізаційно-очисних споруд, засмічення водойм побутовими відходами;

зменшення водності та зниження рівнів ґрунтових вод;

відсутність врегулювання поводження зі сміттям, що характеризується невисоким рівнем охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів; наявністю нелегеальних звалищ, недостатньою кількістю, фізичним зносом наявного обладнання для транспортування побутових відходів, що не дозволяє надавати послуги з вивезення побутових відходів на належному рівні; відсутністю роздільного збирання побутових відходів та правильного поводження з ними;

погана якість доріг, що спричинює збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підвищення рівня шуму;

неефективне використання придатних для оздоровлення населення територій на берегах річок;

недостатній рівень енергоефективності та енергозбереження бюджетних закладів та житлових приміщень;

недостатність заходів щодо охорони довкілля та збереження природного потенціалу території (озеленення території, відтворення лісів, інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення та ін.)

Основні завдання:

захист атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів від забруднення та виснажливого використання;

охорона, екологічне оздоровлення та відтворення водних об’єктів (відповідно до вимог Водного кодексу України та інших актів законодавства щодо охорони водності малих річок);

забезпечення доступу населення до якісної та безпечної питної води;

організація централізованого водопостачання відповідно до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» в м. Бобринець та 8 селах громади;

будівництво каналізаційнийх очисних споруд для господарсько-побутових стічних вод;

поліпшення ситуації у сфері поводження з відходами;

озеленення територій санітарно-захисних зон, магістральних вулиць;

збільшення площі природоохоронних територій;

сприяння впровадженню системи біологічного очищення побутових та промислових стоків на рівні територіальної громади для забезпечення екологічної безпеки;

формування культури споживання та поваги до навколишнього природного середовища;

залучення жителів територіальної громади до вирішення екологічних проблем; проведення просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення культури населення громади поводження з твердими побутовими відходами;

забезпечення охорони земель, відтворення екосистем, удосконалення структури земельних угідь та напрямів господарської діяльності з метою формування оптимального співвідношення земельних угідь, підтримання екологічної безпеки і рівноваги території та досягнення нейтрального рівня деградації земель та запобігання подальшій ерозії грунтів;

упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та інших непридатних до розорювання угідь; відтворювання лісів, створення нових та реконструкції існуючих полезахисних смуг та інших зелених насаджень; відновлення деградованих земель, степових та інших антропогенно змінених екосистем, ствоерння і відновлення сіножатей та пасовищ; збереження водності річок та дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних смуг;

здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

підвищення енергетичної ефективності і енергозбереження в основних сферах життєзабезпечення територіальної громади;

сприяння реалізації проектів щодо будівництва, модернізації і реконструкції каналізаційних систем та очисних споруд.

реконструкція системи каналізування та підключення до централізованої мережі каналізування населення та підприємств; проведення заходів зі збереження водного середовища шляхом проведення капітального ремонту (реконструкції) станції стічних вод та мереж водопостачання;

дотримання вимог законодавства у сфері захисту довкілля, природних ресурсів, охорони громадського здоров’я при реалізації цілей та завдань Програми;

забезпечення організації СЗЗ для об’єктів сільськогосподарської діяльності (згідно вимог ДСП “Планування та забудови населених пунктів” № 173 від 19.06.1996 в 8 селах Бобринецької міської територіальної громади);

систематичний моніторинг атмосферного повітря, підземних вод, поверхневих вод, грунтів, радіаційного фонду та території Бобринецької міської територіальної громади;

збереження та збільшення площі зелених насаджень;

дотримання вимог чинного законодавства при влаштуванні рекреаційних зон для населення біля водних об’єктів;

оптимізація функціонально-планувальної організації виробничо-комунальної території та забезпечення її санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней до інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

облаштування та утримання комунальних пляжів та зон відпочинку на території міста.

Ресурсне забезпечення:

виконання більшої частини основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:

державного бюджету (зокрема, коштів Державного фонду регіонального розвитку, Державного фонду розвитку водного господарства, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та ін.), а також в рамках загальнодержавних та державних цільових програм;

обласного та місцевого бюджетів – в рамках регіональних та міських цільових та галузевих програм, які реалізуються в громаді;

міжнародної технічної допомоги міжнародних організацій;

підприємств, установ, організацій;

власних коштів закладів охорони здоров‘я, коштів інвесторів, кредитів та коштів населення;

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Механізм реалізації. З урахуванням обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету, виконання у повному обсязі основних завдань щодо забезпечення екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату  не обмежується реалізацією цієї Програми та заходами з її виконання, а в подальшому може доповнюватися шляхом:

внесення змін до цієї Програми;

розроблення: місцевих цільових програм розвитку, проектів екологічного спрямування, інвестиційних проектів (програм) регіонального та місцевого розвитку, додаткових заходів, зокрема щодо запобігання та адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих галузей та об’єктів інфраструктури громади, розвитку об’єктів і територій національної екологічної мережі, природно-заповідної справи та посилення екологічної безпеки територій і населення; поліпшення ситуації у сфері поводження з твердими побутовими відходами; розбудови та модернізації мережі водопостачання та водовідведення, охорони громадського здоров’я; місцевої програми у сфері формування, збереження та використання екомережі та місцевої схеми формування екомережі, які мають бути основою для розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні земелеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійсненні господарської та іншої діяльності.

З метою реалізації цілей Програми щодо окремих проектів відповідно до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» буде проведено процедуру  оцінки впливу на довкілля до прийняття рішення про впровадження планової діяльності.

 

VI. Цілі та пріоритети розвитку Бобринецької міської ТГ

 

VI.1. Основні цілі розвитку громади.

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні стратегічні цілі, які необхідно дотримуватися для досягнення бажаного рівня розвитку. До основних стратегічних цілей розвитку Бобринецької міської ТГ можна віднести:

1) Розвиток населених пунктів громади;

2) Підвищення якості життя людини – найголовніше завдання;

3) Стійке економічне зростання Бобринецької міської ТГ.

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу.

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших перешкод.

Для стійкого економічного зростання громади необхідно:

- створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у всіх сферах економіки, у тому числі молодіжного та жіночого підприємництва;

- забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, домогосподарств;

- створити умови для розвитку туристичної галузі, зокрема зеленого та екотуризму, з урахуванням вимог інклюзивності та доступної санітарно-гігієнічної інфраструктури;

 - вжити заходи для підвищення рівня зайнятості населення, належної оплати та гідних умов праці для жінок та чоловіків, у тому числі осіб з особливими потребами.

Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівняння з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого ряду соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки, заклади громадського харчування та заклади для сімейного дозвілля, мережі супермаркетів з нижчим рівнем цін, т.д.).

Для забезпечення високого рівня життя населення мешканців громади потрібно виконати наступні пункти:

- підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження навколишнього середовища;

- сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;

- забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини, з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків;

- заохочувати населення до підвищення соціальної активності та свідомості;

Для забезпечення даної цілі розвитку громади необхідно створити умови для комплексного розвитку територій в інтересах громади та забезпечити населення якісними послугами.

 

         VI.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на період до 2024 року

Всі визначені стратегічні цілі є досить важливими для розвитку Бобринецької міської ТГ, але для більш чіткого бачення необхідно виокремити основні пріоритетні напрямки розвитку громади на період до 2024 року. До них можна віднести:

 1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення з метою забезпечення населення громади якісною питною водою та підтримання екологічної безпеки.
 2. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.
 3. Ремонт стратегічно-важливих доріг громади.
 4. Забезпечення ефективної роботи КП «Комунальник»,                           КП «Міськводоканал» та КЗ «Центр культури та дозвілля» для обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме придбання спецтехніки для вивезення та утилізації побутових відходів, благоустрою території, поточних ремонтів доріг, обслуговування систем водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення, впровадження якісного та доступного дозвілля.
 5. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення.
 6. Створення сучасної системи закладів культури та дозвілля.
 7. Розвиток рекреакційних зон та місць культурного відпочинку.
 8. Поєтапна модернізація вуличного освітлення в населених пунктах громади з використанням LED-технологій.
 9. Місцевий економічний розвиток громади: створення сільськогосподарських кооперативів, залучення інвестицій, підтримка малого підприємництва.

 

 

VII. Завдання та механізми реалізації Програми

        

VII.1. Завдання реалізації Програми

         Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади варто виокремити конкретні операційні цілі та завдання

Таблиця

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

 

 

 

 

1.Розвиток населених пунктів  громади та належне управління

 

 

 

 

1.1. Комплексний розвиток  територій в інтересах громади

1.1.1. Розвиток інфраструктури міста Бобринець та сіл ТГ, з урахуванням вимог інклюзивності

1.1.2. Розробка генеральних планів м.Бобринець та населених пунктів громади

1.1.3. Реалізація ідей жителів громади через громадський бюджет

1.1.4. Інвентаризація земельного фонду

1.1.5. Ремонт, реставрація, модернізація, об’єктів інфраструктури урахування вимог інклюзивності

 

1.2.Забезпечення населення якісними житлово- комунальними послугами

 

1.2.1. Поліпшення житлових умов населення включаючи комплексну енергоефективну модернізацію  та доступність для осіб з особливими потребами

1.2.2. Розробка, підтримка та впровадження проектів водопостачання та водовідведення та освітлення

 

1.3.Покращення стану дорожнього покриття та пішохідних доріжок

1.3.1. Поточний та капітальний ремонт доріг в громаді

1.3.2. Ремонт та будівництво мостових переходів

1.3.3. Облаштування тротурів плиткою

1.4. Покращення технічного стану громадських будівель

 

1.4.1.Реконструкція, капітальний та поточний ремонт приміщень закладів освіти, культури з урахуваннм вимог інклюзивності

2. Якість життя людини – найголовніше завдання

2.1. Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища

2.1.1. Створення ефективної системи управління з ТПВ

2.1.2. Підвищення екологічної культури та рівня екологічної свідомості людей.

2.1.3. Чистка річок та водойм, укріплення берегів

2.1.4. Проведення аналізу стічних та поверхневих вод

2.2. Забезпечення здорового способу життя людини та соціальний захист

2.2.1. Розвиток системи первинної медицини на території ТГ

2.2.2. Розвиток мережі установ соціального захисту для надання якісних соціальних послуг різним групам жінок і чоловіків, у т.ч. потерпілим від домашнього насильства

2.2.3. Розвиток інфраструктури для зайняття спортом та фізкультурою

2.3. Розвиток культурного і духовного середовища

2.3.1. Підтримка розвитку культурно- дозвільних закладів

2.3.2. Збереження і розвиток історико- культурної та духовної спадщини

2.3.3.  Продовження реконструкції міського парку ім. М.Л.Кропивницького та Кубинського парку.

урахування вимог інклюзивності

2.4. Розвиток освітніх послуг

2.4.1. Поліпшення умов надання освітніх послуг:

- реалізація новітніх освітніх процесів;

- пристосування освітніх закладів освіти до умов роботи при ковід-19;

- оснащення новітніми засобами навчання

- урахування вимог інклюзивності

 

3. Стійке економічне зростання Бобринецької міської ОТГ

3.1.Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва

3.1.1.Організаційна підтримка підприємництва

3.1.2.Створення, розвиток та просування місцевих брендів, допомога в започаткуванню власного бізнесу (особливо жінок - бізнесменів)

3.1.3.Створення сільськогосподарських кооперативів

3.2.Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства

3.2.1.Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

3.2.2.Розвиток альтернативної енергетики

3.2.3.Капітальні та поточні ремонти систем опалення з використанням інноваційних технологій та альтернативних видів палива

3.3.Розвиток туристичного потенціалу

3.3.2.Розвиток туристичних об'єктів, зелених садиб та вирощування еко-продуктів

3.3.3. Розробка туристичних маршрутів

3.3.4. Облаштування парків та скверів для відпочинку людей урахування вимог інклюзивності

3.3.5. Відновлення та ремонт пам’яток архітектури, виготовлення паспортів на них.

3.4.Підвищення рівня зайнятості сільського населення

 

3.4.1.Підтримка фермерства, кооперативів, крафтових видів ремесел

3.4.2.Підтримка громадських ініціатив з розвитку підприємництва на селі

3.5.Використання відновлювальних джерел енергії та енергозбереження

 

 

3.5.1.Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

3.5.2.Підтримка проектів енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії

 

 

 

VIII. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань

 Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління. Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціально-економічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники. В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмно-цільового методу бюджетного планування. Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів.

Бобринецька міська ТГ включилася в процес подання інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування. Таким чином, основні зусилля громади за активної участі депутатського корпусу та громадськості зосереджуються на вирішенні соціально-економічних проблем, поліпшенні місцевої інфраструктури шляхом фінансування цільових галузевих програм, акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій, залучення міжнародної технічної допомоги, спонсорської допомоги та інших незаборонених законодавством фінансових ресурсів.

 

 

IX. Заходи з реалізації Програми

 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку всієї інфраструктури.

З метою належного виконання Програми прийняті або будуть розроблені необхідні цільові галузеві програми, що фінансуватимуться з бюджету громади як першочергові заходи, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даного Плану.

Головні та першочергові заходи з виконання Програми наведені в додатку 1 до цієї Програми.

Виконання окремих заходів Програми розпочато у 2022 році згідно з відповідними рішеннями міської ради та буде продовжено у рамках виконання цієї Програми.

З метою реалізації цілей Програми щодо окремих проектів відповідно до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» буде проведено процедуру  оцінки впливу на довкілля до прийняття рішення про впровадження планової діяльності.

 

X. Фінансове забезпечення реалізації Програми

 

Реалізація проектів розвитку Бобринецької міської територіальної громади здійснюватиметься за рахунок фінансування з наступних джерел:

1. Кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток громад.

2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку.

3. Кошти місцевого бюджету.

4. Кошти обласного бюджету.

5. Інші джерела фінансівання не заборонені законодавством.

 

XI. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації Програми

 

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Програми необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості джерел отримання інформації залишаються найбільш доступними.

Відповідно до вищезазначених завдань реалізації Програми індикаторами результативності будуть:

 • активізація робіт з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
 • забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи  розвитку територій;
 • проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей їх ефективного використання;
 • формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості підприємців;
 • забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;
 • поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського населення;
 • збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток туристично-рекреаційного потенціалу;
 • оптимізація мережі освітніх закладів;
 • зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;
 • сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;
 • поліпшення благоустрою населених пунктів;
 • зменшення рівня безробіття;
 • обсяг економії енергоресурсів;
 • кількість відремонтованих, реконструйованих та новостворених обєктів  інфраструктури;
 • кількість діючих та новостворених фермерських господарств, підприємств народних промислів;
 • кількість людей, що отримують соціальні послуги;
 • кількість отримувачів адміністративних послуг;
 • кількість проведених спортивних заходів;
 • кількість проведених мистецьких заходів.

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації плану. Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Бобринецької міської ради та в засобах масової інформації. Звіт про реалізацію плану заслуховується на сесії Бобринецької міської міської ради.

Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Відповідно до вимог зазначеного Закону головним виконавцем Програми буде забезпечено виконання заходів, передбачених для здійснені моніторингу наслідків виконання Програми. Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Система запропонованих у Програмі індикаторів також включатиме еколого-економічні та екологічні індикатори:

економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів;

економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів;

обсяги коштів міжнародної технічної допомоги, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти енергоефективності, залучені громадою;

обсяги коштів, залучених населенням в рамках «теплих кредитів»;

зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;

кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти.

 

XII. Контроль за виконанням  Програми

 

      Контроль за реалізацією Програми покладається на депутатів,  виконавчий комітет, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, заклади та установи Бобринецької міської ради.

 

 

 

Додаток 1

Заходи з виконання

Програми соціально-економічного розвитку

Бобринецької міської територіальної громади

на період до 2024 року

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Орієнтовна вартість тис.грн

Джерела фінансу-вання

Виконавці

Житлово-комунальне господарство та благоустрій

1

Капітальний ремонт вул. Міщанської від вул. Пушкіна до автомобільного мосту  у  м. Бобринець Кіровоградської області

2022*[1]-2024

3053, 472

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

2

Капітальний ремонт вул. Шумілова (від вул. Дачної до вул.  Ломоносова) у м. Бобринець Кіровоградської  області.

2022*-2024

1273, 054

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

3

Капітальний ремонт вул. Ганни Дмитрян від вул. Народної до вул.  Соборної у м. Бобринець Кіровоградської області

2022*-2024

2254, 690

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

4

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення від КТП-82 по вул. Центральна в с. Шляхове Бобринецького району Кіровоградської області.

2022*-2024

271,068

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

5

Капітальний ремонт тротуару по вул. 16 Березня (від вул. Паркова до вул. Миколаївська) в м. Бобринець Кіровоградської області.

2022*-2024

323,780

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

6

Капітальний ремонт тротуару  по  вул.  Каштановій  (від  вул. Соколівської  до  автомобільного мосту) в м. Бобринець Кіровоградської області

2022*-2024

247,169

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

7

Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (від вул. 16  Березня  до вул. Промислової) в м. Бобринець Кіровоградської області

2022*-2024

795,340

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

8

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Народна

(від вул. Паркової до вул. Володимира Великого) у м. Бобринець Кіровоградської області

2022*-2024

2000,0

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

9

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Народна

(від вул.  Володимира Великого до вул. Яблунева) у м. Бобринець Кіровоградської області

2022*-2024

2500,0

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

10

Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна (від вул. Паркової до вул. Ганни Дмитрян) в м. Бобринець Кіровоградської області

2023

1000,0

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

11

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вул. Паркової від вул.Народна до вул. 16 Березня в м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області.

2023

1200,0

 

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

12

Влаштування частини тротуару по вул.Міщанській (від вул. 16 березня до  вул.Каштанова)

2022*-2024

50,0

 

Міський бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій ,

КП «Комунальник»

13

Влаштування тротуару по вул. Парковій від вул.Соборна до вул.Каштанова

2022*-2024

1200,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій ,

КП «Комунальник»

14

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Учасників АТО від вул.Соборна до вул.Каштанова

2022*-2024

300,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, ідділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Комунальник»

15

Зовнішній ремонт приміщення КП «МЦКД» (утеплення та штукатурка фундаменту, заливка відмостки по периметру приміщення, обкладання плиткою порогу на центральному вході та заміна там вхідних дверей, демонтування бетонного порогу на запасному виході (який замуровано),  утеплення та обшивка фасаду приміщення композитними панелями, утеплення, шпаклювання та фарбування тильної сторони приміщення.

2022*-2024

1500,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

директор КП «МЦКД», 

директор КП «Комунальник»,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

16

Проведення ремонтних робіт в бувшій кінопроекторній  кімнаті МЦКД (встановлення вхідних та міжкімнатних дверей, встановлення вікна, обшивка стін гіпсокартоном, шпаклювання, фарбування та ремонт стелі, облашування санвузла).

2022*-2024

120,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

директор КП «МЦКД», 

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

17

Встановлення складського приміщення для зберігання дров для опалення ЦКД (заливання фундаменту, метало профіль, проф. труба, пиломатеріали, краска, електроди, зварювальні роботи).

2022*-2024

60,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

директор КП «МЦКД», 

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

18

Благоустрій зони відпочинку на «Шляхівському» ставку (рівняння та підсипання дороги, встановлення лавок, столів, навісів та мангалів, встановлення сонячного освітлення, облаштування зон для любительської та спортивної рибалки, встановлення площадки для пляжного волейболу, завезення піску в зону купання, придбання катамаранів водяних та водяних гірок)

2023-2024

1200,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

директор КП «МЦКД»,

директор КП «Комунальник»

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

19

Виготовлення генерального плану населених пунктів громади, детального плану міста Бобринець

2022*-2024

1200,0

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, Відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

20

Реконструкція (будівництво) станції стічних вод, м. Бобринець по вул. 16 Березня

2022*-2024

9000,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Міськводоканал»

21

Реконструкція мереж водопостачання заміна аварійно-небезпечних відрізків по вулиці Народна (1,1 км.) та по вулиці Соборна (0,8 км.)

2022*-2024

700,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Міськводоканал»

22

Реконструкція будівлі за адресою  вул.. Миколаївська, 61 в громадський простір

2022*-2024

4400,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

23

Реконструкція приміщення по вул.Незалежності, 89 (військомат) під  коворкінг-центр

 

2022*-2024

2000,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

 

24

Капітальний ремонт будівлі готелю «Весна» по вул. Миколаївська,78

2022*-2024

10150,00

Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

 

25

Капітальний ремонт мостів через притоку річки Бобринка в мікрорайонах Грицькова та Рогозівка

 

2022*-2024

9000,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, міського голови,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

26

Встановлення баків для роздільного сміття біля багатоповерхівок

 

2022*-2024

200,0

Міський бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

27

Виготовлення паспортів на об’єкти комунальної власності

 

2022*-2024

120,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань

28

Заміна труб мережі водопостачання по вул.. Базарна протяжністю 1,4 км.

 

2023-2024

600,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Міськводоканал»

29

Завершення реконструкції парку ім..Кропивницького (укладання плитки, освітлення,  будівництво скейт-парку)

2022*-2024

1260,5

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Комунальник»

30

Ремонт тротуарів вул..Народна, вул.Соборна, вул. Каштанова, вул.Базарна,  від «Кереївського» мосту до вул.Добролюбова

2022*-2024

900,0

Міський бюджет, державний бюджет,

Перший заступник міського голови Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

 КП «Комунальник»

31

Рекультивація сміттєзвалища

2022*-2024

3000,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Комунальник»

32

Ремонт колодязів на території громади

2022*-2024

150,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Комунальник»

33

Встановлення сонячних панелей на станції ІІ-підйому КП «Міськводоканал»

2022*-2024

500,0

Міський бюджет,

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

34

Заміна труб мережі водогону від станції ІІ-підйому до вул. Рущанській

2022*-2024

1500,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

Відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, КП «Міськводоканал»

35

Очищення річки Сухоклія від замулення

2022*-2024

15000,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ   ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Міськводоканал»

36

Зариблення річки Сухоклія

2022*-2024

150.0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови

відділ   ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Міськводоканал»

37

Облаштування зелених зон на території громади

2022*-2024

800,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ   ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Комунальник»

38

Благоустрій кладовищ

2022*-2024

800.0

Міський бюджет,

Перший заступник міського голови Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ   ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,

КП «Комунальник»

39

Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі під житловий будинок

2022*-2024

10000,0

Міський бюджет,

Перший заступник міського голови

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

40

Ремонт залу фойє в приміщенні ЦКД по вул.Миколаївська №47

2022*-2024

600,0

Міський бюджет,

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

41

Облаштування доріжок біля комунального некомерційного підприємства «Бобринецька лікарня» Бобринецької міської ради 

2022*-2024

300,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

 

 

42

Капітальний ремонт будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг Бобринецької міської ради за адресою: м.Бобринець вул.Каштанова,84

2022*-2024

3359,22

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

43

Підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету

2022*-2024

800,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

44

Встановлення сонячних панелей на станції І-підйому КП «Міськводоканал»

2022*-2024

400,0

Міський бюджет,

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

 

 

Охорона здоров’я

1

«Капітальний ремонт з використанням енергозберігаючих технологій, здійснення протипожежних заходів будівлі комунального некомерційного підприємства «Бобринецька лікарня» Бобринецької міської ради за адресою :м. Бобринець, вул. 16 Березня,82, Кропивницького району Кіровоградської області

2022*-2024

17563,4

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, заступник міського голови з соціально гуманітарних питань,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

2

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення             "Бобринецької лікарні" Бобринецької міської ради  за  адресою: м.Бобринець, вул. 16 Березня,82 (коригування)

2022*-2024

8069,2    

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

 

 

3

Створення нової юридичної особи – Комунальне некомерційне підпрємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бобринецької міської ради»   та визначити статутний капітал

 

2022*-2023

20,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань

 

 

 

Спорт

1

Будівництво футбольного поля із штучним покриттям по вул. Порика,  м.Бобринець

2022*-2024

1600,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

2

Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям м.Бобринець біля «Бобринецький ліцей №1»

2023-2024

1900,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

3

Влаштування спортивного майданчика біля комунального закладу «Бобринецький ліцей №2»  з влаштуванням міні баскетбольно-футбольного поля та ворк-аут

 

2022*-2024

1700,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови

відділ  ЖКГ, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

4

Розширення матеріально-технічної бази та забезпечення діяльності спортивних секцій

2022*-2024

500,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

5

Капітальний ремонт комунальної установи «Спортивний комплекс «Оліпієць» Бобринецької міської ради з утепленням зовнішніх стін адміністративної будівлі, за адресою: місто Бобринець провулок Порика, 1, Кропивницького району Кіровоградської області

 

2022*-2024

10000,0

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

6

Облаштування зони з силовими вуличними тренажерами на території спортивного комплексу «Олімпієць»

 

2022*-2023

120,0

Інші не заборонені законодавством джерела

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань,

відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

 

7

Створення  спортивно-тренажерного залу спортивного комплексу «Олімпієць»

2022*-2023

420,0

Інші не заборонені законодавством джерела

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань

Освіта

1

Капітальний ремонт частини теплотраси (250 м) в «Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської ради

2022*-2024

1281,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

2

Утеплення фасадів   Філії №1 та №2 - «Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

 

2022*-2024

3000,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

3

Утеплення фасадів дошкільних навчальних закладів

 

2022*-2024

2000,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

4

Встановлення сонячних панелей на дошкільних навчальних закладах

2022*-2024

250,0

Міський бюджет, державний бюджет,

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

Відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

5

Проведення заходів з енергоефективності в навчальних закладах та їх філіях

 

2022*-2024

350,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови

відділ  ЖКГ, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

6

Облаштування літньої школи на відкритому просторі на території комунального закладу «Бобринецький ліцей №2»

 

2022*-2024

100,0

Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, МТД

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань,

відділ  освіти, культури, молоді та спорту

7

Створення медіа теки на базі опорного навчального закладу «Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської ради з електронної базою для користування електронними підручниками 1-11 класу.

2022*-2024

350,0

Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, МТД

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань,

відділ  освіти, культури, молоді та спорту

8

Капітальний ремонт приміщення «Дитячо-юнацька спортивна школа» (вул. Вознесенська, 54)

2022*-2024

3500,0

Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, МТД

Заступник міського голови з соціально- гуманітарних питань, Перший заступник міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

відділ   ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

9

Капітальний ремонт спортивного залу  №2 КЗ «Дитячо – юнацька спортивна школа» за адресою м.Бобринець, вул.Миколаївська, 62

 

2022*-2024

2000,0

Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, МТД

Заступник міського голови з соціально- гуманітарних питань, Перший заступник міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

відділ   ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

10

Ремонт (реставраційний) даху (з обробітком дерев’яних конструкцій вогнегасним розчином) «Бобринецький ліцей №2» Бобринецької міської ради за адресою: вул.Миколаївська, 72, м.Бобринець, Кіровоградської області

2022*-2024

8128,6

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

відділ   ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

11

Заміна корпусу котла в КЗ «Бобринецький ліцей №1»Бобринецької міської ради

2023-2024

160,0

Міський бюджет,

Перший заступник міського голови, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва

відділ   ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

Культура та дозвілля

1

Ремонт «Філія №3 – Дібрівський клуб КЗ «ЦКД» Бобринецької міської ради (заміна вікон, косметичний ремонт фой’є)

2022*-2023

1000,0

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань ,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій , КП «Комунальник»

2

Капітальний ремонт «Філія №1 – міський будинок культури КЗ «ЦКД»  за адресою: місто Бобринець вул. Миколаївська 78, Кропивницького району Кіровоградської області

2022*-2024

15000,0

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань,

Відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій , КП «Комунальник»

3

Забезпечення належного технічного забезпечення та придбання інвентарю для  проведення культурно-мистецьких заходів у міському будинку культури

2024

110,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань

4

Проведення культурно-мистецьких заходів в Бобринецькій

міській територіальній громаді,

 

2022*- 2024

320,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, завідуючі будинків культури та сільських клубів

5

Розширення переліку послуг КП «Міський центр культури та дозвілля»

 

2022*-2024

200,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, КП «Міський центр культури та дозвілля»

 

6

Капітальний ремонт КЗ «Дитяча школа мистецтв»

2022*-2024

3500,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Заступник міського голови з соціально гуманітарних питань Відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій , КП «Комунальник»

7

Капітальний ремонт КЗ «Міська публічна бібліотека»

2023-2024

2000,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Заступник міського голови з соціально - гуманітарних питань Відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій , КП «Комунальник»

8

Капітальний ремонт КЗ «Бобринецький міський краєзнавчий музей імені М.Смоленчука»

 

2022*-2024

3500,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань Відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій , КП «Комунальник»

9

Капітальний ремонт приміщення в міському будинку культури для облаштування сучасного кінозалу за адресою: місто Бобринець вул. Миколаївська 78, Кропивницького району Кіровоградської області

2022*-2024

3500,0

Міський бюджет, державний бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань Відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, КП «Комунальник»

Екологічна безпека та адаптація до зміни клімату

1

Реалізація заходів Програми природоохоронних заходів Боринецької міської територіальної громади

2022*-2024

 (обсяг та джерела фінансових ресурсів визначені відповідною програмою)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ЖКГ, архітектури та будівництва, відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

Соціальний захист

1

Розширення мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг

2022*-2024

13,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

2

Робота служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату «Соціальне таксі»

2022*-2024

35,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

3

Розширення матеріально-технічної бази та переліку послуг  «Університету срібного віку»

2022*-2024

130,8

Міський бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

4

Введення нових соціальних послуг (послуги прання, оранка городів)

2024

55,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

5

Облаштування місця для парковки велосипедів біля приміщення ЦКД

 

2023-2024

 

5,0

Міський бюджет

КП «Комунальник»

6

Виділення одноразової матеріальної допомоги мешканцям Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальна підтримка учасників АТО/ООС і членів сімей загиблих учасників АТО/ООС.5

Одноразова матеріальна допомога відповідно до фінансових можливостей бюджету міської об’єднаної територіальної громади надається: на лікування,

учасникам АТО/ООС, сім’ям загиблих учасників АТО/ООС, громадянам, які постраждали внаслідок небезпечної події, на поховання.

2022*-2024

1785,0

Міський бюджет

Заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, загальний відділ , фінансове управління, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

7

Придбання житла для дітей-сиріт (обласний бюджет, державний бюджет, міський бюджет)

 

2022*-2024

6000,0

Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет

Перший заступник міського голови, заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань,

відділ  ЖКГ, містобудування, архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

захисту, відділ  освіти, культури, молоді та спорту

8

Закупівля медичного обладнання  для комунального некомерційного підприємства «Бобринецька лікарня» Бобринецької міської ради

2022*-2024

14800,0

Міський бюджет, державний бюджет, МТД

Перший заступник міського голови, заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань

Земля та земельні відносини

1

Розробка технічної документації щодо встановлення відновлення меж населених пунктів а саме:  м. Бобринець,  с.  Дібрівка,  

с.  Шляхове, с. Коржеве, с. Богданівка, с. Червона  Долина, с. Обланка

2022*-2024

800,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, відділ земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та агропромислового розвитку

2

Розробка технічної документації щодо інвентаризації земель Бобринецької міської територіальної громади

2022*-2024

240,0

Міський бюджет, державний бюджет

Перший заступник міського голови, відділ земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та агропромислового розвитку

3

Розробка технічної документації щодо оновлення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Бобринецької міської територіальної громади.

2022*-2024

540,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, відділ земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та агропромислового розвитку

4

Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок які є інвестиційно-привабливі та право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Бобринецької міської територіальної громади

2022*-2024

88,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, відділ земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та агропромислового розвитку

5

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2022*-2024

50,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, відділ земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та агропромислового розвитку

Допомога Збройним Силам України

1

Допомога військовим частинам Збройних Сил України, військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних Сил України, ІІІ відділу Кропивницького ЦТК та соціальної підтримки м.Бобринець

2022*-2024

2700,0

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, юридичний відділ Бобринецької міської ради               

_____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] *Виконання окремих заходів Програми розпочато у 2022 році згідно з відповідними рішеннями міської ради та буде продовжено у рамках виконання Програми.

Фото без опису

                      БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                      Чергова тридцять шоста сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

24  квітня 2023 року                м. Бобринець                               № 1569

                                                                                                   

 

Про затвердження Програми

соціально-економічного розвитку

Бобринецької міської територіальної

громади на період до 2024 року

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України  «Про засади державної регіональної політики»,  Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», наказу Мінрегіону «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», з метою виконання завдань «Стратегії розвитку Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2025 роки», на вимогу Закону України «Про стратегічно екологічну оцінку», враховуючи заходи «Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2022 рік», затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради № 218 від 23 грудня 2021 року, на підставі пропозицій, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, підприємствами, організаціями міста, депутатами міської ради та  мешканцями громади

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період до 2024 року, (додається).

 

2. Апарату міської ради, виконавчому комітету, виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, закладам та установам Бобринецької міської ради забезпечити неухильне виконання заходів програми.

 

3.  Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

 від 24 грудня 2020 року № 202 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

від 27 травня 2021 року № 594 «Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

від 25 листопада 2021 року № 1049 «Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від  24 грудня 2020 року № 202»;

від 23 грудня 2022 року № 1396 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2022-2024 року».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на всі постійні депутатські комісії Бобринецької міської ради та на першого заступника міського голови Валентина МУЗИКУ, заступника міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади, ЖКГ, архітектури та будівництва Євгенія КУЛИКА та заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань Наталію ЯВОРСЬКУ.

 

 

                  

Міський голова                                                             Леонід КРАВЧЕНКО

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Бобринецької міської ради

від 24 квітня 2023 року № 1569

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку Бобринецької

міської територіальної громади на період до 2024 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Бобринець

 

                                           І. Загальні положення

 

1. Програма соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на період до 2024 року (далі – Програма) розроблена з метою реалізації державної політики в соціальній, економічній та культурній сферах.

Програма спрямована на виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі формування та розвитку громади, для вибору найбільш оптимальних шляхів досягнення поставлених цілей.

Нормативно-правовою основою для розроблення проекту Програми є:

Конституція України;

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

Закон України  «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України  «Про державні цільові програми»;

Закон України «Про засади державної регіональної політики»;

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»;

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закону України «Про екологічну мережу»;

Указ Президента України від 30.09.2017 № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117 «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363 «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року»;

інші закони України та нормативно-правові акти;

рекомендації Міндовкілля щодо включення кліматичних питань до документів державного планування.

Програма відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки і спрямована на реалізацію першочергових цілей та завдань щодо розв’язання соціально-економічних проблем розвитку громади.

2. Під час формування Програми враховано завдання і заходи, визначені відповідно до:

положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 695;

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671;

Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363;

Національного плану управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117;

Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 443;

Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 932;

Рішення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням, створеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 20, зокрема стосовно схвалення представлених НААН добровільних національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель (далі – НДРЗ) за напрямом “Підтримання вмісту органічних речовин (гумусу) у грантах”, а також допоміжних заходів щодо досягнення НДРЗ за напрямами “Відновлення зрошення і поліпшення земель меліоративного стану зрошуваних земель”. Відповідні завдання і заходи щодо НРДЗ також зазначені у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 № 111/2021 “Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації”;

Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 688;

Плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1567;

Державної стратегії управління лісами України до 2035 року та операційним планом її реалізації у 2022/2024 роках, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1777;

Водної стратегії України на період до 2050 року та плану її реалізації у 2022-2024 роках, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1134;

Ріо – Конвенцій та інших міжнародних угод природоохоронного спрямування;

Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки;

Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743;

інших законодавчих  і нормативно-правових актів України з питань  розроблення програмних документів щодо галузевого і регіонального розвитку.

3. Основні показники Програми та завдання розроблені на основі та з урахуванням пропозицій і рекомендацій: жителів та громадських організації міської територіальної громади, депутатів міської ради, Кіровоградської облдержадміністрації та облради, державних програм та планів, Асоціації міст України, Асоціації малих міст України, Асоціації обєднаних територіальних громад, іноземних партнерів. 

4. Реалізація Програми  буде здійснюватися шляхом:

конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців, державних фондів та іноземних донорів і інвесторів;

узгодженої діяльності із центральними органами виконавчої влади з питань розв’язання актуальних проблем галузевого та регіонального розвитку.

Програмою визначено мету, основні завдання та заходи щодо соціально-економічного розвитку громади на період до 2024 року.

        

ІІ. Головна мета Програми соціально-економічного міської територіальної громади на період до 2024 року

        

1. Метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів,  дотримання принципів гендерної рівності та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних послуг та наближення їх до місцевого споживача і зростання добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку.  

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку Бобринецької міської ТГ, у Програмі визначено цілі та завдання сталого соціально-економічного розвитку на період до 2024 року та передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування.

Основною метою Програми є загальне підвищення суспільного добробуту населення громади.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання Програма може уточнюватися.

Зміни і доповнення до Програми затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради.

 

ІІІ. Загальна інформація про громаду

 

14 серпня 2015 року закінчився процес об’єднання міської громади Бобринця та сільської Червонодолинської громади загальною кількістю
11,8 тис. мешканців. Громада (в документі також вживається абревіатура ТГ) охоплює площу 19,43 км2, у т.ч. 85,8% - сільськогосподарські землі, і  4,9% - лісові масиви. До складу ТГ входить 1 місто (10,8 тис. мешканців) та 8 сіл. Центр громади знаходиться на 53 км. на Південь від обласного центру – міста Кропивницький.

Населення громади молоде – 45,5% мешканців молодші 35 років. Чоловіки складають 46,4%, жінки – 54,3%. Причини диспропорції полягають і в коротшому терміні життя, і в вищому рівні трудової еміграції серед чоловіків. Кілька років поспіль кількість населення стабільно зменшується, як в результаті від’ємного природного  приросту, так і через робочу міграцію. На території ТГ проживає невелика російська, єврейська і циганська меншини. Кількість біженців (зі східної України) невелика. Відсутні проблеми на національному чи релігійному ґрунті.

В ТГ діють більше 10 громадських організацій.

           Преса представлена газетою «Честь хлібороба» РВО «Новий день».

На території громади здійснюють свою діяльність СТК «Адреналін» та ФК «Новатор».

Протягом останніх років, однозначно, зросла роль жінок в  громадських подіях. В раді ТГ присутні 8 жінок та 14 чоловік із 22 депутатів. Жінки переважають в виконавчих органах місцевого самоврядування, освіті, культурі, охороні здоров’я. Все більшим стає відсоток жінок у бізнесі. Розроблено гендерний паспорт громади.

Громада має свою Інтернет-сторінку (http://bobrynecka-gromada.gov.ua) та постійні сторінки в соціальних мережах. Найважливішу інформацію про роботу міської ради, у т.ч. про бюджет, можна знайти в місцевій газеті та на дошках оголошень.

Поточний економічний стан. У 2021 році на стан соціально-економічного розвитку громади вплинуло продовження карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, ускладнення ситуації на внутрішніх і зовнішніх ринках, часткова втрата торгівельних зв’язків, зростання цін на енергоносії, що призвело до сповільнення основних показників економічного зростання.

Основну підтримку економіці у 2021 році надавало кінцеве приватне споживання, яке мало найбільший додатній внесок. Так за 9 місяців 2021 року податок на доходи фізичних осіб склав 20847,0 тис.грн., плата за землю – 4904,0 тис.грн., надходження єдиного податку склали – 6791,0 тис.грн. З початку року на території громади було відкрито магазин унікального формату – дискаунтер  «VARTO»,  супермаркети «Єва», «М’ясомаркет».  Цьому сприяло продовження зростання середньомісячної заробітної плати, що підтримувалось підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року на 20 відсотків та конкуренцією на ринку праці.

Зайнятість. За 11 місяців 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств в галузі промисловості  склала11098,0 грн.

  За січень-листопад 2021 року на  обліку в Бобринецькій районній філії Кіровоградського обласного центру  зайнятості перебувало 1329 безробітних,  з яких  684 особи набули статусу безробітного у поточному році. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  обсяги ринку праці збільшилися на  100 осіб або на 8,1 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

   Станом на 01.12.2021 на обліку перебувало 331 безробітний. Протягом січня-листопада 2021 року  за сприяння Бобринецької районної філії Кіровогрдського обласного центру  зайнятості працевлаштовано 470 безробітних.

    Станом на 01 жовтня 2021 року допомогу по безробіттю одержують  258 осіб.

За січень – листопад поточного року працевлаштовано 85 осіб на нові робочі місця.

Галузь сільського господарства. На території Бобринецької громади обліковується відповідно до інвентаризації земель 14030,0746 га ріллі. Загальна  площа  територіальної громади становить 19429,70 га.

Незважаючи на більш пізній у 2021 році старт збиральної компанії у сільському господарстві, завдяки вищій урожайності зернових культур порівняно з минулим роком, сільськогосподарське виробництво у січні – липні 2021 року зросло на 2,5 відсотка порівняно із січнем − липнем 2020 року.

В поточному році в журналі обліку пасік Бобринецької міської ради зареєстровано 48 пасік, загальною кількістю 2920 бджолосімей. Підготовлено та подано документи фізичних осіб, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї на загальну суму 584,0 тис грн.

Соціальна сфера. Фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі надано соціальних гарантій на суму 195,47 тис. грн., відшкодовано компенсації за перевезення пільгових категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом, які проживають на території Бобринецької міської  територіальної громади на суму 22,46 тис. грн., виплат та пільг з послуг зв’язку – 25,2 тис. грн.

Надано одноразову матеріальну допомоги мешканцям(-кам) громади, які опинилися в складних життєвих обставинах та учасникам(-цям) антитерористичної операції,  сім’ям загиблих учасників(-ць) АТО/ООС в обсязі 535,0 тис.грн.

Надано 17 путівок для оздоровлення та відпочинку хлопчиків і дівчаток територіальної громади на суму 925,1 тис. грн. та 2 путівки  - для оздоровлення пільгових категорій громадян (ЧАЕС) на суму 25,5 тис.грн.

Станом на 01.12.2021 року у відділенні соціальної допомоги вдома Територіального центру Бобринецької міської ради на обліку перебуває 113 осіб, надано 39073 соціальних послуг.

На обліку у відділенні адресної натуральної та грошової допомоги перебувають 619 осіб. За 11 місяців 2021року надано 1302 послуги.  Взято у відділення на облік 30 осіб.

При відділенні функціонує пункт прокату засобів реабілітації, послугами якого скористалися 19 осіб, які отримали в користування на безоплатній основі засоби для осіб з обмеженими можливостями.

Послугами Служби з перевезення  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату «Соціальне таксі» за 2021 рік скористалося 115 осіб, яким надано 144 послуг.

Станом на 01 грудня 2021 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 31 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування, з них сімейними формами виховання охоплено 30 дітей, що становить 96 % від загальної кількості дітей, 18 сімей, в яких виховується 46 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

У поточному році придбано житло 5 особам з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.  На даний час вирішується питання придбання житла ще одній особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Вартість  придбаного житла 1707, 2 тис.грн.

Охорона здоров’я населення

Інформація щодо закладів охорони здоров’я громади

Усього закладів

16

Усього медичного персоналу, осіб

148,5

з них:

 

з них:

 

лікарні

1

усього лікарів (за штатним розписом)

27

поліклініки

1

наявних вакансій

20,75

амбулаторії

-

усього середнього медичного персоналу

66

Фельдшерсько-акушерські пункти

2

наявних вакансій

34,75

аптеки

12

Наявність спеціального транспорту

1

 

Серед проблем у сфері охорони здоров’я можна виокремити наступні: застарілість матеріально-технічної бази медичних закладів, недостатній рівень забезпечення медичними  препаратами,  що  впливає  на  повноцінне  надання  медичних  послуг; приміщення  медичних  установ  громади  потребують  поточних  і  капітальних  ремонтів, проведення заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження.

Наявна мережа оздоровчих та спортивних закладів громади включає:

1 стадіон, 5 спортивних зали та 9 спортивних майданчиків. Проблемою є недостатня кількість спортивних майданчиків для занять спортом, зокрема, біля шкільних закладів. Всі майданчики застарілі та потребують оновлення.

На сьогодні існує потреба у придбанні сучасного спортивного обладнання та інвентарю для оснащення спортивних споруд, загальноосвітніх навчальних закладів. Актуальним на сьогоднішній день є активізація роботи по  формуванню у молоді  сталих традицій та мотивацій щодо необхідності занять фізичним виховання та спортом як форми забезпечення здорового способу життя.

Також на сьогодні в Україні переважна більшість дорослого населення має недостатні можливості для занять будь-якими формами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. Відсутня чітка система залучення різних вікових груп до занять фізичною культурою і спортом. Така ситуація характерна і для громади.

Позитивна динаміка спостерігається в сфері освіти.

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  придбано: 132 одномісні парти та стільці на суму 246,7 тис.грн., комп’ютерне обладнання – 70,03 тис. грн., засобів навчання – 80, 83 тис. грн.

Проведено роботи по капітальному ремонту покрівлі будівлі котельні та трансформаторної підстанції по КЗ «Бобринецький ліцей № 1» в сумі           94,64 тис.грн.

Для  КЗ  «Бобринецький ліцей № 1», що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту придбано інтерактивні комплекси на загальну суму 138, 33 тис. грн., принтери – 37,25 тис. грн., навчальні посібники – 23, 56 тис. грн.

Згідно декларації «Про соціальне партнерство у комплексному соціально – економічному розвитку Бобринецької міської громади» облаштовано зону з силовими вуличними тренажерами на території спортивного комплексу «Олімпієць», вартістю 120,0 тис.грн. Відкрито спортивно-тренажерний зал спортивного комплексу «Олімпієць», вартістю 420,0 тис.грн.

Розвиток енергозберігаючих технологій. Комунальним підприємством Бобринецької міської ради "Комунальник" проведено закупівлю першої черги енергозберігаючих ліхтарів вуличного освітлення та ламп у кількості 64 шт. на загальну суму 217,93 тис. грн.   

У травні 2021 року встановлено сонячну електростанцію потужністю 20 кВт на території станції ІІ - підйому КП «Міськводоканал» вартістю 385,0 тис. грн.

Заходи щодо соціально-економічного розвитку. За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій триває робота по проведенню капітального ремонту будівлі інфекційного відділення КЗ Бобринецької лікарні, вартість проекту 7152,60 тис. грн., та капітальний ремонт будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг, вартість проекту 3359,17 тис.грн. В стадії реалізації заходи, спрямовані на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в селах Дібрівка і Коржеве на суму 440,6 тис.грн.

Утримання доріг. З початку року тричі прогрейдеровано 37 кілометрів доріг з жорств’яним покриттям по місту Бобринець.

Станом на 01 грудня проходять будівельні роботи по капітальному ремонту міських мостів дорожньо-транспортної інфраструктури загальною кошторисною вартістю 34974,7 тис. грн.

    Починаючи з 2023 року прогнозується підвищення економічної активності реального сектору економіки з переходом до зростання та формування сприятливих умов для сталого економічного розвитку громади.

А саме залучення інвестицій від місцевого та зовнішнього бізнесу через  впровадження мережі інвестиційно-привабливих ділянок типу «greenfield» та розробка містобудівної документації.  

 

Подальший економічний розвиток як територіальної громади так і України в цілому, залежить від ефективності результатів подолання пандемії COVID19 та її наслідків. Очікується, що вже у І півріччі 2022 року вакцинація набуде глобального характеру.

Проте, залишається ряд проблем, які потребують комплексного вирішення:

Технічна інфраструктура. Найбільші інфраструктурні проблеми громади стосуються системи водопостачання та водовідведення, а саме на 90% зношен зношеність транспортними магістралями, а система каналізації аварійна. Каналізацією охоплено лише 15% міста.

Дорожньо-транспортна інфраструктура громади представлена протяжністю 121,0 км. з твердим покриттям, переважна більшість якого в поганому або аварійному стані.

Соціальна інфраструктура. Головною проблемою є низька доступність маломобільних груп населення до соціальних закладів. Низька кількість спортивно-оздоровчих об’єктів та загальнодоступних спортивно-оздоровчих та відпочинкових комплексів, особливо в селах громади. Не використовуються придатні для оздоровлення території на берегах річок та ставків.

В сфері культури і розваг не вистачає місць для молодіжних зустрічей, Центр культури та дозвілля міської ради не забезпечує охоплення всієї кількості бажаючих. Відсутні місця для дозвілля жінок та чоловіків різного віку, у тому числі для осіб з інвалідністю та батьків з дітьми.

Економіка. Головною проблемою є відсутність підприємств з  переробка рослинної продукції, ягід та овочів.

Відсутність робочих місць та низькою заробітною платою спричиняє еміграцію працездатного населення до великих міст та пошуку роботи за кордоном.

На території домінують традиційні способи господарювання з низькими цінами збуту, відсутність переробки та іновацій. В громаді відсутня кооперація, що спрямована на переробку сільського господарства.

Низький розвиток туризму через відсутню аварійну  туристичну інфраструктуру та відсутність промоції туристичних об'єктів в громаді.

Екологічна ситуація.

Водні ресурси. Найбільшою проблемою громади є погіршення якості води. Вода, що подається в центральний водогон, є високомінералізованою. Система очищення є морально застарілою та знаходиться в аварійному стані. Рівень зношеності транспортних магістралей становить 90%, система каналізації знаходиться в аварійному стані. Каналізацією охоплено лише 15% міста.

Поганій ситуації сприяє низький рівень ґрунтових вод.

Низький рівень забезпечення домогосподарств каналізацією призводить до нелегальних каналізаційних викидів, які збільшують забруднення землі і води. 

Високий рівень забруднення стосується також вод у річках.

На якість води в водопровідній мережі міста Бобринець впливають замулення в місці забору та джерел в витоці річки Сухоклія, що зумовлене відсутністю труби, якою має здійснюватися скид вод для очищення русла річки, та обміління водойми.

Низький рівень води, підвищення температури у спеку спричиняють аномальне цвітіння синьо-зелених водоростей, у цей період із кранів городян тече зелена рідина з неприємним запахом.

Ситуація у сфері водних ресурсів потребує негайного вивчення та визначення шляхів вирішення виявлених проблем.

На території громади головною проблемою є зменшення кількості водойм, замулення та забруднення річок.  

Високий рівень забруднення стосується також вод у річках.

На якість води в водопровідній мережі міста Бобринець впливають замулення в місці забору та джерел в витоці річки Сугоклія, що зумовлене відсутністю труби, якою має здійснюватися скид вод для очищення русла річки, та обміління водойми.

Низький рівень води, підвищення температури у спеку спричиняють аномальне цвітіння синьо-зелених водоростей, у цей період із кранів городян тече зелена рідина з неприємним запахом.

Ситуація у сфері водних ресурсів потребує негайного вивчення та визначення шляхів вирішення виявлених проблем.

Атмосферне повітря. На території громади відсутні стаціонарні пости автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря, що не дає можливості точно дослідити його актуальний стан. Разом з тим, економіка громади має переважно сільськогосподарський характер – на території громади здійснюють свою діяльність 3 сільськогосподарських підприємства та 33 фермерських господарства; відсутні промислові підприємства.

Згідно даних Екологічного паспорту Кіровоградської області за 2020 рік на території громади відсутні екологічно небезпечні об’єкти.

Викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря можна вважати незначними. Серед джерел таких викидів можуть бути транспорт, підприємства, що здійснюють свою діяльність у сфері сільського господарства, будівництва, теплопостачання та ін.

Грунти. Актуальною проблемою регіону та громади є водна ерозія ґрунтів. Серед областей України Кіровоградська відзначається багатством земельних ресурсів, значною природною родючістю ґрунтів. Разом з тим, область має високий рівень розораності її території (71,7 %).

Лісові ресурси. 4,9% території громади займають лісові масиви. На території громади проводить діяльність державне підприємство “Долинське лісове господарство”, у 2008 р. до його складу від Компаніївського лісництва передано Бобринецьке лісництво площею 1942 га.

Поводження з відходами. Проблемою громади є відсутність врегулювання поводження зі сміттям. Не дивлячись на значне оновлення матеріальної бази комунального підприємства “Комунальник”, на сьогодні все ще відсутнє сортування сміття та правильне поводження з ним, що призводить до спалювання сміття та появи нелегальних звалищ.

Існуюча система поводження з побутовими відходами на території громади характеризується:

- недостатнім рівнем охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів;

– недостатньою кількістю, фізичним зносом наявного обладнання для транспортування побутових відходів, що не дозволяє надавати послуги з вивезення побутових відходів на належному рівні;

- відсутність роздільного збирання побутових відходів, у тому числі небезпечних відходів у складі побутових;

- відсутністю підприємства з переробки сміття.

Формування екологічної мережі. На території Бобринецької територіальної громади розташовані ботанічний заказник загальнодержавного значення “Богданівська балка” та ландшафтний заказник місцевого значення “Булгаківська балка”.

Указом Президента України від 10.12.1994 № 750 створено ботанічний заказник загальнодержавного значення “Богданівська балка” та рішенням Кіровоградської обласної ради від 19.02.1993 № 187 оголошено (створено) ландшафтний заказник місцевого значення “Булгаківська балка”.

Рішенням Кіровоградської обласної ради від 23.06.2017 № 329 затверджено Регіональну схему екологічної мережі Кіровоградської області. Ландшафтний заказник місцевого значення “Булгаківська балка” знаходиться в межах Піщанобрідського регіонального центру регіональної схеми екологічної мережі Кіровоградської області.

Соціальні питання. Безперечно, найбільшою соціальною проблемою  на території громади є  відсутність робочих місць та низький рівень заробітних плат, особливо на сільських територіях.

 

IV. SWOT - аналіз

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

Самоврядна адміністрація

 • Активність у запровадженні змін після створення ТГ - видимі ефекти - зростання зарплат, інвестиції і капітальні ремонти.
 • Акцент на комунікацію з громадськістю, активізацію та інтеграцію мешканців.
 • Веб-сайт громади з важливою інформацією (у т.ч. про витрати та доходи бюджету).

 

 

 • Обмежені ресурси громади на виконання всих повноважень .
 • Відсутність власного адміністративного приміщення (адміністрація громади знаходиться у будинку Кетрисанівської ТГ).
 • Поганий стан і оснащення адміністративних будівель
 • Відсутність необхідного обладнання у комунальних службах.
 • Відсутність партнерських громад.
 • Недостатня обізнаність працівників місцевого самоврядування з принципами належного управління, гендерно-орієнтованого управління

Інфраструктура

 • Можливість розпоряджатися комунальними об’єктами (за потреби).
 • Гарний стан освітньої інфраструктури у місті.
 • Розгалужена інфраструктура системи охорони здоров’я.
 • Збільшення спортивно-дитячої інфраструктури
 • Стан дорожньої і придорожньої інфраструктури.
 • Водопроводи – вода надмірно мінералізована, недостатній тиск, сильна зношеність мереж
 • Каналізація – охоплено тільки 15% міста.
 • Поганий стан об’єктів культури.
 • Надто мала кількість і поганий стан спортивних і відпочинкових об’єктів.
 • Застарілі технології освітлення.
 • Недостатня відповідність інфраструктури вимогам територіальної та архітектурної доступності

Економіка

 • Наявність інвестиційних майданчиків.
 • Дешева робоча сила.
 • Великий сільськогосподарський потенціал.
 • Значний потенціал виробництва меду
 • Можливість відновлення роботи закритих кар’єрів
 • Поганий стан доріг (блокує розвиток, транспорт, сполучення).
 • Високий рівень безробіття, спричинений малою кількістю робочих місць у селах, недостатністю робочих місць доступних для осіб з інвалідністю, з можливістю гармонійного поєднання сімейних та професійних обовязків.
 • Мала кількість малих і середніх підприємств
 • Низький рівень заробітків призводить до низького попиту на товари/послуги місцевих фірм.
 • Відсутність переробки сільськогосподарської продукції і молока, незважаючи на значний потенціал.
 • Традиційні с/г культури з низькими закупівельними цінами, мало нових видів сг культур.

Середовище і туризм

 • Чисте повітря.
 • Власне паспортизоване сміттєзвалище.
 • Значний туристичний потенціал.

 

 • Вода, яка постачається, дуже мінералізована і негативно впливає на здоров’я людей. Система очищення води застаріла та аварійна, недостатньо ресурсів.
 • Низький рівень ґрунтових вод.
 • Нелегальне скидання стічних вод
 • Невелика частка охоплення каналізацією в місті та повна відсутність в селах громади.
 • Брудні, зарослі річки.
 • нелегальні сміттєзвалища.
 • Туризм – недостатньо розвинута інфраструктура, відсутня реклама.

Екологічна ситуація

 • В цілому стан довкілля громади можливо характеризувати як частково задовільний.
 • Серед позитивних чинників такої ситуації є наявність парків, лісових ресурсів, водних об’єктів, земельних ресурсів
 • високий рівень забруднення поверхневих вод
 • зменшення водності та зниження рівнів ґрунтових вод;
 • відсутність врегулювання поводження зі сміттям,
 • погана якість доріг
 • недостатній рівень енергоефективності та енергозбереження бюджетних закладів та житлових приміщень;
 • недостатність заходів щодо охорони довкілля та збереження природного потенціалу території (озеленення території, відтворення лісів, інформаційно-роз’яснювальної роботи)

Мешканці, громадська активність

 • Велика творча активність.
 • Велика спортивна активність.
 • Активна молодь.
 • Активна організація ветеранів.
 • Щораз більша інтеграція мешканців завдяки ініціативам знизу і взаємодії з владою.
 • Наявність громадських організацій, які працюють у сфері гендерної рівності, роботи з молоддю,фізичного виховання
 • Безробіття у селах, низькі заробітки, які призводять до:

низького рівня життя у селах;

еміграції, руйнування родин,

незадовільних житлових умов.

 • Безпека:
 • неефектифна робота поліції;
 • вандалізм.
 • Поширеність домашнього та гендерно-зумовленого насильства у громаді
 • Спорт і відпочинок:
 • обмежена спортивно-відпочинкова інфраструктура, відсутність місць для відпочинку.
 • Здоров’я:
 • надмірна мінералізація води;
 • алкоголізм, у т.ч. серед молоді, алкоголь можна легко придбати;
 • недостатньо лікарів;
 • слабка популяризація здорового способу життя.
 • Культура і розваги:
 • відсутність пропозиції проведення вільного часу для дорослих та осіб похилого віку;
 • недостатня культурна пропозиція у селах.

 

Можливості

Загрози

 • Зміни у законодавстві, які стосуються діяльності громад:
 • справжня самостійність
 • більший обсяг коштів у розпорядженні громад
 • Зовнішні ресурси.
 • Поступове покращення економічної ситуації і, як наслідок, соціально-побутової ситуації мешканців.
 • Підвищення  мінімальної зарплати
 • Повернення трудових мігрантів  з набутими уміннями.
 • Формування громадянського суспільства, зростання активності мешканців.
 • Міжнародна технічна допомога у сферах належного врядування, гендерної рівності, місцевого економічного розвитку тощо
 • Недосконале і нестабільне законодавство, політичні перетрубації на центральному та міському рівні.
 • Загалом поганий стан економіки, низькі заробітки.
 • Високі ціни на електроенергію (для мешканців, підприємців), та інших енергоносіїв, спричинені монополією в енергетичній сфері.
 • Високі податки.
 • Бюрократія.
 • Висока частка тіньової економіки
 • Низькі закупівельні ціни сільськогосподарської продукції.
 • Створення суміжної громади на території бувшого Бобринецького району, що призводить до конкуренції.
 • Тривалість пандемії COVID-19, в умовах якої для вразливих груп жінок і чоловіків особливо гостро постає питання доступу до інформації, правосуддя, освіти, зайнятості, медичних та соціальних послуг, інтеграції у суспільство

 

        

V. Першочергові завдання програми економічного і соціального розвитку громади.

 

V.1. Транспорт та автомобільні дороги

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. На території громади існують транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. На території громади розміщена автостанція. В громаді налагоджені внутрішньопасажирські перевезення між населеними пунктами громади комунальним підприємством «Комунальник». Також дану функцію виконує комерційне таксі.

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами.

Територію громади проходить всеукраїнська траса державного значення Олександрівка- Миколаїв, яка була капітально відремонтована в 2021 році. Загальна протяжність доріг по громаді складає 121,0 кілометрів, в тому числі з твердим покриттям 78,0 км.  грунтовим покриттям 31,0 км.

Одним з найважливіших питань  громади є стан дорожнього покриття, який в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує поточного ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття.

 • оловні проблеми:

непристосованість транспорту до обслуговування пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства;

повільне оновлення та модернізація автомобільного транспорту;

незадовільний стан покриття автомобільних доріг громади особливо у сільській місцевості через  недостатнє фінансування потреб дорожньої галузі;

Метою Програми є поліпшення якості послуг пасажирського транспорту, поліпшення стану та безпеки транспортної мережі громади, з урахуванням вимог інклюзивності, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху шляхом приведення автомобільних доріг громади до задовільного стану.

Основні завдання:

розширення надання послуг особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення спеціалізованим автомобільним транспортом шляхом придбання перевізниками автотранспорту, пристосованого до потреб цієї категорії пасажирів;

оновлення пасажирського та вантажного автотранспорту;

здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;

проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг,  вулиць та тротуарів комунальної власності у населених пунктах громади.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів підприємств, інвесторів та інших джерел, не заборонених чиним законодавством;

Якісні критерії виконання Програми:

комфортні умови для перевезеня громадян усіма видами транспорту.

підвищення якості асфальтобетонного покриття та забезпечення безпеки  дорожнього руху на автомобільних дорогах загального та місцевого користування.

 

 

V.2. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство громади - важлива сфера обслуговування населення та підприємств, яка надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, розвитку, поновлення, утримання елементів благоустрою, а також ритуальних послуг та вивезення і захоронення твердих побутових відходів.

Весь багатоквартирний житловий фонд міста Бобринець та сільських населених пунктів громади переведено на індивідуальне опалення.

На території ТГ діють комунальні підприємства – КП «Міськводоканал», який надає послуги з водопостачання та водовідведення,  КП «Комунальник», який надає послуги з утримання будинків, вивезення сміття, ритуальні послуги, послуги з благоустрою. КП «Комунальник» експлуатує полігон для захоронення твердих побутових відходів, що знаходиться за містом. КЗ «Центр культури та дозвілля», який надає послуги з організації та проведення дозвілля жителям громади.

Послуги Інтернету надають:

ПАТ «Укртелеком» (сполучення ADSL). Охоплення території – за наявності підключення до телефонної лінії (4%). Оптиволокно – м.Бобринець (10%).

«Мережа плюс». Охоплення території – м. Бобринець (25%).

 «HomeNet». Охоплення території – м. Бобринець (20%)

«Домашні системи». Охоплення території  - (3%).

Села Дібрівка та Коржеве мають доступу до оптичного інтернету, частковий доступ до мобільного інтернету.

Головні проблеми:

високий ступінь енергоспоживання та витрат енерго-та матеріальних ресурсів в житлово-комунальному секторі;

значна зношеність основних фондів підприємств житлово-комунальних господарств не дає можливості покращити якість надання послуг;

складний фінансовий стан комунальних підприємств (застаріла матеріально-технічна база);

висока собівартість послуг через значне енергоспоживання підприємств галузі;

недостатнє забезпечення якісною питною водою мешканців громади.

Метою Програми є здійснення заходів щодо стабільного та якісного забезпечення потреб населення, у тому числі з вразливих груп, та закладів житлово-комунальними послугами на основі поетапного реформування галузі.

Основні завдання:

забезпечення технічного переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, впровадження ресурсо - і енергозберігаючих технологій під час надання житлово-комунальних послуг;

вжиття заходів щодо заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед в об’єктах соціальної сфери;

створення та функціонування обєднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ;

оснащення всіх споживачів житлово-комунальних послуг приладами обліку витрачання води і енергії;

приведення тарифів на послуги до економічно обґрунтованих ;

впровадження новітніх технологій очистки води та доведення її якості до санітарних норм питної води, призначеної для споживання;

розробка секторальної стратегії по послузі вуличного освітлення в громаді;

продовження капітального та поточного ремонту освітлення вулично - дорожньої мережі населених пунктів громади за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел;

створення нових зелених насаджень;

впорядкування прибудинкових територій населених пунктів;

впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення;

забезпечення підприємств житлово-комунального господарства громади сучасною технікою для вивезення/утилізації твердих побутових відходів і дотриманням екологічних стандартів;

придбання нової техніки для комунальних підприємств громади;

впровадження системи роздільного збирання сміття;

приведення у належний стан місць видалення відходів.

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок:

коштів державного та місцевого бюджету;

власних коштів підприємств та населення;

коштів міжнародних фінансових організацій;

інших фінансових ресурсів, незаборонених чинним законодавством.

Якісні критерії виконання програми:

забезпечення якісною питною водою мешканців громади та забезпечення рівня оплати житлово-комунальних послуг населенням до      100 %;

зменшення обсягів використання природного газу та інших енергоресурсів та перехід на альтернативні види палива та енергії;

рекультивація полігону твердих побутових відходів;

зменшення утилізації сміття на полігоні, через впровадження роздільного збирання для подальшої переробки;

модернізація вуличного освітлення шляхом встановлення енргозберігаючих світлоточок.

 

V.3. Будівництво

Будівельна галузь є однією із важливих галузей економіки, від якої залежить функціонування суміжних галузей у громаді. У  міській раді на черзі знаходиться 188 осіб на отримання житла чи поліпшення житла.

Головні проблеми:

низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

відсутність коштів державного та місцевого бюджетів  для будівництва житла;

низький рівень та відсутність містобудівної документації, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування;

залучення інвестиційних партнерів;

високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Метою Програми є забезпечення комфортних умов проживання, у тому числі для жінок і чоловіків з інвалідністю,   створення сприятливих умов для стимулювання розвитку житлового будівництва та ринку доступного житла, збільшення обсягів будівництва в громаді та концентрація капітальних вкладень на фінансування об'єктів, які забезпечують приріст потужностей та вводяться в експлуатацію.

Основні завдання:

збільшення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування, оптимізація існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва, придбання  доступного житла;

забезпечення створення належної інженерно-транспортної інфраструктури навколо будівництва об'єктів доступного житла;

збільшення обсягів житлового фонду шляхом нового будівництва, реконструкції наявних житлових будинків;

забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією (генеральні  плани, плани зонування , детальні плани територій та комплексні плани);

нарощування потужностей підприємств будівельного комплексу громади шляхом використання будівельних матеріалів та конструкцій, які виробляються місцевими підприємствами будівельної індустрії, залучення до виконання будівельно-монтажних робіт місцевих будівельних підприємств усіх форм власності;