Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 22.12.2021 16:46
Кількість переглядів: 514

 

  1. Замовник: Бобринецька міська рада Кіровоградської області (27200, Кіровоградська область, Бобринецький р-н, м. Бобринець,
     вул. Незалежності 80).

 

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма соціально-економічного розвитку Бобринецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма) за результатами аналізу поточного стану розвитку Бобринецької міської територіальної громади (далі – громада) та SWOT-аналізу визначає:

актуальні проблеми соціально-економічного розвитку громади;

першочергові завдання у сферах транспорту та автомобільних доріг, житлово-комунального господарства, будівництва, агропромислового комплексу, промисловості, енергозбереження та енергоефективності, туристичній сфері, молодіжного розвитку, соціального захисту та адміністративних послуг, освіти, культури, спорту, захисту прав споживачів, фінансово-бюджетній та інвестиційний сферах;

цілі та пріоритети розвитку громади;

завдання та механізми реалізації Програми;

заходи з виконання Програми;

фінансове забезпечення реалізації Програми;

моніторинг та оцінку визначення ефективності реалізації Програми;

питання контролю за виконанням Програми.

Метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів,  дотримання принципів гендерної рівності та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних послуг та наближення їх до місцевого споживача і зростання добробуту населення.

Програмою визначено три головні стратегічні цілі розвитку громади, досягнення яких дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових:

Ціль 1: розвиток населених пунктів громади;

Ціль 2: підвищення якості життя людини – найголовніше завдання;

Ціль 3: стійке економічне зростання громади.

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу.

Для досягнення цілей Програмою виокремлено основні пріоритетні напрямки розвитку громади на 2022-2024 роки:

1) модернізація системи водопостачання та водовідведення з метою забезпечення населення громади якісною питною водою та підтримання екологічної безпеки;

2) розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг;

3) ремонт стратегічно-важливих доріг громади;

4) забезпечення ефективної роботи КП “Комунальник”, КП “Міськводоканал” та МКП “Міський центр дозвілля молоді” для обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме придбання спецтехніки для вивезення та утилізації побутових відходів, благоустрою території, поточних ремонтів доріг, обслуговування систем водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення, впровадження якісного та доступного дозвілля;

5) підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення;

6) створення сучасної системи закладів культури та дозвілля;

7) розвиток рекреаційних зон та місць культурного відпочинку;

8) поетапна модернізація вуличного освітлення в населених пунктах громади з використанням LED-технологій;

10) місцевий економічний розвиток громади: створення сільськогосподарських кооперативів, залучення інвестицій, підтримка малого підприємництва.

Досягнення цілей та завдань Програми забезпечуватиметься шляхом виконання заходів Програми.

Програма спрямована на виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі формування та розвитку громади, для вибору найбільш оптимальних шляхів досягнення поставлених цілей.

Нормативно-правовою основою Програми є:

Конституція України;

Закон України “Про засади державної регіональної політики”;

Закон України  “Про стимулювання розвитку регіонів”;

Закон України  “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України  “Про регулювання містобудівної діяльності”;

Закон України  “Про державні цільові програми”;

Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”;

інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

Програма відповідає Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки і спрямована на реалізацію першочергових цілей та завдань щодо розв’язання соціально-економічних проблем розвитку громади.

Під час формування Програми враховано завдання і заходи, визначені відповідно до:

положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695;

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671;

Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки;

Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743;

інших законодавчих  і нормативно-правових актів України з питань  розроблення програмних документів щодо галузевого і регіонального розвитку.

 

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (зокрема, щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 

Програма спрямована, зокрема, на розв’язання проблем, що впливають на довкілля та здоров’я громадян:

однією з проблем є ситуація, пов’язана з використанням водних ресурсів.  Вода, що подається в центральний водогон є високомінералізованою. Система очищення морально застаріла та знаходиться в аварійному стані. Поганій ситуації сприяє низький рівень ґрунтових вод. Низький рівень забезпечення домогосподарств каналізацією призводить до нелегальних каналізаційних викидів, які збільшують забруднення землі і води. Високий рівень забруднення стосується також вод у річках;

також проблемою є відсутність врегулювання поводження зі сміттям – не  дивлячись на значне оновлення матеріальної бази КП«Комунальник» все ще відсутнє сортування сміття та правильне поводження з ним, що призводить до спалювання сміття та появи нелегальних звалищ.

дорожньо-транспортна інфраструктура громади знаходиться в поганому стані, що спричинює збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підвищення рівня шуму;

поганий стан шкільних спортивних майданчиків та нестача загальнодоступних спортивно-оздоровчих та відпочинкових комплексів, особливо в селах. Не використовуються придатні для оздоровлення населення території на берегах рік та озера;

неврегульованість питань у сфері земельних відносин, відсутність проектних меж СЗЗ Бобринецької міської ради на відстані до найближчої житлової забудови.

Розв’язання проблем передбачається шляхом виконання заходів Програми:

у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою пропонується проведення капітального ремонту (реконструкції, будівництва) дорожнього покриття, вулиць, тротуарів, мостів, мереж вуличного освітлення, станції стічних вод, мереж водопостачання, приміщення КП “МЦКД”, інших будівель, благоустрою зон відпочинку, облаштування зелених зон, парку, доріжок, рекультивації сміттєзвалища, запровадження роздільного збирання сміття, ремонту колодязів, очищення та зариблення річки Сугоклея, підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, встановлення сонячних батарей;

у сфері охорони здоров’я – проведення капітального ремонту з використанням енергозберігаючих технологій окремих медичних закладів громади;

у сфері спорту – будівництво футбольних полів на території громади, влаштування спортивних майданчиків, проведення капітального ремонту спортивного комплексу, створення спортивно-тренажерного залу; 

у сфері освіти – проведення заходів з енергоефективності та енергозбереження в навчальних закладах та їх філіях; проведення капітального ремонту частини теплотраси на території навчально-виховних комплексів та приміщень навчальних закладів, ремонт даху, утеплення фасадів шкільних та дошкільних закладів, виготовлення сонячних панелей для дошкільних закладів, заміна котла в гімназії;

у сфері культури та дозвілля – проведення капітального ремонту (ремонту) закладів культури, придбання інвентарю для проведення культурно-мистецьких заходів, розширення переліку послуг Міського центру культури та дозвілля;

у сфері соціального захисту – заходи з розширення мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг, реалізація проекту “Соціальне таксі”, розширення матеріально-технічної бази та переліку послуг Університету срібного віку, запровадження нових соціальних послуг у громаді, облаштування місця для паркування велосипедів, придбання житла для дітей-сиріт, закупівля медичного обладнання для медичного закладу, виділення одноразової допомоги окремим категоріям мешканців громади;

у сфері земельних відносин – розробка технічної документації щодо встановлення відновлення меж окремих населених пунктів, інвентаризації земель громади, оновлення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів громади, розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для інвестиційних потреб громади та будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.

 

  1. Ймовірні наслідки: 

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки буде оцінено ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів:

а) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- ґрунти і земельні ресурси;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- відходи;

- наслідки для здоров’я населення;

- соціальне та техногенне середовище.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки буде оцінено ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на здоров’я населення.

б) наслідки для територій з природоохоронним статусом:

4,9% території громади займають лісові масиви. На території громади проводить діяльність державне підприємство “Долинське лісове господарство”, у 2008 р. до його складу від Компаніївського лісництва передано Бобринецьке лісництво площею 1942 га.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я аселення:

Реалізація Програми  не чинитиме транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків 

 

 5.  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, зокрема якщо документ державного планування не буде ухвалено:

У зв’язку з тим, що повноваження сільських, селищних, міських рад щодо затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку громад визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, альтернативу щодо незатвердження Програми розглядати не доцільно.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми доцільно проаналізувати виправдані альтернативи прийняття управлінських рішень, з урахуванням ймовірних наслідків реалізації Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я людей.

При цьому, доцільно розглянути дві основні альтернативи: 

альтернатива 1. Затвердження Програми у запропонованій редакції в цілому;

альтернатива 2. Затвердження Програми з урахуванням змін, які будуть запропоновані за результатами проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно провести такі дослідження: визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування технічних, організаційних та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля, оцінити вплив на довкілля в період реалізації заходів, дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Враховуючи фактичну недостатність наявних статистичних даних на рівні сільських територіальних громад, для проведення стратегічної екологічної оцінки може бути використана наступна інформація:

регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в області;

екологічний паспорт Кіровоградської області; 

статистична інформація;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту документа державного планування;

дані моніторингу стану довкілля (у разі наявності);

експертні оцінки;

інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

- порівняльний аналіз;

- аналіз тенденцій.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування, обговорення.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Так, Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. 

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми враховуватиме вимоги статті 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та включатиме наступну інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми подаються до Бобринецької міської ради (27200, Кіровоградська область, Бобринецький р-н, м. Бобринець, вул. Незалежності 80).

Відповідальна особа: Винник Ольга, (05257) 3-41-88, eл. адреса: bobrineckamiskarada@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у встановленому порядку (до 7 січня 2022 року). 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь