Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Оголошення конкурс з надання послуг по вивезенню рідких відходів на території Бобринецької міської ради (ОТГ)

Дата: 02.11.2017 08:02
Кількість переглядів: 1086

1.Організатор конкурсу:                                                                                                             

   - Найменування: Виконавчий комітет Бобринецької міської ради.                                                          

    - Юридична адреса: Кіровоградська область, м.Бобринець, вул. Незалежності, буд. 80, 27200 тел. (05257)  3-41-88;

2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення виконкому Бобринецької міської ради від 27.10.2017 року № 153 «Про затвердження порядок проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів».

3. Місце і час проведення конкурсу, місце отримання конкурсної документації:                       Місце і час проведення конкурсу – приміщення Бобринецької міської ради, м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області, вул. Незалежності, буд. 80, 27200 у кабінеті голови міської  ради, тел. (05257)  3-41-88 «05» грудня 2017  року о 14-00 год.                                  Відповідальний за проведення конкурсу: перший заступник голови міської ради – Висоцький Валентин Іванович, тел. (05257)  3-41-88, факс: (05257)  3-41-88 

3.2. Місце отримання конкурсної документації: Бобринецької міської ради, м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області, вул. Незалежності, буд. 80, 27200 у кабінеті 206, тел. (05257)  3-41-88

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

-наявністьматеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

-досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

-наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

- установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

 5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:

з вивезення побутових відходів надаються на всій території м.Бобринець  населенню, бюджетним установам, підприємствам та іншим споживачам.

Середня відстань до об’єктів поводження з рідкими побутовими відходами 15 км.

6.Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

- місце: м.Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області, вул. Незалежності, буд. 80, 27200 у кабінеті голови міської  ради

- спосіб: особисто або поштою

- кінцевий строк: « 05» грудня 2017 р. до 10-00 Київського часу.

 

Повна інформація щодо конкурсу розміщена на офіційному сайті Бобринецької міської ради за адресою: www. http://bobrinets.at.ua/

 Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу. Конкурсна пропозиція подається у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, дата проведення конкурсу.

 

 

 

Додаток   1

                                                                                                        до   рішення   виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        від 27.10.2017р. № 153

 

Конкурсна документація

 по визначенню виконавця послуг з вивезення рідких відходів

 на території Бобринецької територіальної громади

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

            виконавчий комітет Бобринецької міської ради, Кіровоградська область, м.Бобринець, вул.Незалежності,80

2. Підстава для проведення конкурсу:

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  у сфері поводження з відходами» №1825-VI від 21.01.2010 року, ст.16 Закону України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»,  пп.6 п.«а» ст.30, п.55 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,постанова КМУ від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»,  рішення виконавчого комітету Бобринецької міської ради «Про організацію проведення конкурсу по визначенню виконавця послуг з вивезення рідких відходів на території Бобринецької територіальної громади» від 27.10.2017 р  № 153.

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення рідких відходів:

            м.Бобринець, вул.Незалежності,8, каб. 203 виконавчого комітету Бобринецької міської ради,  05.12.2017 року о 14-00 годині.

            Дмитрян І.Я. – секретар виконавчого комітету, тел. (05257)-2-09-27

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

            - наявність матеріально-технічної бази;

            - вартість надання послуг;

            - досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких відходів;

            - наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5. Обсяг послуг з вивезення рідких відходів та вимоги щодо якості надання послуг, згідно з критерієм, що визначається, відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Обсяг утворених рідких відходів за 2016 рік складає 3011 куб.м.

   Конкурс проводиться на послуги з вивезення рідких відходів, що передбачає  організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям Бобринецької територіальної громади послуг з вивезення рідких відходів, відповідно до стандартів, нормативів, передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2013 року №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних Правил і встановлених норм.

 

6. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

 

          Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

 • реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок, який повинен бути поданий учасником першим документом зі складу конкурсної пропозиції та оформлений за формою:

№ з/п

Перелік документів

(назва документів, вкладених в конверт з конкурсними пропозиціями)

Номер сторінки

 

 

 

 • документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції;
 • заяву про участь у конкурсі (додаток 1);
 • балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітній період;
 • довідки відповідних органів Державної фіскальної служби України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України, яку видано не пізніше як за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;
 • довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про учасника: реквізити (повне найменування) учасника конкурсу, його місцезнаходження (фактична та юридична адреса), телефон, факс, керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів), форма власності, юридичний статус, організаційно-правова форма;
 • завірена копія Статуту або іншого установчого документу з урахуванням останніх змін та доповнень на момент подачі конкурсної пропозиції;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію або витягу/копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);
 • копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • документ, що містить інформацію про наявність достатньої кількості спеціально обладнаних  транспортних засобів, з відповідними розрахунками, з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення рідких відходів, наведеної у конкурсній документації.
 • технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та протокол про проходження ними обов’язкового технічного контролю;
 • документ, що засвідчує зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів штатними працівниками учасника конкурсу або іншим підприємством за договором на власній або орендованій території учасника конкурсу;
 • пропозиція учасника про вартість послуг з вивезення рідких нечистот (розрахунок вартості);
 • документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких відходів;
 • документ, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення рідких нечистот за останній рік;
 • довідки про проходження водіями медичного огляду;
 • документ, що підтверджує  наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають достатні знання та досвід, необхідні для надання комунальних послуг з вивезення рідких відходів;

Учасник може за бажанням подати інші документи, які містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення рідких побутових відходів належного рівня якості. Організатор конкурсу не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про відповідність встановленим критеріям. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються конкурсною документацією, не буде розцінено як невідповідність конкурсних пропозиції умовам конкурсної документації.

Документи та довідки, видані учасником, мають бути на фірмовому бланку учасника ( у разі наявності) та завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності).

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких відходів

Послуга повинна надаватися в межах всієї території Бобринецької територіальної громади.

8. Характеристики об’єктів утворення рідких відходів за джерелами їх утворення:

Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства.

Критерієм якості послуг є дотримання вимог стандартів, нормативів, порядків та Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

         Об’єктами утворення відходів є:

        - житловий фонд, розміщений на території Бобринецької територіальної громади, в якому відсутнє централізоване водовідведення;

         - суб’єкти господарювання, установи та організації, які розміщені на території Бобринецької територіальної громади, в яких відсутнє централізоване водовідведення.

         Об’єктами утилізації рідких відходів є:

          - міські каналізаційні очисні споруди.

  

9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами

            Відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (ЗУ «Про відходи)

       

       10. Вимоги до конкурсної пропозиції

            Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

            Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника, а при її відсутності – підпис керівника або уповноваженої особи.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса організатору конкурсу;

- назва конкурсу відповідно до оголошення про проведення конкурсу;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до ___________.2017 р., 14 год. 00 хв.»

            Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії.

            Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

           

 

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

п/п

Кваліфікаційні вимоги      

Критерії відповідності  

Оцінка конкурсної пропозиції

1.

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів, для вивезення рідких відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

 

для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення рідких відходів, наведеної у конкурсній документації.

 

 

5 балів – строк експлуатації транспортних засобів, для вивезення рідких відходів до 5 років,

3 бали -  строк експлуатації транспортних засобів, для вивезення рідких відходів від 5 до 10 років,

1 балів - строк експлуатації транспортних засобів, для вивезення рідких відходів перевищує 10 років

 

2.

Наявність в учасника досвіду із надання послуг з вивезення рідких відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

 

документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких відходів

 

5 балів – досвід роботи учасника з надання послуг з вивезення рідких відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад 5 років,

3 бали – досвід роботи учасника з надання послуг з вивезення рідких відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил від 3 до 5 років,

0 балів – досвід роботи учасника з надання послуг з вивезення рідких відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил до 3 років,

3.

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання    власного    медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

5 бали – наявність   власного    медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі,

0 балів – відсутність власного    медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

4.

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних  транспортних засобів для вивезення рідких відходів на підставі та у порядку, встановленого законодавством

зберігання   спеціально    обладнаних транспортних   засобів  забезпечують

штатні     працівники       або     інше

підприємство за договором на власній

або орендованій  території  виконавця послуг

5 бали – забезпечено зберігання та охорону спеціально обладнаних  транспортних засобів для вивезення рідких відходів,

0 балів – зберігання та охорона спеціально обладнаних  транспортних засобів для вивезення рідких відходів не здійснюється

5.

Вартість надання послуг з вивезення 1 куб.м. рідких відходів (грн.)

вартість надання послуг з вивезення рідких відходів

 

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

80 балів - конкурсна пропозиція, значення критерію "Вартість надання послуг з вивезення рідких відходів" у якої є найвигіднішою (найменшою).

Кількість балів для решти конкурсних  пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Вартість";

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється.

          Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів.

 

            12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї

         Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатору конкурсу.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів  в день їх проведення.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляється учасники.

 

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція надається конкурсній комісії в термін до 10 години 00 хвилин 05 грудня 2017 року до секретаря виконавчого комітету Бобринецької міської ради кабінет 203, м.Бобринець, вул.Незалежності,80

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на його участь.

Учасник має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозиції.

Конкурсна пропозиція реєструється конкурсною комісією у журналі обліку.

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

         Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників відбудеться – в приміщенні виконавчого комітету Бобринецької міської ради, за адресою: м. Бобринець, вул.Незалежгності,80  каб.203, 05 грудня 2017 року о 14 годині 00 хвилин.

         Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час, що передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явились на конкурс.

         Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

         Повноваження представника учасника підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних  пропозицій.

         Для підтвердження особи представник учасника повинен надати паспорт.

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного Учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом трьох календарних днів з дня отримання такого запиту.

15.Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

 • учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
 • конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
 • встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;
 • учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

 • неподання конкурсних пропозицій;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, організатор конкурсу письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, критеріям встановлених в конкурсній документації, а також може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки та голосування.

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені  оцінюються конкурсною комісією за критеріями передбаченими п.11 даної конкурсної документації.

Перевага надається тому учаснику конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо модернізації вивезення рідких відходів.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менше як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Організатор конкурсу протягом не більше як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на території Бобринецької територіальної громади та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати послуги з вивезення рідких відходів, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення рідких відходів на території Бобринецької територіальної громади, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення рідких відходів на території Бобринецької територіальної громади відповідно до типового договору.

 

Секретар засідання виконкому                                                                             І.Я.Дмитрян

 

                     

Додаток   2

                                                                                                        до   рішення   виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        від 27.12.2017р.   № 153

 

Виконавчий комітет

Бобринецької  міської ради 

 

 

(ЗРАЗОК)

для отримання конкурсної документації учасникам конкурсу

необхідно подати контактній особі заявку на участь у конкурсі встановленого зразка:

Заявка

_________________________________________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище, ім’я, по-батькові учасника конкурсу)

 

має намір брати участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення рідких  відходів території Бобринецької територіальної громади .

Просимо надати конкурсну документацію (спосіб одержання: особисто чи поштою (підкреслити) для участі в конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення рідких відходів території Бобринецької територіальної громади

Про спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій повідомлені.

 

 

________________                   _______________________________________

         (дата)                         (підпис)                                  (ініціали, прізвище)

 

 

Конкурсну документацію отримав     ________________________________

                                                                         дата, підпис  (ініціали, прізвище)

 

 

Додаток   2

                                                                                                        до   рішення   виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        від 27.10.2017р.   № 153

 

 

ЗАЯВА

(Зразок заяви про  участь в конкурсі,  подається разом з конкурсною пропозицією та ін. документами)

 

 

(назва учасника),

надає свою пропозицію щодо участі у конкурсі на визначення Виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Новий Розділ  .

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

 

 

 

 

Додаток   3

                                                                                                        до   рішення   виконкому

                                                                                                        міської ради

                                                                                                        від 27.10.2017р.   № 153

 

 

Конкурсна форма вартості послуг

Ми,

 

 

повне найменування Учасника

 

 

адреса (місце знаходження), телефон (факс)

надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на надання послуг з вивезення рідких відходів на території Бобринецької об’єднаної громади, Кіровоградської області згідно вимогами організатора конкурсу.

№ п/п

Вид послуг

Одиниця виміру

Вартість, (з/без ПДВ) грн.

1

Вивезення рідких побутових відходів

(згідно висновку Державної інспекції з контролю за цінами або її територіального відділення щодо економічного обґрунтування витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів)

 

1м³

 

 

Конкурсна форма вартості послуг подається учасником на фірмовому бланку, у вигляді, наведеному вижче за підписом керівника, зазначенням його прізвища, імя, по-батькові та має бути завірена печаткою.

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

 

Додаток   4

до   рішення   виконкому

міської ради

від 27.10.2017р.   № 153

 

 

Договір

на надання послуг з вивезення рідких

відходів на певній території населеного пункту

 ________________________________                                  _____ ___________ ___ р.

 (найменування населеного пункту)

__________________________________________________________________

  (найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; місцевої державної

_________________________________________________________________

адміністрації у разі делегування повноважень відповідними радами)

в особі ____________________________________________________,

                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє  на  підставі  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  (далі - замовник), з однієї сторони, і ___________________________

                                                     (найменування суб'єкта господарювання,

_________________________________________________________________

                якого визначено виконавцем послуг)

в особі _________________________________________________________,

                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,

                                               (назва документа, дата і номер)

затвердженого ____________________________________________________

                                                            (найменування органу)

(далі -  виконавець),  з  другої сторони,  відповідно до протоколу

засідання конкурсної комісії  від  ___________  N  ___________  та

рішення (розпорядження) від _______________ N ____________________

__________________________________________________________________

                                    (найменування виконавчого органу міської ради)

__________________________________________________________________

уклали цей договір про нижченаведене.

 

Предмет договору

     1. Виконавець  зобов'язується  згідно  з  графіком   надавати послуги з вивезення рідких відходів на території

_________________________________________________________________,

  (найменування відповідного населеного пункту чи його частини)

а замовник  зобов'язується  виконати  обов'язки,  передбачені  цим договором (далі - послуги).

     2. Характеристика території ________________________________.

                                                             (розміри та межі території населеного пункту)

           

Права та обов'язки замовника і виконавця

     3. Замовник має право:

     1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного  надання послуг  з  вивезення  рідких відходів  відповідно  до  графіка вивезення рідких відходів від підприємств, організацій та установ, і  заявок від населення,  а  також  вимог  законодавства  про відходи,  санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з вивезення побутових  відходів,  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів  України від 10 грудня 2008 р.  N 1070,  умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;

     2) одержувати  достовірну та своєчасну інформацію про послуги з  вивезення  рідких  відходів,  які  надаються  виконавцем  на території, визначеній цим договором;

     3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом,  звіту про стан надання  послуг  з вивезення рідких  відходів;

     4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення рідких  відходів призначати в установленому  порядку іншого   виконавця   послуг  з  вивезення  рідких   відходів  на території, визначеній цим договором.

     4. Замовник зобов'язується:

     1) погодити графік вивезення рідких  відходів,  розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

     2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення рідких  відходів у розмірі  не  нижче  економічно  обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

     3) затвердити норми  надання  послуг  з  вивезення  рідких  відходів, визначені в установленому порядку;

     4) забезпечувати  виконавця  інформацією  стосовно  дії актів законодавства  про  відходи  та  організації  надання   послуг   з вивезення   рідких    відходів,  повідомляти  його  про  зміни  у законодавстві про відходи;

     5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг  з вивезення рідких  відходів та виконання умов цього договору;

     6) здійснювати   відповідно   до  законодавства  контроль  за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

     7) брати участь у врегулюванні спірних питань,  пов'язаних із зверненнями  юридичних  чи  фізичних осіб щодо дій (бездіяльності) виконавця.

     5. Виконавець має право:

     1) подавати  замовнику  розрахунки  економічно  обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення рідких  відходів;

     2) розробити   норми   надання   послуг   та   подати  їх  на затвердження замовнику;

     3) повідомляти  замовника  про  неналежний   стан   проїжджої частини вулиць,  шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов'язаний з виконанням договору;

     4) надавати замовнику пропозиції  щодо  зміни  схем  руху  та режиму   роботи  спеціально  обладнаних  транспортних  засобів  на наявних маршрутах.

     6. Виконавець зобов'язується:

     1) укласти договори на надання послуг з  вивезення  рідких  відходів  із  споживачами на території,  визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про  надання  послуг  з  вивезення рідких    відходів,  наведеного  у  додатку  1  до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

     2) надавати послуги з вивезення рідких  відходів відповідно до  вимог  законодавства  про  відходи,  санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,  умов  цього договору,   актів   замовника,   рішень   конкурсної   комісії  та погодженого замовником графіка надання послуг;

     3) розробити графік вивезення рідких  відходів та  погодити його із замовником;

     4) надавати послуги з вивезення рідких відходів  згідно з графіком;

     5) перевозити рідкі  відходи на

__________________________________________________________________

      (назва об'єкта поводження з рідкими відходами, його місцезнаходження,

__________________________________________________________________

        найменування суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію такого об'єкта)

     6) утримувати та випускати на  маршрут  спеціально  обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

     7) забезпечувати  допуск  до  надання послуг працівників,  що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

     8) здійснювати  надання послуг з вивезення рідких  відходів за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;

     9) допускати представників виконавця до відповідних  об'єктів під   час   здійснення  ними  контролю  за  належною  організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію;

     10) подавати  замовнику  до  20  числа  місяця,  що настає за звітним кварталом,  звіт  про  стан  надання  послуг  з  вивезення рідких  відходів;

     11) у  строк,  що не перевищує 15 днів з моменту встановлення замовником чи уповноваженим органом державного нагляду  (контролю) порушення   виконавцем   умов  цього  договору,  усунути  виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника.

 

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

     7. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Розв'язання спорів

    8. Спори  за  договором  між  сторонами  розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

 

Форс-мажорні обставини

     9. Сторони  звільняються   від   відповідальності   за   цим договором   у   разі  настання  обставин  непереборної  сили  (дії надзвичайних ситуацій техногенного,  природного  або  екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

 

Строк дії цього договору

     10. Договір   діє  з  ___________  до  __________  і  набирає чинності з дня його укладення.

 

Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору

     11. Зміна умов договору  проводиться  у  письмовій  формі  за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

 

     12. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а  також  внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка допускається у разі систематичного порушення  виконавцем  його умов  (не  менш  як  три  порушення,  встановлені  за результатами контролю,  проведеного  замовником  чи   уповноваженими   органами державного нагляду (контролю).

     Одностороння відмова  замовника  від  договору допускається у разі вчинення виконавцем таких порушень:

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь