Бобринецька міська об'єднана територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради

Дата: 14.11.2019 17:09
Кількість переглядів: 1129

На виконання Наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904, відповідних листів від 19.08.2014 № 9176/0/14-14/014 і Департаменту соціального захисту населення від 29.08.2014 року № 287/07,  на виконання Закону України «Про соціальні послуги», Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» та з метою покращення якості надання соціальних послуг населенню Бобринецької ОТГ у відділенні соціальної допомоги вдома впроваджено Державний стандарт догляду вдома та з метою забезпечення практичної реалізації впровадження децентралізації у розподілі соціальних послуг і забезпечення прозорості їх надання структурним підрозділам КУ «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради (наказ від 25 березня 2019 року № 3 – аг) призначено відповідальних осіб, затверджено плани проведення оцінки та засідань комісії.

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості та механізми оцінки дотримання стандарту і застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю надання соціальної послуги догляду вдома.

Розроблено та затверджено План заходів по проведенню внутрішньої оцінки якості соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома. Згідно цього плану:

- у червні 2019 року проведено навчання соціальних робітників територіального центру щодо здійснення оцінки якості соціальних послуг відповідно до наказу №3-аг від 25.03.2019 року;

- у травні 2019 року  розроблено анкету для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг;

- у липні проведено вибірку отримувачів соціальних послуг, які будуть охоплені внутрішньою оцінкою якості;

- у серпні 2019 року проведено анкетування отримувачів соціальних послуг;

- у вересня 2019 року проведено аналіз анкет отримувачів соціальних послуг та здійснено оцінку показників якості соціальних послуг та критеріїв дотримання цих показників;

- у жовтні 2019 році вивчено звернення отримувачів соціальних послуг, підбито підсумки проведеної роботи на нараді соціальних робітників територіального центру Бобринецької міської ради та оприлюднено результати проведення оцінки якості соціальних послуг;

- у листопаді 2019 року складено звіт внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та розроблено заходи з покращення якості соціальних послуг та удосконалення діяльності територіального центру Бобринецької міської ради.

Станом на 01.06.2019 по Територіального центру перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома 136 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та інших, які потребують соціального обслуговування, з яких – 116 осіб проживають у місті,  20 осіб - у селі, в т.ч.:

  • осіб з інвалідністю – 18;
  • інвалідів війни – 1 особа;
  • учасників війни – 25 осіб;
  • дітей війни – 49 осіб;
  • ветеранів праці – 43 осіб.

Навантаження на кожного соціального робітника становить в середньому по 11 осіб.

В оцінюванні роботи відділення соціальної допомоги вдома щодо якості надання соціальних послуг взяли участь 103 громадян з числа отримувачів соціальної послуги догляду вдома. При проведенні внутрішньої оцінки застосовувались «Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2003 року № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг».

З метою проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги вдома проведено визначення  індивідуальних потреб (з урахуванням ступеня індивідуальних потреб) на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу догляду вдома. На кожного отримувача соціальної послуги догляду вдома складено індивідуальні плани догляду вдома, переукладено договори відповідно до вимог Держстандарту на всіх отримувачів соціальної послуги догляду вдома.

Територіальний центр використовував такі методи оцінки: опитування, яке заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома; проводились співбесіди; анкетування.  Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома проводилась за критеріями: адресність, індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до отримувача соціальної послуги, професійність. 

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівниками територіального центру, крім того, здійснено шляхом самооцінки. 

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 Критерій адресність та індивідуальний підхід:

Під час визначення індивідуальних потреб 7 отримувачам послуги внесено зміни до договору соціального обслуговування, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. Індивідуальні плани складено за відповідною формою у двох екземплярах й узгоджено з отримувачем послуги. Усі індивідуальні плани відповідають визначеним потребам отримувача соціальної послуги.

Забезпечено перегляд індивідуальних планів надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома, а саме: через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома (за потреби) та надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги один раз на півроку.

 Критерій результативність:

З метою визначення рівня задоволеності соціальною послугою догляду вдома проведено анкетування підопічних щодо якості надання соціальних послуг.

Проведено анкетування отримувачів соціальної послуги щодо покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги. В результаті опитування отримувачі соціальної послуги відмітили в себе позитивні зміни в емоційному, психологічному та фізичному стані.

Критерій своєчасність:

У відділенні соціальної допомоги вдома відповідно до термінів виконується: прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома.

Договори  щодо надання соціальної послуги догляду вдома  отримувачів послуги 100 % підписані у двосторонньому порядку.

Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у договорі та графіку відвідування.

Критерій доступність та відкритість.

Комунальна установа розташована у центрі міста. Будівля територіального центру відповідає санітарним та протипожежним вимогам, обладнана пандусом та кнопкою виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету. Оформлено інформаційний стенд, що містить інформацію про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома. Виготовлено стенд з фотографіями «Сторінки нашого життя». Інформацію про роботу  Територіального центру, Університет срібного віку розміщено на сайті Бобринецької об’єднаної територіальної громади.

Робота відділення соціальної допомоги вдома  територіального центру  висвітлюється на сайті Бобринецької міської ради.

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату та інші захворювання, які перешкоджають самостійно пересуватися або пересуватися за допомогою технічних засобів реабілітації (візків, милиць, ходунів), надається послуга служби «Соціальне таксі» в межах Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади, та як виняток – Кіровоградської області.

Для осіб, які проживають на території Бобринецької міської ОТГ та знаходяться в складних життєвих обставинах, мають понижену рухову активність, функціонує мутльтидисциплінарна команда, яка надає комплекс соціальних послуг, а саме: господарські роботи (обробіток присадибної ділянки, розпилювання дров, косіння трави), косметичний ремонт житла, інформаційні послуги, послуги перукаря, швеї, а також надання адресної натуральної допомоги та вимірювання артеріального тиску.

Для бажаючих навчатися протягом життя на базі КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради діє Університет Срібного віку. До нього входять факультети: психології, прикладного мистецтва, здорового способу життя, літературно – художній, іноземних мов (німецька, англійська, французька мови), комп’ютерні технології, краєзнавства, танцю, вокального співу; факультативи: скандинавська хода, фітнес, ароматерапія. Університет відвідують 70 студентів та студенток, серед них - підопічні відділення соціальної допомоги вдома.

Критерій зручність:

Територіальний центр розташований в одному приміщенні з міською Ветеранською організацією та КП Бобринецької міської ради «Міський центр дозвілля молоді». 

Графіки відвідування отримувача соціальної послуги складено з урахуванням їх побажань, відстані між помешканнями підопічних та, за результатами анкетування підопічних, усі соціальні робітники дотримуються періодичності надання соціальної послуги догляду вдома.

Критерій повага до отримувача соціальної послуги:

За результатами проведеного анкетування отримувачів соціальних послуг щодо ставлення до них надавачів послуг отримано схвальні відгуки, які також надходять до установи у вигляді телефонних та усних подяк, відгуків у журналі звернень громадян  за якісну роботу надавачів послуг.

У п.2.3 договору про надання соціальних послуг догляду вдома передбачено, що працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків.

За результатами перевірок роботи надавачів соціальних послуг та анкетування внутрішнього оцінювання відмічено, що скарг щодо зневажливого ставлення до отримувачів послуг та негуманних і дискримінуючих дій не надходило.

 Критерій професійність:

У закладі затверджена структура, штатний розпис, який сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації.

У територіальному центрі соціального обслуговування розроблено та затверджено посадові інструкції всіх працівників відділення соціальної допомоги вдома, з якими вони ознайомлені під особистий підпис.

Кожна особова справа працівника/робітника відділення соціальної допомоги вдома, який надає соціальну послугу, містить копії документів про освіту (державного зразка).

Надавачі соціальної послуги щорічно проходять медичний огляд. Особисті медичні книжки надавачів соціальної послуги зберігаються у Територіальному центрі.

У Територіальному центрі щовівторка проводяться робочі наради із соціальними робітниками, на яких вивчаються зміни до законодавства у сфері надання соціальних послуг, проводиться інструктаж з охорони праці та техніки безпеки та інші питання. Започатковано проведення години психолога з діагностикою, корекційно – розвивальними заняттями для соціальних робітників.

Протягом звітного періоду у Територіальному центрі було також проведено: семінари на тему: «Державний стандарт догляду вдома», «Визначення індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги», «Складання індивідуального плану»;  навчання  –  на тему «Поняття  про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення», анкетування на тему:  «Визначення стресостійкості соціальних робітників».  Завідувач відділення соціальної допомоги вдома брала участь у семінарі підвищення кваліфікації з теми: «Особливості роботи з людьми похилого віку».

Соціальні робітники забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем. Велосипеди, які перебувають в їх користуванні, знаходяться в робочому стані. Цього року кожному соціальному робітникові закуплено і видано  резинові чоботи, зимові перчатки, робочі перчатки, желетки, дощовики, робочі халати.

Територіальний центр має технічні засоби реабілітації, які надаються громадянам, що обслуговуються у відділенні.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно:

- проведено збір даних та показників щодо надання соціальних послуг,

- здійснено узагальнення результатів;

- визначено заходи на покращення стану надання соціальних послуг.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальних послуг догляду вдома узагальнений статус відповідає встановленому рівню «добре».

Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники Територіального центру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, громадськими організаціями та державними установами проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадян у соціальних послугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2020 році.

З метою удосконалення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до кінця 2019 року планується наступне:

– продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги, вивчати потреби мешканців Бобринецької громади у соціальних послугах.

Засідання комісії оформлялися протоколом. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

  Якісні показники якості надання соціальних послуг

 Показники якості

Від 80% до 100%

«Добре»

Від 51% др. 79%

«Задовільно»

Від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

 

 

Результативність

«Добре»

 

 

Своєчасність

«Добре»

 

 

Доступність та відкритість

«Добре»

 

 

Повага гідності отримувача

«Добре»

 

 

Професійність

«Добре»

 

 

Кількісні показники якості надання соціальних послуг

Показники кількісні

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляд

-

Кількість задоволених усних звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

 -

100

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу з суб’єктом

 

 Незважаючи на  «добру»  оцінку якості соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бобринецької міської ради плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування і підвищення якості соціальної послуги вдома за наступними напрямками:

- продовжити роботу щодо виявлення громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 - продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення  якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування;

- регулярно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів соціальної послуги, забезпечувати оформлення даних відповідно вимог законодавства;

- продовжити роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями, релігійними конфесіями, громадськими організаціями у напрямку надання допомоги малозабезпеченим громадянам громади.

 

Голова комісії                                                   Коновальчук В.Г.

 

Члени комісії                                                     Сніжко О.І.

                                                                            Холодовська Л.В.

                                                                            Щіченко Н.І.

                                                                            Салосіна Т.В.

 

 

 Директор                                                           КОНОВАЛЬЧУК В.Г. 

 

  « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь