Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Дата: 03.09.2021 08:33
Кількість переглядів: 390

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».

На підставі розрахунку Потреби в опаленні закладів підпорядкованих відділу освіти, культури, молоді та спорту Бобринецької міської ради.

1. Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо (природний газ);

2. Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-08-31-006203-a

3. Відкриті торги;

4. Очікувана вартість закупівлі: 3 150 000,00 грн. (Три мільйона сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп) з ПДВ;

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.

5. Обсяги закупівлі– 150 000 метрів кубічних

6. Строк поставки – до 31.12.2021 року

7. Товар має  відповідати наступним вимогам:

 

ТЕХНІЧНО, ЯКІСНІ, КІЛЬКОСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

 

Найменування товару, щодо якого проводиться процедура закупівлі

Кількість

Од. виміру

Газове паливо (природний газ)

150 000

м. куб.

 

Зазначені у цій тендерній документації обсяги постачання по окремих об’єктах та/або місяцях постачання є плановими та можуть бути скориговані під час підписання договору (зокрема в залежності від дати його підписання та інших обставин) з учасником-переможцем та/або в процесі його виконання без зміни загального обсягу постачання або з його зменшенням.

У ході виконання договору про закупівлю природного газу Замовник може зменшувати обсяги споживання газу в залежності від погодних умов та режиму роботи закладів.

 

ЯКІСНІ ВИМОГИ:

 

Найменування показника

Норма

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше

31,8 (7600)

2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³)

9850-13000

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше

0,02

4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше

0,036

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше

1,0

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше

0,001

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше

3

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Ціна на газ встановлюється учасником у відповідності до ст.12 Закону України «Про ринок природного газу» та повинна включати до вартості ціни тендерної пропозиції вартість послуг, пов’язаних з постачанням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти замовника, а саме: витрати щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами у відповідності з тарифами, що встановлені згідно постанов НКРЕКП, та не включати до вартості тендерної пропозиції вартість послуг з розподілу природного газу.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

1. Строк поставки:   з 15.10.2021 року  по  31.12.2021  року. (цілодобово)

2. Місце поставки товарів та умови поставки товарів:

Навчальні заклади підпорядковані відділу освіти, культури, молоді та спорту Бобринецької міської ради.

3. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць.

4. Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 р.,

- Правилам постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496.

- Кодексу газотранспортної системи, затвердженому Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015  під № 2493.

- іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

5. Якість товару має відповідати вимогам документації та діючим в Україні нормам, щодо якості зазначених у цій документації товарів. Якість Газу, що передається Споживачу, має відповідати вимогам встановленим ГОСТ 5542-87. Про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати відповідний лист-гарантію.

6. Учасник повинен забезпечити замовнику надійне та безперебійне постачання установлених обсягів природного газу, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати відповідний лист-гарантію.

7. Замовник має право при поставці кожної окремої партії товару вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних показників(характеристик) товару та їх відповідності вимогам замовника. Учасники у складі тендерної пропозиції повинні письмово гарантувати можливість здійснення лабораторних досліджень газу природного, що постачається за умовами Договору. На підтвердження можливості проведення лабораторних досліджень проб газу, учасник надає у складі пропозиції гарантійний лист.

 

8. Цінова пропозиція на природний газ підтверджується Учасником оригіналом або завіреною печаткою довідкою з Торгово-промислової палати, що датована місяцем подання пропозиції.

 

         З метою недопущення необґрунтованого зниження (демпінгу) та /або завищення ціни тендерної пропозиції учасник надає гарантійний лист в за підписом та печаткою Учасника, в якому Учасник інформує Замовника щодо гарантування порядку формування своєї цінової пропозиції за середньо ринковими цінами на газ природний.

 

Підписавши цей Додаток у складі власної тендерної пропозиції Учасник надає гарантії щодо ліцензованої та господарської діяльності та гарантії дотримання таких вимог:

1) забезпечення функціонування та підтримка на належному рівні персонального веб-сайту у мережі Інтернет та розміщення на ньому актуальної інформації у обсязі та строки, передбачені чинним законодавством;

2) наявність точки контакту – офіс (який знаходитися за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів. Контактні дані і режим роботи офісу Учасника повинно бути передбачено у договорі постачання природного газу і на сайті Учасника;

3) провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами відповідних Ліцензійних умов;

4) забезпечення якості комерційних послуг, які надаються споживачам, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз'яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання;

5) у разі планового або позапланового припинення провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності, обов’язкове повідомлення сторони, з якою укладено договір постачання природного газу, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження;

6) здійснення постачання природного газу на підставі договору постачання природного газу, що буде укладено за умови визнання Учасника переможцем торгів, відповідно до вимог Закону України «Про ринок природного газу» та чинних Правил постачання природного газу;

7) здійснення постачання природного газу за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем у межах, визначених законодавством України;

8) виконання умови (вимоги) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договору постачання природного газу;

9) дотримання вимог статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» щодо реалізації права споживачів на зміну постачальника та порядку зміни постачальника, встановленого Правилами постачання природного газу;

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь