Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Питання стягнення аліментів

Дата: 28.11.2017 13:01
Кількість переглядів: 3380

Що треба зробити для виплати аліментів?

Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину в розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

Аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані й тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

 

Чи потрібно підписувати якісь папери?

Обов’язку підписання таких паперів немає. Однак батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплати. 

Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. 

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 

У яких випадках слід звертатися до суду?

У разі неможливості досягнення між батьками угоди про добровільне відрахування, кошти на утримання дитини можуть бути присуджені за рішенням суду.

 

За результатами судового розгляду прийнято рішення про стягнення з одного з батьків аліментів на утримання дитини. Які дії має право вчинити стягувач з метою отримання присуджених аліментних сум?

Оскільки відповідно до вимог закону виконавчим документом є не саме рішення суду, а виконавчий лист, що видається на підставі такого рішення, перш за все стягувачу потрібно звернутись до суду, що виніс рішення про стягнення аліментів на його користь, з заявою про видачу виконавчого листа.

Далі, виконавчий лист може бути пред’явлений стягувачем до відповідного відділу державної виконавчої служби чи приватному виконавцю, або згідно ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчий документ про стягнення періодичних платежів (аліментів) може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

В разі надсилання виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, одночасно з виконавчим документом стягувач подає заяву, в якій зазначаються:

1) реквізити банківського рахунка, на який слід перераховувати кошти;

2) прізвище, ім’я, по батькові стягувача, реквізити документа, що посвідчує його особу.

За наявності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів або заперечення її розміру боржником стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, зазначені у частині першій цієї статті, за заявою стягувача зобов’язані здійснювати відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника у розмірі, визначеному виконавчим документом, з урахуванням положень Закону України «Про виконавче провадження».

 

А якщо стягувач має намір пред’явити виконавчий документ на примусове виконання до виконавця?

Як вже зазначалось раніше, у зв’язку зі змінами в законодавстві про виконавче провадження, на сьогодні стягувач має вибір стосовно осіб, які можуть здійснюють примусове виконання. Так, виконавчий документ може бути пред’явлений як до органу державної виконавчої служби так і приватному виконавцю.

Виконавчий документ пред’являється до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.

Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника - фізичної особи, за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника.

Примусове виконання рішення на підставі виконавчого листа виконавцями, згідно з ч. 1 ст. 26 Закону, розпочинається за заявою стягувача про примусове виконання. При цьому, за рішеннями суду про стягнення аліментів стягувачі звільненні від сплати авансового внеску.

У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для отримання ним коштів, стягнутих з боржника, а також зазначає суму, яка частково сплачена боржником за виконавчим документом, за наявності часткової сплати.

 

Яким може бути розмір аліментів?

08 липня 2017 р набрав чинності Закон, що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання" визначає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до цього було 30%). Аліменти є власністю дитини. Крім того, той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Також закон передбачає, що той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів

у таких випадках:

1) про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину;

2) про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі у розмірі 50% відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У інших випадках, як і до проаналізованих змін, подається позовна заява. Переваги заяви про видачу судового наказу - швидкість розгляду, адже, згідно ст. 102 ЦПК України, у разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд у триденний строк з моменту її постановлення видає судовий наказ по суті заявлених вимог; видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень.

 

У 2017 році прожитковий мінімум на дітей становить:

віком до 6 років:

  • з 1 січня 2017 року - 1355 гривень,
  • з 1 травня - 1426 гривень,
  • з 1 грудня - 1492 гривні;

віком від 6 до 18 років:

  • з 1 січня 2017 року - 1689 гривень,
  • з 1 травня - 1777 гривень,
  • з 1 грудня - 1860 гривень.

 

Чи є можливість змінити розмір аліментів?

Розмір аліментів може бути згодом зменшено або збільшено за домовленістю між батьками або за рішенням судуза позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них.

 

За яких умов можливе дострокове припинення виплати аліментів?

За угодою між батьками обов’язок зі сплати аліментів може бути достроково припинений шляхом укладення з дозволу органу опіки та піклування договору про припинення права на аліменти на дитину в зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації.

 

Які заходи примусового виконання вичиняються під час примусового виконання рішень про стягнення аліментів?

Як приватні так і державні виконавці під час примусового виконання рішень суду, інших органів (посадових осіб) здійснюють заходи у спосіб та в порядку, які встановлені Законом України «Про виконавче провадження». Такими заходами зокрема є:

1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами;

2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника.

Слід зазначити, що під час виконання рішень про стягнення аліментів стягнення на майно боржника може бути звернено лише за наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість понад три місяці.

У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.

Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, фізична особа - підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.

Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості із сплати аліментів підприємство, установа, організація, фізична особа - підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення аліментів з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів.

 

Що робити стягувачу в разі неперерахування підприємством в якому працює боржник утриманих аліментних сум?

Якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, що утворилася, та роз’яснює йому права на звернення з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, якщо така заборгованість утворилася з їхньої вини.

 

Яким чином вирішити питання про притягнення боржника до кримінальної відповідальності, в разі невиконання останнім рішення про стягнення аліментів?

Статтею 477 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 71 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення про ухилення від сплати аліментів на утримання дітей без обтяжуючих обставин (ст.164 КК України) може бути розпочато слідчим, прокурором на підставі заяви потерпілого.

Таким чином, за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Чи передбачені ще діючим законодавством заходи впливу на боржників, окрім кримінальної відповідальності?

Так, Законом України «Про виконавче провадження» надано право виконавцю у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, що відповідно до Закону підлягає примусовому виконанню, в тому числі рішенням про стягнення аліментів, на звернення до суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

В разі позитивного вирішення питання й винесення судом відповідної ухвали, що направляється для виконання до Державної прикордонної служби, обмеження боржнику у праві виїзду за кордон діятиме або до завершення виконавчого провадження, або до скасування державним виконавцем тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України - у разі належного виконання особою зобов’язань щодо сплати періодичних платежів.

 

Як відомо досить часто буває, що боржник ухиляється від сплати аліментів й, як наслідок, на день повноліття дитини існує значна заборгованість. Чи потрібно в такому випадку стягувачу звертатись до суду з позовом про стягнення з боржника заборгованості із сплати аліментів, що виникла?

Виконавець закінчує виконавче провадження про стягнення аліментів після закінчення передбаченого законом строку їх стягнення за умови, що сума аліментів стягнена в повному обсязі. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття.

У разі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться у загальному порядку, визначеному Законом.

Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.

 З урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів лише суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами.

За позовом платника аліментів суд також може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

 

 

 

А як бути з утриманням батьками повнолітніх дітей?

Відповідно до статті 198. Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.

Статтею 199. даного Кодексу передбачено, що якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.

Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

3-1) наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;

3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.

 

Ініціатива Міністерства юстиції України щодо посилення прав дітей і захисту їх від економічного насильства з боку батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Міністерство юстиції пропонує вже найближчим часом запустити на сайті нашого відомства публічний реєстр злісних неплатників аліментів, всі будуть знати, хто економить на своїй дитині, хто не дає їй нормального виховання і нормального утримання. Це стане ще одним засобом впливу на недобросовісних батьків.

На жаль, стало нормою, коли той з батьків, який не проживає з дитиною, забуває про її утримання й не платить аліментів. А деякі реальні історії взагалі шокують відсутністю людяності.

Аби змінити таку ситуацію Міністерство юстиції спільно з народними депутатами розробило зміни до законодавства, які передбачають посилення прав дітей і захисту їх від економічного насильства з  боку тих батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Серед новацій:

–       Заборона на виїзд за кордон для осіб, які більше 6 місяців не платять аліментів.

–       Позбавлення батьків, які ухиляються від спати аліментів, права не давати згоду на виїзд дитини за кордон.

–       Позбавлення прав керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати.

–       Введення суспільно корисних робіт до 2 місяців, оплата за які направлятиметься на рахунок дитини для погашення боргу зі сплати аліментів.

–       Скасування всіх видів оплати під час подачі позову до суду в цій сфері.

–       Посилення кримінальної відповідальності для батьків, які не платять аліменти.

Чи бажаєте Ви ще щось довести до відома наших слухачів на останок?

Так, хочу зазначити про те, що відповідно до статті 179 Сімейного кодексу України аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Адже, не слід забувати, що за заявою платника або з власної ініціативи орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів (стаття 186 Сімейного кодексу України).

Тож шановні батьки, будь те відповідальними, не порушуйте своїми діями чи бездіяльністю права дитини, вчасно сплачуйте аліменти, а отриманні кошти – спрямовуйте безпосередньо на утримання дитини.

Окрім того повідомляю номер «гарячої» телефонної лінії УДВС ГТУЮ у Кіровоградській області: 0522 35-66-56.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь