Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Соціально-економічне становище Кіровоградської області у січні-вересні 2017 року

Дата: 08.11.2017 08:26
Кількість переглядів: 875

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 960,3 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 5454 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (5256 осіб) та міграційного (198 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–серпнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 319 осіб.

Природний рух населення в січні–серпні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на
100 померлих – 50 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–серпні 2017р., як і в січні–серпні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–серпні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 258,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 188,6 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 69,6 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у серпні 2017р., становила 45,8% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 43,5% – домогосподарства
з однієї особи, 30,6% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій  у січні–серпні 2017р. становила 106,9 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 85,6 млн.грн,
у сільській місцевості – 21,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
у серпні 2017р. становив 173,2 грн (у липні – 150,9 грн).

Крім того, у січні–серпні 2017р. 49,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,  в тому числі у міських поселеннях – 18,1 тис. домогосподарств,
у сільській місцевості – 31,1 тис.

За січень–серпень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка  призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 140,4 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 54,1 млн.грн,
у сільській місцевості – 86,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної у серпні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2915,7 грн (у липні – 2912,5 грн).

У січні–серпні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 105,5 млн.грн.

У січні–серпні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 649,4 млн.грн (97,6% нарахованих за цей період сум),  за електроенергію – 432,2 млн.грн.

На кінець серпня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 81 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40,1 млн.грн,  за централізоване водопостачання та водовідведення – 9,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,3 млн.грн, за електроенергію – 53,4 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги  з газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець серпня 2017р. відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець вересня 2017р. перебувало 12,3 тис. безробітних громадян області, що на 2,4% менше ніж на кінець серпня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2017р. становив 2,12% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2017р. склала 8,6 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1719 грн, що дорівнює 53,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця
становила 3,1 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області порівняно з серпнем не змінилося і на кінець  вересня п.р. становило 4 особи.

 

Доходи населення

За січень–вересень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5617 грн., що на 46,4% вище ніж за січень–вересень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–вересні 2017р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі,  де заробітна плата у 1,3–2,2 раза перевищила середній показник по області.

 

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сферах інформації та телекомунікацій, наукових досліджень та розробок, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51–96,6%.

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 25,8% (у січні– вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. – на 8,2%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–вересня 2017р. зменшилася на 44,4%
і на 1 жовтня 2017р. становила 16,6 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–вересня 2017р. збільшилася на 38,7% і на 1 жовтня 2017р. становила
8,9 млн.грн або 53,3% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 жовтня 2017р. становила 1,1 тис. осіб або 0,6% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 7,9 тис.грн, що на 28,4% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за вересень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 жовтня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 67% і на 1 жовтня 2017р. становила 7,8 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2017р. відсутня.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 10868,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4% більше обсягу січня–вересня 2016р.

 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 7368,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,4% більше обсягу січня–вересня 2016р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–вересня 2017р. обліковано 14891 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 43,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–вересня 2017р. обліковано 46 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство та 52 умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість випадків крадіжок становила 9461, шахрайств – 838, грабежів – 347, розбоїв – 68, хабарництва – 51.

У загальній кількості злочинів 75,4% становили злочини проти власності, 7,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% –  злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,7% – злочини проти громадської безпеки, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності.  

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2017р.  становила 11455 осіб, з числа яких 4265 – жінки, 1058 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 84 – неповнолітні та 35 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 131 особа.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 105 осіб, із числа
яких 37,1% – умисно вбито; 12,4% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 13,3% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2641,
з них жінок – 255, неповнолітніх – 136. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,2% раніше вже ставали на злочинний шлях,
із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,2%, безробітних – 11,7%.

 

Сільське господарство

У січні–вересні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 91,4%, у т.ч.   у сільськогосподарських підприємствах – 82,6%, господарствах населення – 101,8%.

Рослинництво. За січень–вересень п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 89,7%, у т.ч.  в сільськогосподарських підприємствах – 81,8%, господарствах населення – 102,3%.

На 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 545,8 тис.га, що складає 66,6% площі посіву культур зернових та зернобобових, посіяних під урожай 2017 року (торік – 67,5% таких площ); виробництво зерна становило 1806,9 тис.т   (у початково оприбуткованій вазі), що на 18,9% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 33,1 ц зерна (на 7,4 ц менше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими  підприємствами – 33,6 ц (на 8,8 ц менше), господарствами населення – 31,9 ц (на 3,8 ц менше).

На початок жовтня п.р. господарствами всіх категорій соняшник зібрано на площі 382,5 тис.га; виробництво становило 781,7 тис.т, що на 7,2% менше, ніж торік; при середній врожайності з 1 га 20,4 ц (торік – 23,1 ц).

Усіма категоріями господарств накопано 554,3 тис.т картоплі, що на 8,1% менше ніж на 1 жовтня 2016р. при середній врожайності 128 ц з 1 га. Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту (224 тис.т) зросло проти минулорічного на 16,9%, середня врожайність склала 130,4 ц з 1 га.

Господарствами населення одержано майже 100% обсягу виробництва картоплі, 98,8% культур плодових та ягідних, 98% культур овочевих відкритого ґрунту.

Тваринництво. За січень–вересень п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 98,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 91,9%, господарствах населення – 100,7%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–вересні 2017р. склало 52,2 тис.т та порівняно з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 0,6 тис.т або на 1,1%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 84,2% (у січні–вересні 2016р. – 80,9%), великої рогатої худоби – 15,3% (15,8%), птиці свійської – 0,1% (2,9%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2017р. становив 16 тис.т, що на 4,8% менше ніж у січні–вересні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 2,6 тис.т (на 2,7% менше), свиней – 13,3 тис.т (на 5,1% менше). Співвідношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 103,7% (у січні–вересні 2016р. – 102%).

У січні–вересні 2017р. загальне виробництво молока порівняно
з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 1,5% і склало 247,3 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,8% (203,4 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 0,2% (43,9 тис.т).

Порівняно з січнем–вереснем 2016р. в аграрних підприємствах  (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., зменшився на 34 кг (на 0,8%) і становив 4454 кг.

У січні–вересні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 6,1% і склало                      368,3 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 18,4 раза                    (2,2 млн.шт), господарствах населення – зросло на 4,1% (366,1 млн.шт).

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 119,4 тис. голів  (на 0,4% більше ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. корів – 58,7 тис. голів (на 0,5% менше), свиней – 240,6 тис. голів (на 7,2% менше), овець і кіз – 49,7 тис. голів (на 0,4% більше) та птиці свійської – 6466,4 тис. голів (на 3,2% більше).

Порівняно з показниками на 1 жовтня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,9%, свиней  та овець і кіз – на 8%, разом з цим збільшилася кількість корів на 1,2%, птиці свійської – у 1,6 раза.

На початок жовтня 2017р. населенням утримувалося 77,5% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 жовтня 2016р. – 76,7%), у т.ч. корів – 82,5% (82,7%), свиней – 44,3% (43,9%), овець і кіз – 88,5% (87,5%), птиці свійської – 99,6% (99,7%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)  за всіма напрямами реалізації у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. зросли на 12,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,5%, тваринництва – на 39,1%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 жовтня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих)  та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 991,2 тис.т зерна (в 2,3 раза менше проти  1 жовтня 2016р.), у т.ч. 542,2 тис.т пшениці (на 18,6% менше). Безпосередньо    в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 627,8 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 350,6 тис.т пшениці, 161 тис.т кукурудзи,   79,1 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 363,4 тис.т зерна  (на 25,9% менше).

Запаси соняшнику становили 438,3 тис.т (на 9,2% менше проти 1 жовтня 2016р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 244,1 тис.т, на підприємствах, що займалися його зберіганням та переробкою – 194,2 тис.т.

 

Промисловість

У вересні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2016р. індекс промислового виробництва становив відповідно 137% та 91,6%,
за підсумками січня–вересня 2017р. – 108,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився  на 14,6%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 15,1%, каменю піску та глини – на 6%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 7,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшився               на 20,6%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 28,5%, молочних продуктів – на 22,8%, інших харчових продуктів – на 1,8%, готових кормів для тварин – на 0,9%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 18%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,8%.

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 141,1 тис.т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 401 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 178 т, печива солодкого і вафель – на 59 т, виробів здобних – на 41 т. Водночас зменшилось виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 5225 т, борошна – на 4813 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1215 т, виробів ковбасних – на 1177 т, круп –  на 1070 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 880 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 257 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 223 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб – на 142 т, м’яса свиней замороженого – на 50 т, напоїв безалкогольних – на 51,1 тис.дал.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 7,1%,
у т.ч. у виробництві одягу – на 29,9%, текстильному виробництві – на 5,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–вересні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 15%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 10,8%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві випуск продукції зменшився на 13,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–
вересні 2017р. випуск продукції зріс на 30,4%, у т.ч. на підприємствах
з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – у 2,1 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 13,9%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції
у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшився
на 43,5%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,6 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – у 1,5 раза, виробництва пластмасових виробів –
на 3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 68,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 92,7%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 1,6%.

 

Будівництво

У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 743,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 156,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 64,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти 25,1% та 10,8% відповідно.

 

Транспорт

У січні–вересні 2017р. підприємствами транспорту перевезено
15285,4 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–вересні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,7% і становив 19590,1 млн.ткм.

Залізницею у січні–вересні 2017р. перевезено 5800,3 тис.т вантажів, що на 1,5% більше ніж у січні–вересні 2016р. Збільшилося перевезення нафти  і нафтопродуктів у 1,5 раза, брухту чорних металів – на 14,1%, хімічних      і мінеральних добрив – на 7,7%, зерна і продуктів перемолу – на 3,1%. Разом   з цим зменшилося перевезення кам’яного вугілля на 50% та будівельних матеріалів – на 0,7%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 4,8% і становив 19004 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2017р. перевезено   9483 тис.т вантажів, що у 3,1 раза більше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вантажооборот зріс на 0,8% і становив 585 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–вересні 2017р. перевезено
2,1 тис.т вантажів, що на 40% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вантажооборот зменшився на 35,4% і становив 1,1 млн.ткм.

У січні–вересні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 45,3 млн. пасажирів, що на 4% більше ніж у січні–вересні 2016р., пасажирооборот збільшився на 0,3% і становив 1855,8 млн.пас.км.

Залізницею у січні–вересні 2017р. перевезено 1,8 млн. пасажирів, що на 51,6% менше ніж у січні–вересні 2016р., пасажирооборот зріс на 6,1%
і становив 1252,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2017р. перевезено 32,2 млн. пасажирів, що на 8,3% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 14,8%   і становив 524,9 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами –підприємцями у січні–вересні 2017р. зменшились на 18,9% та становили 8,8 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–вересні 2017р. перевезено
47,2 тис. пасажирів, що на 19,6% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., пасажирооборот зменшився на 35,6% і становив 19 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–вересні 2017р. перевезено 11,2 млн. пасажирів, що у 2,4 раза більше ніж у січні–вересні 2016р.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–серпні 2017р. обсяг експорту товарів становив
278,3 млн.дол. США, імпорту – 160,6 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт збільшився на 6,1%, імпорт – на 31,5%. Позитивне сальдо становило 117,7 млн.дол.

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (87,6 млн.дол.),
зернові культури (65,7 млн.дол.), руди, шлак і зола (18,7 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (10,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–серпні 2017р. становив 1,73. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 106 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 96 країн світу.

У січні–серпні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив
69,8 млн.дол. (25,1% загального обсягу експорту) та зменшився на 13,4% порівняно з січнем–серпнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Іспанії, Чехії, серед інших країн – до США, Тунісу, Ізраїлю, Китаю, Індії. Водночас зменшилися поставки до Франції, Італії, Нідерландів, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Ісламської Республіки.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 14,4% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,7% (механічні машини), Китаю – 7,3% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Іспанії – 5,6% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 5,2% (зернові культури).

У січні–серпні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 87,6 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 74,7 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 48,6 млн.дол., готових харчових продуктів – на 21,3 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 67 країн-партнерів. У січні–серпні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 82 млн.дол. (51% загального обсягу) та збільшився в 1,6 раза проти січня–серпня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–серпнем 2016р. зросли
з Білорусі, Великої Британії, Бельґії, Німеччини, Польщі, США, скоротилися –           з Південної Африки, Словаччини, Туреччини, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з США – 16,2% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 16,1% (механічні машини), Китаю – 10,9% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси                   та вироби з них), Білорусі – 7,3% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Бельґії – 6,7% (механічні машини).

У січні–серпні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 74,8 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 36,7 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 9,7 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 8,6 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 7,4 млн.дол., мінеральних продуктів – на 6,6 млн.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у вересні 2017р. порівняно
з попереднім місяцем становив 101,9%, з початку року – 110,4%.

На споживчому ринку в вересні 2017р. ціни на продукти харчування                  та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 32,3%) подорожчали яйця. На 9–1,3% зросли ціни на сало, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти, кисломолочну продукцію, молоко, сметану, інші продукти харчування, масло, сири, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, хліб. Водночас                   на 5,6–0,2% подешевшали овочі, продукти переробки зернових, олія оливкова, кондитерські вироби з цукру, мед, риба та продукти з риби, харчовий лід   і морозиво.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 2,5%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,7%, тютюнові вироби – на 2,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 6%, зокрема взуття – на 8,8%,    одяг – на 4,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося за рахунок підвищення цін на оренду житла на 6,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,4%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,6% відбулося в основному    за рахунок подорожчання палива та мастил на 4,2%.

Послуги освіти подорожчали на 16,5%, зокрема, вищої – на 19,8%, середньої – на 12,7%.

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь