Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–серпень 2016 року

Дата: 11.10.2016 14:36
Кількість переглядів: 1042

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області на 1 серпня 2016р., за оцінкою, становила 969 тис. осіб. За січень–липень 2016р. чисельність населення зменшилася на 4180 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення (4623 особи).

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 52 народжених.

У січні–липні 2016р. зафіксовано міграційний приріст населення, який склав 443 особи.

У липні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 34,3% домогосподарств області.

У січні–липні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 125951 домогосподарство. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 77,2%.

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 128355 домогосподарствам, що становило 101,9% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок тих, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 91581 домогосподарству, сільській місцевості – 36774 домогосподарствам.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2016р., становила 80682,4 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 62043,6 тис.грн, сільській місцевості – 18638,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2016р. становив 296,4 грн.

Сума нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні–липні 2016р. становила 970836,2 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 688111,5 тис.грн (70,9%).

У січні–липні 2016р. 33614 домогосподарствам (76,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 13003 домогосподарствам, сільській місцевості – 20611 домогосподарствам.

У січні–липні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 61986,8 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 25206,3 тис.грн, сільській місцевості – 36780,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у липні 2016р. на одне домогосподарство становив 1784,8 грн.

У січні–липні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 41457,8 тис.грн.

У липні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 44,2 млн.грн (110,9% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець липня 2016р. становила 56,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 31,9 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 0,9 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець липня 2016р. була відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець серпня 2016р. перебувало 13,9 тис. безробітних громадян області, що на 2,6% менше ніж на кінець липня. Допомогу по безробіттю отримували 68,8% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2016р. склав 2,37% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець серпня 2016р. становила 1,9 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець серпня 2016р. становило 7 осіб проти
10 осіб на кінець липня.

За сприяння обласного центру зайнятості в серпні 2016р. працевлаштовано 0,8 тис. осіб. Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в серпні 2016р., 58,6% становили жінки, 42% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з липнем п.р. зменшилась   на 1,2 в.п. і в серпні 2016р. становила 5,0% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в серпні 2016р., становила 14,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1514 грн., що на 4,4% більше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати .

 

Доходи населення

За січень–серпень 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 3780 грн., що на 23,2% вище ніж за січень–серпень 2015р.

Рівень заробітної плати в області становив 77,4% середнього рівня
в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–серпні 2016р. були працівники фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості   і розроблення кар’єрів, транспорту, лісового господарства та лісозаготівлі,   де заробітна плата у 1,4–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій   та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, будівництві, сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві, сферах наукових досліджень та розробок, інформації та телекомунікацій. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності  до середнього по області становило 51 – 99,2%.

У січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати найманих працівників на 7,3%  (у січні–серпні 2015р. порівняно з січнем–серпнем 2014р. – зменшення    на 24,9%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних   осіб-підприємців) впродовж січня–серпня 2016р. зменшилася на 3,3%    і на 1 вересня 2016р. становила 35,2 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 вересня 2016р. становив 4,8% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–серпня 2016р. зменшилася на 8,3% і на 1 вересня 2016р. становила   13,1 млн.грн або 37,3% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня–серпня 2016р. кількість працівників, перед якими   є борги з виплати заробітної плати, зменшилася на 4,7% і на 1 вересня 2016р. становила 2,3 тис. осіб або 1,3% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 5,8 тис.грн, що в 1,4 раза більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за серпень 2016р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 вересня 2016р. становила 156,5 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, впродовж січня–серпня 2016р. зменшилася на 6,4 тис.грн   та на 1 вересня 2016р. становила 22,1 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (74,8%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність  у 2013–2015рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2016р. відсутня.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–серпня 2016р. обліковано 14293 кримінальні правопорушення.

Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів тяжкі та особливо тяжкі склали 42,4%.

У загальній кількості злочинів 71,5% становили злочини проти власності, 12,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,2% – злочини  у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів  або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,7% – злочини  у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,6% – злочини проти правосуддя, 0,9% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав свобод людини і громадянина, 0,7% – злочини проти громадської безпеки, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–серпня 2016р. обліковано 59 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 39 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 9 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 8548, шахрайств – 826, грабежів – 458, розбоїв – 69, хабарництва – 32.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп (злочинних організацій); закінчено   4 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–серпні 2016р. становила  11166 осіб, з числа яких 4425 – жінки, 1184 – особи похилого віку   та інваліди 1 і 2 груп, 112 – неповнолітні та 55 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,6%) від крадіжок та шахрайств, серед яких  41,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 159 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 140 осіб, із числа яких 74 (52,9%) умисно вбито; 26 (18,6%) – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 17 (12,1%) – загинуло  у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2124,   з них жінок – 248, неповнолітніх – 130. У загальній кількості виявлених осіб,   які вчинили злочини, 29,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,1% – вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 64,8%,  безробітних – 18,4%.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (сальдо) у січні–червні 2016р. склав 287,9 млн.грн прибутку проти   4012,4 млн.грн збитку за відповідний період попереднього року.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 62,1%, отримано 675,3 млн.грн прибутку до оподаткування, що на 26,6% більше ніж у січні–червні 2015р. Найбільші обсяги прибутку мали підприємства промисловості (70,3% загального прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (22%).

За видами промислової діяльності найбільші обсяги прибутку отримали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів  (44,2% загального обсягу прибутку промисловості), машинобудування (37,8%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7,6%).

Питома вага збиткових підприємств області у січні–червні 2016р. становила 37,9%, що на 9,2 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року, загальний обсяг збитку склав 387,4 млн.грн, що на 91,5% менше січня–червня 2015р.

Найбільші обсяги збитку отримали підприємства промисловості (76,7% загальної суми збитку), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (11%).

Серед видів промислової діяльності найбільший збиток мали підприємства переробної промисловості (49,3% збитку по промисловості), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22,3%), добувної промисловості та розроблення кар’єрів (21,5%).

Найбільша частка збиткових підприємств була серед закладів професійної, наукової та технічної діяльності (60%), підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (45,8%), промисловості (44,7%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2016р. становив 15630,5 млн.грн, що на 5,7% більше обсягу січня–серпня 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали
діяльність з роздрібної торгівлі за січень–серпень 2016р. склав 6112,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,3% більше обсягу січня–серпня 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту за серпень 2016р. склав 858,6 млн.грн, порівняно з серпнем 2015р. збільшився на 5,7%, а з липнем 2016р. зменшився на 2,6%.

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2016р. підприємствами та організаціями області   за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2275,3 млн.грн капітальних інвестицій, з них міст Кропивницького – 813,7 млн.грн (35,8% загального обсягу по області), Світловодська – 52,5 млн.грн (2,3%), Олександрії –   33,3 млн.грн (1,5%) та Знам’янки – 18,5 млн.грн (0,8%).

Серед районів області найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами Олександрійського (7,1%), Кіровоградського (6%), Новоукраїнського (4,5%) та Петрівського (3,6%) районів.

Порівняно з січнем–червнем 2015р. обсяг капітальних інвестицій по області збільшився в 1,6 раза.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–червні 2016р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 84,7% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі збільшилася порівняно з січнем–червнем 2015р. на 13,2 в.п.

Збільшилася також частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик (на 1,5 в.п.), натомість зменшилася – за рахунок коштів державного бюджету (на 13,9 в.п.), населення на будівництво житла   (на 3,2 в.п.) та місцевих бюджетів (на 1,6 в.п.).

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (55%) і промисловості (28,3%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 57,9 млн.грн  або 2,5% загального обсягу капітальних інвестицій по області (у січні–червні 2015р. – 6%).

У січні–червні 2016р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення по області склав 2344,6 грн, з них міст Кропивницького – 3438,2 грн, Світловодська – 981,3 грн, Знам’янки – 653,6 грн та Олександрії – 364,6 грн.

 

Сільське, лісове господарство та мисливство

У січні–серпні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–серпнем 2015р. склав 104,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,2%, господарствах населення – 109%.

Рослинництво. За січень–серпень 2016р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2015р. склав 107,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 100,2%, господарствах населення – 116,8%.

Станом на 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі  437 тис.га, що складає 98% площі посіву зернових культур (без кукурудзи), посіяних під урожай 2016 року (на рівні відповідної дати 2015р.),  виробництво зерна становило 1672,8 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 3,9% більше ніж було одержано на початок вересня 2015р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 38,3 ц зерна (на 13,3% більше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 40 ц (на 14,9% більше), господарствами населення – 32,5 ц (на 8,7% більше).

Перевищення обсягів виробництва зернових і зернобобових культур   (без кукурудзи) порівняно з початком вересня 2015р. зафіксовано в 11 районах. Найбільші намолоти зерна одержано аграрними підприємствами (крім малих) Новоукраїнського (127,5 тис.т), Олександрівського (93,3 тис.т), Олександрійського (92,7 тис.т) та Знам’янського (91,1 тис.т) районів.

Виробництво озимих зернових культур (1394,4 тис.т або 83,4% загального обсягу зібраного зерна) збільшилось на 0,6% порівняно з початком вересня 2015р. Валовий збір пшениці озимої (1133,9 тис.т або 81,3% у структурі озимих зернових культур) зменшився на один відсоток, урожайність (склала 42 ц з 1 га проти 37,6 ц з 1 га торік) зросла на 11,7%. Ячменю озимого (258,8 тис.т) зібрано на 8,2% більше ніж торік, а його врожайність (35,7 ц з 1 га) зросла на 6 ц з 1 га або на 20,2%.

Порівняно з початком вересня 2015р. валовий збір ярих зернових культур (278,4 тис.т) збільшився на 24%. У загальному виробництві ярих зернових 73,2% склав ячмінь ярий (203,9 тис.т), валовий збір якого збільшився на 12,6%, при середній врожайності 29,3 ц з 1 га (на 15,4% більше).

Всіма категоріями господарств накопано 600,1 тис.т картоплі, що на 31,8% більше ніж на 1 вересня 2015р. (за рахунок збільшення площі збирання на 4,9% (37,5 тис.га) та середньої врожайності на чверть (160 ц з 1 га)). Виробництво овочів відкритого ґрунту (111,9 тис.т) зменшилось на 3,4% (за рахунок зменшення площі збирання на 5,2%), при середній врожайності 117 ц з 1 га (торік – 114 ц з 1 га).

Загальне виробництво плодоягідної продукції (20,4 тис.т) зросло порівняно з початком вересня 2015р. на 4,4%.

Господарствами населення одержано 100% обсягу виробництва картоплі, 98,5% – плодів та ягід, 96,2% – овочів.

Станом на 1 вересня п.р. сільськогосподарськими підприємствами  (крім малих) під посіви озимих культур підготовлено 97,5 тис.га площ  (на 23,2% менше ніж на початок вересня 2015р.), оранку на зяб проведено на площі 91,4 тис.га (на 23,3% менше). Озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2017р. посіяно на площі 23,5 тис.га, що на 31,3% більше порівняно з 1 вересня 2015р., у т.ч. зернові на зерно – 0,7 тис. га  (у 2,3 раза більше), ріпак озимий на зерно – 22,6 тис.га (на 28,4% більше).

Тваринництво. У січні–серпні п.р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,3%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 100%, господарствах населення – 100,3%.

Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні–серпні 2016р. склало 47,7 тис.т та порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшилося на 2,2 тис.т або на 4,8%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 80,8% (у січні–серпні 2015р. – 84,2%), великої рогатої худоби – 15,6% (14,3%), овець та кіз – 0,3% (0,4%), птиці всіх видів – 3,3% (1,1%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні–серпні 2016р. становив 14,9 тис.т, що на 3,7% більше ніж у січні–серпні 2015р., у т.ч. свиней – 12,4 тис.т (на 4,6%), великої рогатої худоби – 2,4 тис.т (на 1,7%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 0,2% та становили 508 г, свиней – зменшилися на 3,6% (375 г). Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 100,9% (у січні–серпні 2015р. – 111,9%).

Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій   у живій вазі) у січні–серпні 2016р. збільшилися порівняно з січнем–серпнем 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 14 районів,  значно – Вільшанського, Долинського та Олександрівського районів.

У січні–серпні п.р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшилося на 1,3% і склало 221,6 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 4% (182,4 тис.т),  сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 13,3% (39,2 тис.т).

Виробництво молока збільшилося в аграрних підприємствах (крім малих) 12 районів області, значно: Голованівського, Устинівського, Олександрівського та Компаніївського районів.

Порівняно з січнем–серпнем 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2016р., збільшився на 425 кг (на 11,8%) і становив 4013 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (6006 кг),                                     Устинівського (5629 кг) та Олександрійського (4861 кг) районів,  найнижча – Бобринецького (1604 кг) та Маловисківського (2105 кг) районів.

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшилося на 7,4% і склало 354,8 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,9 раза (40,4 млн.шт), в господарствах населення – зросло на 3,2% (314,4 млн.шт). Несучість курей–несучок в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–серпні 2016р. склала 159 яєць (у січні–серпні 2015р. – 205 яєць). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 8 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 123,8 тис. голів (на 4,3% менше ніж на 1 вересня 2015р.), у т.ч. корів – 59,1 тис. голів (на 4,1% менше), свиней – 263 тис. голів (на 3,5% менше), овець та кіз – 51,2 тис. голів (на 3,4% менше), птиці – 6593,5 тис. голів (на 2,8% менше).

Порівняно з показниками на 1 вересня 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилася кількість свиней на 3,6%, овець та кіз – на 4,3%, разом з тим зменшилася кількість великої рогатої худоби на 1,5%, у т.ч. корів – на 1,3%, птиці – у 25 разів.

На початок вересня 2016р. населення утримувало 77,3% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 вересня 2015р. – 77,9%), у т.ч. корів – 82,9% (83,4%), свиней – 44,6% (48,3%), овець і кіз – 87,5% (88,5%), птиці всіх видів – 99,7% (92,7%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшилися на 15,8%,у т.ч. на продукцію рослинництва – на 17%, тваринництва – на 2,5%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 вересня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 1098 тис.т зерна (на 24,1% менше проти 1 вересня 2015р.), у т.ч. 760,8 тис.т пшениці (на 24,7% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 705 тис.т зерна, у т.ч. 439,5 тис.т пшениці, 79,6 тис.т кукурудзи, 148,3 тис.т ячменю, 1,8 тис.т жита. Підприємства, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, мали в наявності 393 тис.т зерна (на 17,4% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 49,7 тис.т (на 31% менше про 1 вересня 2015р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 39,4 тис.т (на 27,7% менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням – 10,3 тис.т (у 1,7 раза менше).

 

Промисловість

У серпні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2015р. індекс промислового виробництва становив відповідно 91,3% та 114,1%, за підсумками січня–серпня 2016р. – 114,4%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2015р. обсяги виробництва збільшилися на 16,2%, переробній промисловості – на 15,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні– серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. обсяг виробництва продукції збільшився на 16,2%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 26,8%. Разом з цим, у добуванні каменю, піску та глини спостерігалось скорочення обсягів виробництва на 9%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 15,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшився на 16,1%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 26,7%, олії та тваринних жирів – на 24,8%, інших харчових продуктів – на 4,6%, готових кормів для тварин – на 2,7%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшилися на 27,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 12,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 10,3%.

У січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій  (крім хімічно модифікованих) на 101600 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 1779 т, круп – на 1748 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, – на 1043 т, печива солодкого і вафель – на 272 т, м’яса великої рогатої худоби замороженого – на 137 т, сирів жирних – на 115 т, їжі та страв готових з виробів макаронних – на 101 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 8 т.

Водночас зменшилося виробництво борошна на 14904 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на  5109 т, виробів ковбасних – на 1932 т, хліба  та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1583 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 628 т, горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб – на 542 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 135 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) –  на 104 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів спостерігалося збільшення випуску продукції на 20,6%,   у т.ч. у текстильному виробництві – на 7,5%, виробництві одягу – на 3,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–серпні 2016р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 26,8%, у т.ч. у лісопильному та стругальному виробництві – на 41,7%, виготовленні виробів з паперу та картону – на 34,8%. Водночас суттєве скорочення випуску продукції (на 72,7%) спостерігалося у поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних із нею послуг.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–серпні 2016р. випуск продукції скоротився на 16,8%, у т.ч. у виробництві іншої хімічної продукції – на 66,9%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 40,7%. Водночас у виробництві фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик випуск продукції зріс на 17,9%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшився на 10,9%,  у т.ч. у виробництві скла та виробів зі скла – у 2,1 раза, будівельних матеріалів із глини – на 13,7%, на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – на 9%, у виготовленні виробів  із бетону, гіпсу та цементу – на 8,2%, виробництві пластмасових виробів –   на 1,2%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшився на 25,2%, у т.ч.  на підприємствах із виробництва інших машин і устатковання загального призначення – у 2,2 раза, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 6,5%. Водночас скорочення випуску продукції спостерігалося у виробництві інших машин і устатковання спеціального призначення на 84,3%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільної  та контрольної апаратури – на 10%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 7,2%.

У січні–липні 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 12657,8 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 10004,5 млн.грн.

У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала  на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів, машинобудування,  крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Будівництво

У січні–серпні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 311,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 95,1%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 66,9% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (18,8% та 14,3% відповідно).

 

Транспорт

У січні–серпні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 20,8% більше ніж у січні–серпні 2015р., вантажооборот зменшився на 13,8%.

Залізницею у січні–серпні 2016р. перевезено 5076,5 тис.т вантажів, що на 31,2% більше ніж у січні–серпні 2015р. Збільшилося перевезення кам’яного вугілля (у 3 рази), зерна і продуктів перемолу (в 1,6 раза), будівельних матеріалів (на 27,1%), брухту чорних металів (на 26,9%). Разом із цим перевезення лісових вантажів зменшилося на 90,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 68,6%, нафти і нафтопродуктів – на 16,2%. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2016р. перевезено 2699,7 тис.т вантажів, що на 5,2% більше порівняно з січнем–серпнем 2015р., вантажооборот зріс на 8,3% і становив 503,2 млн.ткм.

У січні–серпні 2016р. послугами пасажирського транспорту скористалися 38,6 млн. пасажирів, що на 6,7% менше ніж у січні–серпні 2015р., пасажирооборот збільшився на 3,2% і становив 1725,3 млн.пас.км.

Залізницею у січні–серпні 2016р. перевезено 3,3 млн. пасажирів, що на 11,9% більше ніж у січні–серпні 2015р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2016р. перевезено 31,3 млн. пасажирів, що на 0,1% менше порівняно з січнем–серпнем 2015р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 3,2% і становив 545,1 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–серпні 2016р. збільшились на 6,8% та становили 9,7 млн. пасажирів.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–липні 2016р. обсяг експорту товарів склав 214,9 млн.дол. США, імпорту – 98,2 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2015р. експорт скоротився на 13,7%, імпорт збільшивсяв 1,5 раза. Позитивне сальдо становило   116,7 млн.дол. (у січні–липні 2015р. – 184,8 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи:  жири та олії тваринного або рослинного походження (87,4 млн.дол.), зернові культури (34,3 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (22,8 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–липні 2016р. склав 2,19 (у січні–липні 2015р. – 3,88).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 97 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 87 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 68,6 млн.дол. (31,9% загального обсягу експорту) та збільшився на 16,9% порівняно з січнем–липнем 2015р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Франції, Великої Британії, Італії, Нідерландів, серед інших країн – до Індонезії, Ірану, Ісламської Республіки, Марокко, Таїланду, США. Водночас зменшилися поставки до Білорусі, Туреччини, Іспанії, Китаю.

У січні–липні 2016р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 87,4 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 40,7 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 32,6 млн.дол., готових харчових продуктів – на 29,4 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 57 країн-партнерів. Обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 43,8 млн.дол. (44,6% загального обсягу) та збільшився в 1,7 раза проти січня–липня 2015р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–липнем 2015р. зросли з Польщі, Китаю, Білорусі, Бельґії, Німеччини, США, скоротилися – з Малайзії, Індонезії, Болгарії, Російської Федерації.

У січні–липні 2016р. в область надійшло машин, обладнання                                    та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 40,5 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 21,7 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 8,2 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 6,2 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 5,3 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 4,9 млн.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у серпні 2016р. порівняно
з липнем 2016р. становив 99,6%, з початку року – 104%.

На споживчому ринку в серпні 2016р. ціни на продукти харчування   та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 10,5%) подешевшали овочі. На 4,1–0,1% знизилися ціни на продукти переробки зернових, фрукти, маргарин, кондитерські вироби з цукру, сало, хліб, молоко. Водночас на 3,3–0,3% підвищились ціни на рис, яйця, оливкову олію, кисломолочну продукцію, харчовий лід і морозиво, соняшникову олію, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, інші продукти харчування, масло, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, сметану.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 3%, у т.ч. тютюнові вироби – на 4%, алкогольні напої – на 1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося за рахунок підвищення плати за оренду житла на 1,1%, квартирну плату – на 0,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,7%, зокрема, взуття – на 9%, одяг – на 3,8%.

Ціни на транспорт у цілому залишились без змін. На 0,6% подорожчали автомобілі, паливо та мастила – на 0,4%. Разом з цим на 8,8% знизились ціни на пасажирські перевезення залізничним транспортом.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,7% за рахунок подорожчання стоматологічних послуг на 6,8%.

 

                                                                                           Головне управління статистики у Кіровоградській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь