Бобринецька міська об'єднана територіальна громада

Кіровоградська область, Бобринецький район

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Новий Закон про ТОВ: що змінилося

Нещодавно був прийнятий закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Він вводить ряд змін у порядок створення та функціонування підприємств, які існують у таких організаційних формах. Безперечно, найбільш цікавим він є для тих засновників ТОВ та ТДВ, які тільки збираються зареєструвати товариства в найближчий час. Проте засновникам та учасникам вже діючих товариств теж слід вже зараз, до набрання чинності законом, вивчати його, адже у них буде всього рік на внесення змін до статутів, як цього вимагає закон.  Розглянемо декілька головних нововведень, які встановлює новий закон.

Отже, насамперед слід пам’ятати, що з часу набрання чинності законом «Про товаристваз обмеженою та додатковою відповідальністю» (через три місяці після офіційної публікації) втрачають чинність ті положення закону «Про господарські товариства» (далі для зручності називатимемо закони «новий» та «старий» відповідно), які стосуються ТОВ та ТДВ. Проте всі умови статутів ТОВ та ТДВ, які відповідали нормам «старого» закону, зберігають чинність і після початку дії «нового» закону, хоча і протирічать йому. Таким чином, в спорах з контролюючими органами, іншими юридичними чи фізособами товариства можуть посилатися на норми своїх «старих» статутів доти, доки не приведуть їх у відповідність з «новим» законом. Як ми вже зазначали, привести у відповідність з «новим» законом статут треба протягом року з часу набрання законом чинності.

Важливо не припуститися такої помилки при затвердженні змін до діючого статуту ТОВ чи при затвердженні статуту при створенні товариства.

! «Новий» закон містить всього три обов’язкові пункти, які мають бути включені до статуту, а саме:

 • повне та скорочене найменування товариства;
 • органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
 • порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Вся інша інформація визначена як така, що може бути внесена до статуту. Проте не забувайте, що паралельно діятиме і «старий» закон, а його загальні положення поширюються на всі види товариств, в тому числі і на ТОВ та ТДВ, в частині, що не суперечить «новому». Одним з таких загальних положень є вимоги статті 4 «старого» закону, які стосуються відомостей, які повинні бути в статуті. Це, зокрема, відомості  про  розмір  та порядок утворення статутного капіталу,  порядок  розподілу  прибутків та збитків, порядок   внесення   змін  до  установчих  документів  та  порядок ліквідації і реорганізації товариства. Звертаємо увагу на те, що дана стаття не повністю підлягає застосуванню, адже за «новим» законом порядок підписання статуту та змін до нього визначається законом, а не статутом, як зазначено в статті 4 «старого» закону.

«Новим» законом не обмежується кількість учасників ТОВ (в «старому» законі існувало обмеження до 100 учасників).

Наступним суттєвим питанням, що зазнало змін, є порядок формування статутного капіталу. «Старий» закон містив обмеження в часі щодо терміну сплати учасниками своїх часток в статутному капіталі, а саме: один рік з дня державної реєстрації товариства. «Новий» закон зменшує цей термін до шести місяців, але надає право учасникам визначити у статуті інший термін. УВАГА!  Таке рішення може бути прийняте виключно одностайним рішенням всіх учасників товариства (саме всіх, а не тією кількістю, яка складає кворум).Зверніть особливу увагу на цей порядок прийняття рішення загальними зборами, він застосовується при вирішенні багатьох ключових питань діяльності товариства за «новим» законом.

У випадку несплати кимось з учасників товариства своєї частки у встановлений термін, йому надсилається попередження про це і надається додатковий строк для сплати (не більше 30 днів). Попередження надсилає директор ТОВ, він же визначає конкретний строк для сплати (якщо цей строк не передбачений статутом).

Якщо і в цей строк частка не буде сплачена, то на вимогу директора скликаються загальні збори, які мають прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника, який має заборгованість;

2) про зменшення статутного капіталу на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про ліквідацію товариства;

4) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками.

! Звертаємо вашу увагу на четвертий пункт – це новий варіант вирішення питання, що введений «новим» законом. Пам’ятайте, що голоси боржника при вирішенні питання не враховуються.

Торкнулися зміни й органів управління товариствами. Так, замість ревізійної комісії нагляд за діяльністю директора товариства здійснюватиме наглядова рада. На відміну від ревізійної комісії, передбаченої «старим» законом, створення наглядової ради «новим» законом визнано необов’язковим. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються статутом товариства. Ще однією відмінністю від ревізійної комісії є те, що члени наглядової ради необов’язково мають бути учасниками товариства. З членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори або трудові контракти. З боку товариства ці договори (контракти) підписує уповноважена загальними зборами особа (не обов’язково директор). За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені.

«Новий» закон містить і абсолютні новації в сфері заснування та діяльності ТОВ та ТДВ. Так, закон вводить такий документ, як корпоративний договір. Цей договір укладається між учасниками товариства і фактично фіксує домовленості щодо узгодження дій для досягнення мети існування товариства. Зважаючи на те, що корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає, то корпоративний договір можна розглядати як частину статуту. Зміст договору не підлягає оприлюдненню, і є конфіденційним, якщо інше не передбачено статутом чи законом. Зазначене не стосується випадків, коли стороною договору є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство або юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків якої прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді. В цих випадках договір оприлюднює відповідна юридична особа.

Корпоративний договір не слід плутати з іншою новинкою «нового» закону - договором про створення товариства. Цей договір може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів тощо. Зверніть увагу, що всі ці питання переважно стосуються проміжку часу між прийняттям рішення про створення товариства та завершенням формування статутного капіталу. «Новим» законом строк дії цього договору обмежується моментом державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено самим договором. Зважаючи на коло питань, яке регулює договір, рекомендуємо визначати строк дії «до завершення формування статутного капіталу товариства». Наголошуємо на тому, що договір не є заміною рішення про створення товариства, а лише дозволяє письмово зафіксувати порядок дій під час створення товариства, визначити роль кожного з засновників в цьому процесі.

         Як бачите, ситуація, що склалася після прийняття закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», просто таки переповнена різноманітними нюансами правового характеру. На жаль, не позбавлений новий закон недоліків і відвертих суперечностей. Тому ще раз закликаємо учасників і керівників товариств не відкладати детальне ознайомлення з законом та початок внесення змін до статутів.

Для того, аби розпочати власний бізнес потрібно не лише мати ідею, можливості для її реалізації. Також потрібно все організувати у юридичній площині. Реєстрація ФОП  – одна з найпростіших способів організувати бізнес в Україні.

Реєстрація ФОП

Державна реєстрація ФОП  регулюється в Україні такими законодавчими актами: Цивільний кодекс України,Господарський кодекс України, Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Також, Міністерством юстиції України затверджено Форму 10, котра є заявкою для реєстрації підприємця.

Для реєстрації ФОП  потрібні такі документи:

 1. паспорт громадянина України;
 2. ідентифікаційний код платника податків.

Якщо ФОП  бажає зареєструвати іноземець, тоді потрібно:

 1. підстави для перебування в Україні та постійне місце проживання (посвідку на постійне або тимчасове місце проживання);
 2. отримати у Державній фіскальній службі ідентифікаційний код платника податків.

Якщо замість Вас реєстрацію ФОП здійснює представник – потрібно нотаріально завірену довіреність.

Особливості реєстрації ФОП.

Для того, щоб зареєструвати фізичну особу-підприємця (ФОП) потрібно визначити види діяльності, тобто КВЕД. Перелік КВЕДів, тобто видів економічної діяльності, затверджений Державною фіскальною службою України.

Крім того, потрібно визначитися із системою оподаткування, на котрій буде перебувати підприємець. Фізична особа-підприємець може перебувати на двох системах оподаткування: спрощена або загальна системи.

Якщо підприємець перебуває на загальній системі – КВЕДи для нього не відіграють особливого значення, потрібно вказати деякі, проте, можна займатися й іншими видами діяльності. Проте, якщо Ви плануєте перебувати на спрощеній системі оподаткування – потрібно конкретно визначити КВЕДи відповідно до яких Ви будете здійснювати діяльність. Спрощена система оподаткування діє тільки в межах КВЕДів обраних Вами під час реєстрації (в майбутньому можна внести зміни та додати бажані КВЕДи).

Реєстрація ФОП  – Заява

 

 

 

Після обрання системи оподаткування та КВЕДів можна подавати заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, яка затверджена Міністерством юстиції України і є Формою 10.

Хоча заява легко у заповненні, проте, надамо декілька рекомендацій, які дозволять подати на 100% вірно заповнену заяву.

 • заяву можна заповняти як на ком’ютері, заповнюючи клітинки, так і роздрукувавши вручну;
 • одна клітинка в заяві – одна буква;
 • в заяві є поля всього для 21-го КВЕДу. У Вас є можливість обрати більше. Для цього потрібно додати ще один аркуш заяви з додатково заповненими КВЕДами;
 • коли заповнюєте графу адреса, то потрібно вписувати назву адреси повністю.

 

 

Реєстрація ФОП – Подання заяви

Маючи на руках повністю заповнену заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та документи, що до неї додаються – їх потрібно подати.

Подавши заяву – реєстратор вносить відомості про Вас у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та автоматично повідомляє про Вашу реєстрацію Фіскальну службу, Статистику та Пенсійний фонд. Ви автоматично будете перебувати на загальній системі оподаткування. Разом із реєстрацією, або на протязі 10-ти днів після реєстрації можна подати заяву про реєстрацію платником спрощеної системи оподаткування. Крім того, разом із заявою про застосування спрощеної системи оподаткування Ви зобов’язані завести книгу обліку доходів.

Нюанси при реєстрації ФОП  у 2018 році

Якщо Ви вірно пройшли всі попередні кроки, або просто скористалися нашими послугами і отримали всі документи для здійснення підприємницької діяльності залишається ще декілька важливих питань.

З якого моменту можна почати здійснювати підприємницьку діяльність?

Ви можете почати здійснювати підприємницьку діяльність з моменту внесення відомостей у державний реєстр.

З якого моменту я буду зобов’язаний сплачувати податки?

Податкові зобов’язання починають нараховуватися з дня внесення відомостей в реєстр про те, що Ви здійснюєте підприємницьку діяльність.

 

Пам’ятайте, правильно підібравши систему оподаткування можна значним чином зменшити витрати Вашого бізнесу. До цього слід відноситись максимально відповідально та із прорахунком на майбутнє структурувати власну справу.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь