Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Дата: 19.12.2022 09:28
Кількість переглядів: 187

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОБРИНЕЦЬКА ЛІКАРНЯ" БОБРИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 27200, Україна , Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., м. Бобринець, вул. 16 Березня, буд. 82; код за ЄДРПОУ  01995108

 2.   Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником  разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): КОД  Основного словника національного класифікатора України 021:2015  09310000-5 - Електрична енергія (електрична енергія (відомче житло)).

 3. Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2022-12-15-015419-a

4. Відкриті торги з особливостями;

5. Очікувана вартість закупівлі:  20 832 грн. 00 коп. (  Двадцять тисяч вісімсот тридцять дві грн. 00 коп.) з ПДВ;

    Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.

5. Обсяги закупівлі  12 400 квт/год.

6. Строк поставки – з 01.01.2023 по 31.12.2023 року включно.

7. Товар має  відповідати наступним вимогам:

 

    Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання Товару.

Учасник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 (надалі – Порядок 375), Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі - Закон про ринок), Правил роздрібного ринку електричної енергії (надалі - ПРРЕЕ), інших нормативно-правових актів.

        Якісні характеристики мають відповідати пункту 1.1.2 глави 1.1. розділу І ПРРЕЕ,  а саме, що якість електропостачання це перелік визначених Регулятором, НКРЕКП показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

         Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку 375, Закону, ПРРЕЕ, КСР, умов договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та інших нормативно-правових актів. Згідно статті 18 Закон показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Електропостачальник зобов'язується:

 • здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачу.

 • зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між Електропостачальником та Споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

         У разі недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником Споживач має право на отримання компенсації, а Постачальник зобов’язується надавати таку компенсацію Споживачу у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

         Взаємовідносини між електропостачальниками та споживачами електричної енергії регулюються наступними документами: Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017; Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312; Кодексом систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 309; Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310; Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311.

    Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Електрична енергія стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю Електропостачальник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

       Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим / зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам).

       У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва або назву предмету закупівлі вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі електричної енергії за регульованим тарифом та послуги з розподілу електричної енергії за регульованим тарифом діючі на момент оголошення процедури закупівлі.

Очікуваний обсяг постачання електричної енергії з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно, становить 12 400  кВт*год.

 

Місце постачання назва та адреса об’єкту

Енергетичний ідентифікаційний кодам (ЕІС код)

Графік постачання

Клас напруги споживача

27200, Україна, Кіровоградська обл.,Кропивницький район, м. Бобринець, провулок Порика, 8 КНП "Бобринецька лікарня" (відомче житло)

 

62Z6861435801079

цілодобово по 31.12.2023 року включно

2 (друга)

Найменування оператора системи розподілу: ПрАТ «Кіровоградобленерго»

Керівник організації - учасника процедури закупівлі або інша

уповноважена посадова особа (посада)

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Інші документи від Учасника:

1. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру або відповідну Постанову НКРЕКП.

2.Під час постачання електричної енергії учасник повинен забезпечити реалізацію права замовника на особистий прийом відповідною службовою (посадовою) особою постачальника електричної енергії, з метою можливості оперативного вирішення проблемних питань, які можуть виникати під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, у відповідності до вимог п. 8.3.17 та п.8.3.6. «Правил роздрібного ринку електричної енергії». 

    Для підтвердження можливості забезпечення учасником реалізації такого права, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

 1. Довідку про створення Учасником власного  структурного підрозділу - Центру обслуговування споживачів (клієнтів), згідно з вимогами «Правил роздрібного ринку», затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 (зі змінами), який щоденно (окрім вихідних та святкових днів, встановлених законодавством України) приймає звернення/скарги/претензії споживачів, надає роз’яснення та інформацію, передбачену законодавством, з єдиним вікном для прийому та видачі документів щодо постачання електричної енергії та в якому проводиться особистий прийом споживачів. Довідка надається за формою 2:

Довідка (форма 2) про  власний центр обслуговування споживачів (клієнтів)

1.

Юридична адреса центру обслуговування споживачів (клієнтів) Учасника

 

2.

Фактична адреса та телефон центру обслуговування споживачів (клієнтів) Учасника

 

3.

Інформація про документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно, в якому розташований центр обслуговування споживачів (клієнтів) Учасника  або інформація про документи, що підтверджують  право користування нерухомим майном, в якому розташований центр обслуговування споживачів Учасника (назва документа, дата видачі, номер)

 

4.

Графік роботи єдиного вікна центру обслуговування споживачів (клієнтів) Учасника

 

5.

Графік проведення особистого прийому споживачів (клієнтів)

 

Учасник _____________________ підтверджує, що у центрі обслуговування споживачів (клієнтів) за вказаною адресою щоденно (окрім вихідних та святкових днів, встановлених законодавством України) здійснюється прийом звернень/скарг/претензій споживачів, надаються роз’яснення та інформація, передбачені законодавством, функціонує єдине вікно для прийому та видачі документів щодо постачання електричної енергії,  а також проводиться особистий прийом споживачів.

Уповноважена особа (або керівник Учасника) ___________       __________________

                                   (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

На підтвердження інформації, зазначеної в Довідці (форма 2) учасник в складі тендерної пропозиції надає:

 1. Положення про власний структурний підрозділ - Центр обслуговування споживачів (клієнтів), яке затверджено у встановленому законодавством порядку, та яке згідно вимог ст. 64 Господарського Кодексу України, підтверджує створення Учасником такого власного структурного підрозділу  - Центру обслуговування споживачів (клієнтів);

 

   Учасники для яких  створення центрів обслуговування споживачів (клієнтів) не є обов’язковим,  надають довідку про наявність власного окремого структурного підрозділу або посадової особи, на яких покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами  роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів.

Довідка надається за формою 3:

Довідка (форма 3)  про наявність власного  структурного підрозділу  Учасника

1.

Назва та юридична адреса  власного структурного підрозділу Учасника (або посада, прізвище ім‘я по батькові посадової особи Учасника, на яку покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами  роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів та адреса робочого місця  )

 

2.

Фактична адреса та телефон власного структурного підрозділу Учасника (або фактична адреса та  контактний  телефон посадової особи Учасника, на яку покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами  роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів

 

3.

Інформація про документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно, де розташований зазначений у п.1 Довідки підрозділ Учасника або інформація про документи, що підтверджують  право користування нерухомим майном, де розташований структурний підрозділ Учасника або розташоване робоче місце посадової особи учасника. 

 

4.

Графік проведення особистого прийому споживачів

 

Учасник _____________________ підтверджує, що у зазначеному підрозділі  (зазначеною посадовою особою) щоденно (окрім вихідних та святкових днів, встановлених законодавством України) здійснюється прийом звернень/скарг/претензій споживачів, надаються роз’яснення та інформація, передбачені законодавством, а також проводиться особистий прийом споживачів.

Уповноважена особа (або керівник) Учасника __________       __________________

                            (підпис)                      (прізвище, ініціали)

На підтвердження інформації зазначеної в Довідці (форма 3) учасник в складі тендерної пропозиції надає:

 1. Положення про власний структурний підрозділ учасника, яке затверджено у встановленому законодавством порядку, та яке згідно вимог ст. 64 Господарського Кодексу України, підтверджує створення Учасником такого власного структурного підрозділу, який за визначеними у цьому положенні функціями забезпечує дотримання визначеного «Правилами  роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів;

 2. Затверджену у встановленому законодавством порядку посадову інструкцію посадової особи Учасника, на яку покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами  роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів (у разі наявності такої особи та зазначення про неї інформації у довідці). Посадова інструкція повинна передбачати виконання обов‘язків, необхідних для забезпечення  розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів;

 3. Наказ про призначення посадової особи учасника, на яку покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами  роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів (у разі наявності такої особи та зазначення про неї інформації у довідці);

2.4. Для документального підтвердження того, що створення центру обслуговування споживачів /клієнтів не є обов’язковим для учасника, в зв’язку з тим, що ним обслуговується менше 50000 споживачів (відповідно до вимог Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії"), такий учасник повинен надати довідки від всіх операторів системи розподілу, з якими учасником укладено договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, з інформацією про кількість споживачів, яких він обслуговує на території відповідного оператора системи розподілу електричної енергії. Довідки повинні бути видані не пізніше 180 діб відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій.

Під час постачання електричної енергії учасник повинен забезпечити замовнику можливість комунікації, надання споживачу інформаційних послуг, шляхом прийняття та обробки його звернень через засоби телекомунікації. 

Для підтвердження наявності можливості комунікації із замовником, учасник у складі пропозиції повинен надати:

2.1. Довідку про наявність в учасника кол-центру / контакт-центру згідно з вимогами встановленими Постановою НКРЕКП «Про затвердження Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами» № 373 від 12.06.2018 р., за формою :                                                            

ДОВІДКА

про наявність кол-центру/контакт-центру

          Цією довідкою ______________________________ (найменування Учасника), підтверджує, що для забезпечення комунікації із споживачами нашим підприємством створено контакт-центр/кол-центр, який відповідає «Мінімальним вимогам до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами», затвердженим постановою НКРЕКП  № 373 від 12.06.2018 року (далі – Постанова).

          Наш кол-центр /контакт-центр надає інформаційні послуги абонентам шляхом обробки їх вхідних звернень, що надходять через засоби телекомунікації (надання відповідей на ці звернення за участю оператора кол-центру/контакт-центру та в автоматичному режимі за допомогою голосового меню самообслуговування або перенаправлення звернень до відповідних структурних підрозділів).

          Функціонування нашого кол-центру/контакт центру відповідає Мінімальним організаційно-технічним вимогам до функціонування кол-центрів електропостачальників,  встановленим Постановою.

          Підтверджуємо, що інформацію щодо кількості прийнятих кол-центром/контакт- центром звернень за тематикою за формою згідно з додатком 1 до Мінімальних організаційно-технічних вимог до функціонування кол-центрів електропостачальників,  встановлених Постановою, наше підприємство надає до НКРЕКП щокварталу, не пізніше ніж через 20 днів після звітного кварталу.

         Графік роботи кол-центру/контакт-центру :  ______________(зазначається Учасником)

         Інформація про засоби зв‘язку:______________________ (зазначається Учасником)

         Уповноважена особа (або керівник)  Учасника  _____________ (прізвище, ініціали)  

Для підтвердження інформації, вказаній у Довідці, визначеній у п. 3, учасник в складі тендерної пропозиції надає:  3.1. Положення про кол-центр/контакт-центр Учасника, затверджене у встановленому законодавством порядку; 

 1. Інформацію щодо кількості прийнятих кол-центром/контакт-центром звернень за тематикою за формою згідно з додатком 1 до Мінімальних організаційно-технічних вимог до функціонування кол-центрів електропостачальників, встановлених Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 373, за останній звітний квартал 2022 року.

 2. У разі, якщо створення кол-центру у відповідності до вимог Постанови НКРЕКП «Про затвердження Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами»  № 373 від 12.06.2018 р. не є обов‘язковим для учасника, такий учасник надає  довідку в довільній формі  з інформацією про засоби комунікації із споживачами, підрозділ на який учасником покладено обов‘язок здійснення комунікації із споживачами або, у разі відсутності підрозділу, про службову особу (осіб) учасника на яку(яких) покладено обов‘язок здійснення комунікації із споживачами (контактний телефон, посада прізвище, ім‘я по-батькові та графік роботи).

 3. Для документального підтвердження того, що створення кол-центру не є обов’язковим для учасника, в зв’язку з тим, що  ним обслуговується менше 50 000 споживачів,  такий учасник повинен надати довідки від всіх операторів системи розподілу, з якими учасником укладено договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, з інформацією про кількість споживачів, яких він обслуговує на території відповідного оператора системи розподілу. Довідки повинні бути видані не пізніше 180 діб відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

4. Учасник зобов’язаний забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування замовника про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість супутніх послуг, що надаються, надання роз’яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання, а також  право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості послуг. 5. Учасник повинен забезпечити Замовнику можливість отримати рахунки за електричну енергію та акти приймання-передачі через  особистий (персональний) кабінет споживача на web-сайті Учасника.

На підтвердження наявності web-сайту Учасника та його відповідності  вимогам пп. 14 та пп. 15 п. 5.2.2. р. 5.2 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р. № 312, учасник у складі пропозиції надає довідку в довільній формі з інформацією про  наявність власного офіційного веб-сайту  в мережі Інтернет.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь