Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради за 2021 рік

Дата: 10.11.2022 08:27
Кількість переглядів: 216

  На виконання Наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 № 904 «Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», Закону України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року №2671-VІІІ, Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13 листопада 2013 № 760, Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги від 05 березня 2021 року №147, постанови Кабінету міністрів України від 01 червня 2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказ Міністерства соціальної політики від 16 листопада 2020 року №769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг», наказ Міністерства соціальної політики України від 17 травня 2022 року №150 «Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг» та з метою покращення якості надання соціальних послуг населенню Бобринецької ТГ у Територіальному центрі Бобринецької міської ради забезпечено практичну реалізацію впровадження децентралізації у розподілі соціальних послуг і забезпечено прозорість їх надання структурними підрозділами КУ «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради (наказ від 24 грудня 2021 року № 12) та призначено відповідальних осіб.

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості та механізми оцінки дотримання стандарту і застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю надання соціальної послуги догляду вдома.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з  COVID-19, проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги в територіальному центрі здійснювалися і у телефонному режимі, анкетуванням опитувальника та з допомогою індивідуальних бесід із отримувачами соціальних послуг. А саме:

- розроблено Анкету опитувальника для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг;

- проведено вибірку отримувачів соціальних послуг, які будуть охоплені внутрішньою оцінкою якості;

- проведено опитування отримувачів соціальних послуг у телефонному режимі;

- проведено аналіз опитування отримувачів соціальних послуг, здійснено оцінку показників якості соціальних послуг та критеріїв дотримання цих показників;

- вивчено звернення отримувачів соціальних послуг, підбито підсумки проведеної роботи;

- складено звіт внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та розроблено заходи з покращення якості соціальних послуг та удосконалення діяльності територіального центру Бобринецької міської ради.

Станом на 01 січня 2022  в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради перебувають на обліку 720 громадян похилого віку з них 91 особа з інвалідністю. За 12 місяців 2021 року всього було надано 42434 соціальних послуг.

Навантаження на кожного соціального робітника становить в середньому  10 осіб.

В оцінюванні роботи територіального центру щодо якості надання соціальних послуг взяли участь 52 громадянина. При проведенні внутрішньої оцінки застосовувались «Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2003 року № 904.

З метою проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги вдома проведено визначення  індивідуальних потреб (з урахуванням ступеня індивідуальних потреб) на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу догляду вдома. На кожного отримувача соціальної послуги догляду вдома складено індивідуальні плани догляду вдома, укладено договори відповідно до вимог Держстандарту на всіх отримувачів соціальної послуги.

Територіальний центр використовував такі методи оцінки: телефонне опитування, яке заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги, проводились співбесіди.  Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг проводилась за критеріями: адресність, індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до отримувача соціальної послуги, професійність. 

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівниками територіального центру, крім того, здійснено шляхом самооцінки. 

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 Критерій адресність та індивідуальний підхід:

Індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома   складено за відповідною формою у двох екземплярах й узгоджено з отримувачем соціальної послуги. Усі індивідуальні плани відповідають визначеним потребам отримувача соціальної послуги.

Критерій результативність:

З метою визначення рівня задоволеності соціальною послугою проведено опитування підопічних щодо якості надання соціальних послуг, щодо покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги. В результаті опитування отримувачі соціальної послуги відмітили, що  соціальні робітники територіального центру при потребі допомагають долати проблемні питання та наслідки складних життєвих обставин, у які вони потрапляють.

Критерій своєчасність:

У Територіальному центрі відповідно до термінів виконується: прийняття рішення щодо надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома  та відділення  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома.

Договори  щодо надання соціальної послуги догляду вдома  отримувачів послуги 100 % підписані у двосторонньому порядку.

Критерій доступність та відкритість.

Будівля розташована у центрі міста, вона відповідає санітарним вимогам, обладнана пандусом та кнопкою виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету. Оформлено інформаційний стенд, що містить інформацію про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державні стандарти. Інформація про роботу  Територіального центру висвітлюється на сайті Бобринецької міської  територіальної громади.

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату та інші захворювання, які перешкоджають самостійно пересуватися або пересуватися за допомогою технічних засобів реабілітації (візків, милиць, ходунів), надається послуга служби «Соціальне таксі» в межах Бобринецької міської  територіальної громади, та як виняток – Кіровоградської області.

Для осіб, які проживають на території Бобринецької міської ТГ та знаходяться в складних життєвих обставинах, мають понижену рухову активність, функціонує мутльтидисциплінарна команда, яка надає комплекс соціальних послуг, а саме: господарські роботи (обробіток присадибної ділянки, розпилювання дров, косіння трави), косметичний ремонт житла, інформаційні послуги, послуги перукаря, швеї, а також надання адресної натуральної допомоги та допомоги сестри медичної.

Критерій зручність:

Територіальний центр розташований в одному приміщенні з міською Ветеранською організацією, що є зручним для вирішення нагальних питань для людей поважного віку. 

Графіки відвідування отримувача соціальної послуги складено з урахуванням їх побажань, відстані між помешканнями підопічних та, за результатами опитування підопічних, усі соціальні робітники дотримуються періодичності надання соціальної послуги догляду вдома.

Критерій повага до отримувача соціальної послуги:

За результатами проведеного опитування отримувачів соціальних послуг щодо ставлення до них надавачів послуг отримано схвальні відгуки, які також надходять до установи у вигляді телефонних та усних подяк та статей у місцевій газеті «Честь хлібороба».

У п.2.3 договору про надання соціальних послуг догляду вдома передбачено, що працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків.

 Критерій професійність:

У закладі затверджена структура, штатний розпис, який сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації.

У територіальному центрі соціального обслуговування розроблено та затверджено посадові інструкції всіх працівників, з якими вони ознайомлені під особистий підпис.

Кожна особова справа працівника/робітника, містить копії документів про освіту (державного зразка).

Надавачі соціальної послуги щорічно проходять медичний огляд. Особисті медичні книжки надавачів соціальної послуги зберігаються у Територіальному центрі.

У Територіальному центрі щовівторка проводяться  робочі наради із соціальними робітниками, на яких вивчаються зміни до законодавства у сфері надання соціальних послуг, проводиться інструктаж з охорони праці та техніки безпеки та інші питання.

Протягом звітного періоду у Територіальному центрі було також проведено: семінари на тему: «Спілкування як важливий фактор взаєморозуміння між соціальним робітником і підопічним», «Зміни у медичній реформі»;  навчання  –  на тему «Дотримання карантинних норм у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з COVID – 19, під час обслуговування підопічних», «Робота  з нормативними документами (Постанова КМУ від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг, Порядок установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг та методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг», Постанова КМУ від 01 червня 2020р. № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»)

Соціальні робітники забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем. Велосипеди, які перебувають в їх користуванні, знаходяться в робочому стані. Для забезпечення захисту від небезпеки для життя чи здоров’я під час короновірусної інфекції усі соціальні робітники установи отримали в користування також одноразові рукавички та індивідуальні маски.

Територіальний центр має технічні засоби реабілітації, які надаються громадянам, що обслуговуються у відділенні.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно:

- проведено збір даних та показників щодо надання соціальних послуг,

- здійснено узагальнення результатів;

- визначено заходи на покращення стану надання соціальних послуг.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальних послуг територіального центру  узагальнений статус відповідає встановленому рівню «добре».

Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від            20 січня 2014 № 28 працівники Територіального центру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, громадськими організаціями та державними установами проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадян у соціальних послугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2022 році.

З метою удосконалення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) планується продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги, вивчати потреби мешканців Бобринецької громади у соціальних послугах.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

  Якісні показники якості надання соціальних послуг

 Показники якості

Від 80% до 100%

«Добре»

Від 51% до 79%

«Задовільно»

Від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

 

 

Результативність

«Добре»

 

 

Своєчасність

«Добре»

 

 

Доступність та відкритість

«Добре»

 

 

Повага гідності отримувача

«Добре»

 

 

Професійність

«Добре»

 

 

Кількісні показники якості надання соціальних послуг

Показники кількісні

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляд

-

Кількість задоволених усних звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

 -

100

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу з суб’єктом

 

 Незважаючи на  «добру»  оцінку якості соціальних послуг  КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування і підвищення якості соціальної послуги вдома за наступними напрямками:

- продовжити роботу щодо виявлення громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 - продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення  якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців громади з питань роботи територіального центру соціального обслуговування;

- регулярно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів соціальної послуги, забезпечувати оформлення даних відповідно вимог законодавства;

- продовжити роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями, релігійними конфесіями, громадськими організаціями у напрямку надання допомоги громадянам громади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь